“Midlertidigt” børnetilskud til indvandrere forlænges igen-igen

0
4939
Arkivfoto

Det midlertidige børnetilskud, som primært går til ikke-vestlige indvandrere, bliver nu forlænget yderligere et halvt år. “Regeringen deler lystigt gaver ud til ikke-vestlige indvandrere,” siger DFs René Christensen

Endnu en gang bliver det såkaldt midlertidige børnetilskud, som giver især arbejdsløse indvandrerfamilier op til 2000 kroner ekstra om måneden, forlænget i et halvt år, så det nu løber til udgangen af 2022.

Det sker i denne uge, hvor der er anden og tredje behandling af ”forslag til lov om ændring af lov om et midlertidig børnetilskud til visse forsørgere”.

For selv om det hedder ”midlertidigt”, er der nu tredje gang, at regeringen og dens røde støttepartier forlænger det særlige børnetilskud.

Dansk Folkeparti er skarp kritiker af tilskuddet. Finansordfører René Christensen sagde sådan her, da lovforslaget blev 1. behandlet den 12. maj:

”Så står vi her igen, hvor man lystigt giver gaver til ikkevestlige indvandrere. Alle ved jo, at det her forslag handler om folk på hjemsendelsesydelse og overgangsydelse. Det er 2.000 kr. skattefrit hver måned til de familier, som står uden for arbejdsmarkedet. 45 pct. af de ikkevestlige indvandrere deltager ikke aktivt på arbejdsmarkedet, og nu bliver de så belønnet for det med op til 2.000 kr., hvis det er en børnefamilie”.

Læs også: Så er det vedtaget: Ekstra børnetilskud til indvandrere forlænges et halvt år

”Så står vi her igen, hvor man lystigt giver gaver til ikke-vestlige indvandrere”

René Christensen, Dansk Folkeparti
René Christensen er finansordfører og DFs politiske næstformand. Foto: Carsten Lundager

Forlænget for tredje gang

Det midlertidig børnetilskud blev indført af rød blok i 2020 og skulle kun løbe frem til sommeren 2021. Formålet var at lette livet for familier, hvor forældrene er på kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp.

Det er siden blevet forlænget to gange, senest i forbindelse med rød bloks finanslov for 2022. Nu bliver det så forlænget yderligere seks måneder. Det sker med den begrundelse, at regeringen lige nu forhandler om et nyt kontanthjælpssystem, og at tilskuddet skal fortsætte frem til dette system er på plads.

“Det skal naturligvis ikke gå ud over børnene, at vi politisk har brug for mere tid til at blive enige om, hvordan et nyt ydelsessystem skal vægtes korrekt,” sagde Socialdemokratiets ordfører Henrik Møller ved førstebehandlingen.

Læs også: Så er det vedtaget: Ekstra børnetilskud til indvandrere forlænges et halvt år

Det midlertidige børnetilskud blev indført af rød blok i 2020 og skulle kun løbe frem til sommeren 2021.

DF: Lempelse af udlændingepolitikken

Dansk Folkeparti kalder forslaget en lempelse af udlændingepolitikken, fordi tilskuddet primært går til ikke-vestlige indvandrerfamilier. Det blev blandt andet dokumenteret i et svar fra Beskæftigelsesministeriet til DFs gruppeformand Peter Skaarup i 2021. Heraf fremgik det, at der i august 2020 blev udbetalt i alt 18,6 millioner kroner til 12.915 familier. Af disse var 7313 familier fra ikke-vestlige lande, mens 460 var efterkommere af familier fra ikke-vestlige lande. De to grupper modtog tilsammen 12 millioner kroner.

Til sammenligning var der kun 4815 danske familier, der modtog det særlige børnetilskud. Indvandrere og efterkommere af indvandrere fra andre vestlige lande udgjorde de sidste 319 familier.

I august 2020 blev udbetalt i alt 18,6 millioner kroner til 12.915 familier. Af disse var 7313 familier fra ikke-vestlige lande.

Rene Christensen mener, at tilskuddet vil få flere asylansøgere til at søge mod Danmark.

”Når man hæver ydelserne så markant, som man gør her – med helt op til 2.000 kr. skattefrit om måneden – gør man det selvfølgelig mere attraktivt at komme til Danmark. Man skal huske på, at de mennesker, der kommer til Danmark og søger asyl, jo vælger Danmark, fordi det er et attraktivt land at komme til. Det er jo ikke de mennesker, der er noget galt med; det er jo systemet, der er noget galt med – og her går systemet den helt gale vej,” sagde René Christensen ved førstebehandlet.

Læs lovforslaget her

Læs også: Så er det vedtaget: Ekstra børnetilskud til indvandrere forlænges et halvt år

FAKTA: Lovforslag nr. L 171: Forslag til Lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere

“Det midlertidige børnetilskud er et skattefrit tilskud og ydes til forældre, som er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejse- eller overgangsydelsen. Det midlertidige børnetilskud ydes til forældre med børn i alderen 0-14 år og skal sikre familierne bedre

økonomiske vilkår og bedre mulighed for at være en del af fællesskabet. Tilskuddet udgør i 2022 718 kr. pr. barn månedligt af ydelsesmodtagere på de laveste ydelser – det vil sige selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelsesmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere, 616 kr. månedligt pr. barn af enlige, og 564 kr.

månedligt pr. barn af øvrige personer i målgruppen. Derudover får enlige forsørgere et supplerende tilskud på 666 kr. månedligt”.