Merete vil være borgmester i Roskilde: Der er brug for en helt ny retning

0
3306
Merete Dea Larsen, 43 år, er hovedbestyrelsesmedlem i DF og har været medlem af byrådet i Roskilde Kommune siden 2005. I 2015-2019 var hun medlem af Folketinget.

SPIDSKANDIDATEN | Dansk Folkepartis spidskandidat i Roskilde, Merete Dea Larsen, mener, at Roskilde Kommune har brug for et markant kursskifte. Hun vil gøre op med økonomisk uansvarlighed og et elendigt politisk arbejdsklima

Hvis det står til Dansk Folkepartis spidskandidat i Roskilde, Merete Dea Larsen, bliver hun ny borgmester i Roskilde fra 1. januar 2022. Det vil dog kræve at mange ting falder heldigt ud for DF ved kommunalvalget den 16. november, og Merete Dea Larsen erkender da også, at borgmesterdrømmen nok ikke er så realistisk. Men hun går til valg som borgmesterkandidat, for der skal sendes et kraftigt signal til borgerne om, at Roskilde har brug for en helt ny retning, siger den 43-årige spidskandidat, der i dag er gruppeformand for DFs tre medlemmer af byrådet.

“Det vil kræve, at vi får det afgørende mandat, og min vurdering er, at Venstre nok ender med at pege på den socialdemokratiske borgmester til gengæld for vigtige udvalgsposter. Men jeg mener, at der grundlæggende er brug for en helt ny arbejdsmodel her i kommunen, og hvis det skal ske, så kræver det, at der sætter sig nogen for bordenden, som vil en anden retning,” siger Merete Dea Larsen.

Dårligt arbejdsklima i byrådet

Det er både arbejdsklimaet og den politiske retning, der skal gøres op med. Arbejdsklimaet er elendigt i byrådet, og med Socialdemokratiet i spidsen har Roskilde i årevis ført en uansvarlig økonomisk politik, i følge Merete Dea Larsen.

“Vi skal have ordentligheden tilbage. Vi skal have et samarbejde, hvor man respekterer hinanden. Arbejdsklimaet er virkelig dårligt, men desværre kan man slippe afsted med alt for meget i lokalpolitik, fordi man kun bliver stillet til ansvar hvert fjerde år,” siger Merete Dea Larsen, der har været byrådsmedlem siden 2006, var medlem af Folketinget 2015-2019 og i øvrigt er nyvalgt hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti.

“Desværre kan man slippe afsted med alt for meget i lokalpolitik, fordi man kun bliver stillet til ansvar hvert fjerde år”

Merete Lea Larsen blev i weekenden valgt til hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti. Foto: Carsten Lundager

Økonomisk katastrofekurs

Økonomien er næsten endnu værre end arbejdsklimaet. For nylig landede en 110 sider stor rapport på byrådets bord om byggeriet af Roskildes nye svømmehal. Rapporten, som DF var initiativtager til, beskriver, hvordan byggeriet af svømmehallen udviklede sig til en økonomisk skandale. Oprindeligt skulle den have kostet 75 millioner kroner. Den endte med at koste 225 millioner kroner.

Dermed er svømmehallen i følge Merete Dea Larsen et billede på den økonomiske uansvarlighed, som et snævert flertal med Socialdemokratiet i spidsen har ført i årevis. En uansvarlighed, der startede under den tidligere borgmester, Joy Mogensen. Da hun kom til i 2011, havde Roskilde Kommune en kassebeholdning på op imod 900 millioner kroner. Men da Joy Mogensen i 2019 forlod byen for at blive en udskældt kulturminister i Mette Frederiksens regering, var der kun 70 millioner kroner tilbage i kassen og kommunen var tæt på at blive sat under administration.

”Problemet er, at man har haft store ambitioner i Roskilde Kommune om at være den bedste til alt. Til erhverv, turisme, uddannelse, musik, kultur osv. Men hvis man vil være bedst til tingene, koster det, og så bliver det den basale kernevelfærd, der kommer til at betale,” siger Merete Dea Larsen.

”Problemet er, at man har haft store ambitioner i Roskilde Kommune om at være den bedste til alt”

Den basale kernevelfærd har betalt prisen for at Roskilde vil være den bedste til alt, siger Merete Dea Larsen.

De ældre betaler prisen

Et af de områder, der har måttet holde for, er ældreomsorg. Roskilde Kommune har skåret ned på ældreområdet efter modellen ”sund aldring”, dvs. filosofien om, at selv om der bliver flere ældre, kan man skære ned, for de ældre, der kommer til, er sundere og dermed ikke så plejekrævende.

”Der er måske en lille bitte sandhed i, at de generelt har det lidt bedre. Men ’sund aldring’-princippet er blevet skudt ned af forskere. Alligevel har det været brugt som undskyldning for nedskæringer. Resultatet er, at kommunen leverer en dårligere service på ældreområdet, for medarbejderne er mere pressede, fordi de skal nå mere,” siger Merete Dea Larsen.

DF er borgernes vagthund

Dansk Folkeparti er ikke med i den budgetaftale, som flertallet for nylig blev enige om. Det skyldes, at aftalen efter DFs opfattelse ikke bare underbudgetterer ældreområdet, men også socialområdet, hvor Roskilde har nogle meget store udfordringer. DF har heller ikke meget fidus til det anlægsbudget, som flertallet er blevet enige om. Det lider stadig af hang til dyre løsninger. En gangbro over motorvejen til dyrskuepladsen, hvor Roskilde Festivalen afholdes, er ganske vist udskudt et år. Men der er sat penge af til forberedende arbejde, og der er – må man sige – tale om en løsning i kategorien “vi skal være de bedste”. Gangbroen koster således – hold fast – 40 millioner kroner.

Hvad ville det betyde for Roskilde, hvis ikke Dansk Folkeparti sad i byrådet?

”Så tror jeg, at rigtig mange ting ville glide ind under gulvtæppet, udenfor offentlighedens søgelys. De ældre ville få endnu ringere service, for det er os, der har kæmpet imod nedskæringer. Vi er borgernes vagthund i byrådet. Det er os, der siger tingene mest åbent og ærligt. Vi siger det også markant, så man er ikke tvivl om, hvad vi mener. Men vi holder til gengæld, hvad vi lover,” siger Merete Dea Larsen.

Merete Dea Larsen bliver interviewet efter weekendens meget omtalte valg til hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti. Med 201 stemmer sikrede Merete sig den ene af tre pladser, der var på valg. Foto: Carsten Lundager

8 spørgsmål til Merete Dea Larsen

Hvorfor er du aktiv i politik?

Jeg er aktiv i politik fordi jeg har erfaret at man rent faktisk kan rykke noget. Til tider kan det være fristende at smide håndklædet i ringen når man modarbejdes – også fra overraskende kanter, men jeg har konstateret at min stædighed kan overvinde meget.

Hvad bliver din og DFs mærkesag til valget?

Vi har fokus på kernevelfærden og den bevidste underbudgettering der finder sted både på socialområdet samt ældreområdet og som presser områderne voldsomt. Derudover ønsker vi en anden prioritering af vores anlægskroner. Hvor flertallet med Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Radikale og Enhedslisten i de kommende budgetter prioriterer en stibro til minimum 40 mio, ønsker vi opgradering af vores folkeskoler, boliger til udviklingshæmmede og bedre trafiksikkerhed. Det er ikke første gang Socialdemokraterne finder flertal til håbløse anlægsprojekter. Senest var under Joy Mogensen og en svømmehal der gik fra 75 mio. til 225 mio. …

Nævn et par vigtige resultater, som DF har opnået i den forgangne valgperiode?

Vi har fået halveret den automatiske besparelse der var lagt ind på ældreområdet. Mange kommuner gør det samme; man tildeler midler efter udviklingen af antallet af ældre og fratrækker en procentsats fordi man forventer en del forbliver raske. Den påstand er lagt ned af forskning, men jeg tvivler på at Roskilde er den eneste kommune der stadig sparer af den årsag.

DF har fået halveret den automatiske besparelse, der var lagt ind på ældreområdet, fortæler Merete Dea Larsen.

Hvad bliver den store ‘sag’ til kommunalvalget i jeres kommune?

Det bliver absolut den ringe økonomi som vi stadig lider under. Joy Mogensen kørte med et snævert flertal, bestående af Socialdemokratiet, Konservative, SF og Radikale kommunens kasse fra små 900 mio. kr. til 70 mio. (tæt på administration). Det er klart at man ikke genopbygger en kasse til ca. 300 mio. uden at det gør ondt. Vi har været med til at rydde op, men borgmesteren, der overtog efter Joy, viser sig nu at have samme mønster og glemmer at prioritere kernevelfærden når muligheden opstår.

Hvad er DFs nuværende rolle i byrådet?

Vi er gode loyale samarbejdspartnere og det bliver bemærket og honoreret i det daglige arbejde. Desværre lykkes det ikke rigtig at få ændret de grundlæggende principper da det kræver en større tillid til samarbejde end socialdemokrater i Roskilde tør indlede sig på.

Er DF i valgforbund – og med hvem?

Dansk Folkeparti er gået i valgforbund med Ny borgerlige og Liberal alliance. Det hænger sammen med en strategi om at vi ikke ønsker at afgive stemmer til et større parti og vi spår at chancerne for de 3 partier er nogenlunde ligelige. Vores fælles budskab er ordentlighed, gennemsigtighed og styr på økonomien.

Merete Dea Larsen er gruppeformand for DFs tre medlemmer i Roskilde Byråd. 20015-2019 var hun også medlem af Folketinget.

Hvordan skal I føre valgkamp?

Vi har investeret i en campingvogn, der allerede har haft sin første tur. Derudover er budgettet begrænset, så det bliver en meget klassisk valgkamp med Facebook, annoncer og materiale uddeling i mødet med borgerne.

Når valget er slut – hvordan håber du så, at det er gået?

Mit allerhøjeste ønske er at vi bliver tungen på vægtskålen og kan få Borgmesterposten og for alvor rette op. Sekundært ville det være at bevare vores 3 mandater. Som målingerne ser ud bliver det svært – men vi giver ikke op og gør alt hvad vi kan.