Minister vil ikke svare på om nye statsborgere er på førtidspension

0
5127
Mikkel Bjørn har sendt en klage til DR over, at de lod ekspert beskylde ham for at bryde loven for åben mikrofon.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek vil ikke lade ministeriet svare Dansk Folkeparti på, hvor mange ansøgere om dansk statsborgerskab, der er på førtidspension

Hvor mange af dem, der søger om at få dansk statsborgerskab, er på førtidspension?

Dét spørgsmål kan Dansk Folkeparti ikke få svar på. DF har stillet spørgsmålet til udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S), men ministeren meddeler i et skriftligt svar, at det ”ikke er muligt ved få og enkle kommandoer” at trække oplysninger om førtidspension på indfødsretsansøgere i ministeriets system.

”Det vil indebære, at ministeriet vil skulle foretage en manuel gennemgang af hver enkelt af de 1.216 sager, hvor ansøgeren er optaget på lovforslaget, hvilket vil medføre et meget stort ressourceforbrug i ministeriet,” skriver ministeren med henvisning til det seneste lovforslag om indfødsret, der blev 1. behandlet i Folketinget i februar. Her fik 1216 personer plus deres børn – ca. 1700 personer i alt – tildelt dansk statsborgerskab.

Ministeren tilføjer, at han ikke har tænkt sig, at ministeriet skal bruge kræfter på en sådan manuel gennemgang. Oplysningerne findes ellers i systemet, for de bliver indhentet fra E-indkomstregistreret, når Udlændinge- og Integrationsministeriet gennemgår hver enkelt ansøgning om dansk indfødsret for at vurdere, om ansøgeren opfylder selvforsørgelses- og beskæftigelseskravene. Men indkomsttypen bliver ikke registreret i sagsbehandlingssystemet, og ministeriet mener altså, at det vil være for tidskrævende at hente oplysningerne frem:

”Jeg kan på den baggrund oplyse, at jeg ikke finder anledning til at imødekomme spørgerens ønske,” slutter Kaare Dybvad Bek sit skriftlige svar til spørgsmålet, der er stillet af Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.

Morten Messerschmidt havde konkret spurgt om følgende:

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange ansøgere på lovforslaget, der er førtidspensionister og sende en tabel over ders aldersgrupper og nationaliteter?”.

Dansk Folkepartis indfødsretsordfører Mikkel Bjørn ærgrer sig over ministerens afvisning:

”Jeg er naturligvis ærgerlig over, at ministeren ikke finder anledning til at imødekomme vores spørgsmål. Det er helt relevant – ikke mindst for de danske skatteydere – om vi tildeler statsborgerskab til en masse mennesker, der kommer til at udgøre en økonomisk udgift. Politik er prioriteringer – og en sådan prioritering vil i sidste ende betyde, at vi ikke har samme ressourcer til børn, syge, handicappede, hospitaler m.v.,” siger Mikkel Bjørn, der også er formand for Folketingets Indfødsretsudvalg.

Svaret fra udlændinge- og integrationsministeren kan læses her