9 ud af 10 indvandrere og efterkommere gifter sig med en person, der har samme baggrund som dem selv. Næsten hver femte af ægtefællerne har aldrig boet i Danmark før, viser rapport fra tænketanke Unitos

Det er uhyre sjældent, at bryllupsklokkerne ringer over et ægteskab mellem en dansker på den ene side, og og en indvandrer eller efterkommer af indvandrere med ikke-vestlig baggrund på den anden side. Langt de fleste ægteskaber, som indvandrere og efterkommere indgår, sker med en person fra deres eget hjemland eller fra et andet ikke-vestligt land.

Det fremgår af en rapport fra tænketanken Unitos, der undersøger konsekvenserne af indvandring i Danmark.

Analysen, som er baseret på tal fra Danmarks Statistik, har kortlagt ægteskabsmønsteret blandt de ti største immigrantnationer fra ikke-vestlige lande i de sidste 20 år. Den viser, at kun 12,3 procent af indvandrerne har giftet sig med en dansker. Resten – 87,7 procent – har giftet sig en person af udenlandsk oprindelse, oftest fra eget hjemland.

De blandede ægteskaber er endnu sjældnere, når det kommer til gruppen af efterkommere. Her er det kun 9,9 procent, der har giftet sig med en dansker.

Grafik fra rapporten “Ægteskabsmønstre” fra Unitos.

Der er lidt flere mænd end kvinder med ikke vestlig-baggrund, der gifter sig med en dansker. Ifølge analysen, som lektor, cand.mag. Ulla Nørtoft Thomsen har lavet, er denne kønsforskel forventelig. Islamisk ægteskabslovgivning tillader nemlig kun manden – ikke kvinden – at gifte sig uden for trosfællesskabet.

Hver femte ægtefælle har aldrig boet i Danmark før

Rapporten viser, at 60 procent af indvandrere og efterkommer bliver gift med migranter fra deres eget eller forældrenes oprindelsesland. Knap hver femte – 18,1 procent – indgår ægteskab med personer, som på vielsestidspunktet aldrig har boet i Danmark.

Der er store forskelle, når man kigger på den enkelte lande. Mens det er 25,6 procent af de iranske migranter, der har giftet sig med en dansker, så er det kun 4,4 procent af de somaliske indvandrere, der har fundet ægtefællen blandt etniske danskere.

Læs hele rapporten her: Ægteskabsmønstre – En kortlægning af ægteskabsmønstre i de ti største immigrantnationer fra regionen Vest- og Centralasien samt Afrika