Mere end hver femte har udenlandsk baggrund i Danmark

0
2628
Arkivfoto

…hvis man bruger Hollands måde at opgøre udlændinge og efterkommere på i Danmark. Det skriver debattøren og historikeren Christian Egander Skov på netmediet Kontrast

Hvis Danmarks Statistik opgjorde indvandrere og efterkommere på samme måde som i Holland og Tyskland, så ville mere end hver femte person i Danmark have udenlandsk baggrund.

Det konstaterer historikeren og debattøren Christian Egander Skov i et indlæg på det borgerlige medie Kontrast.

I Danmarks Statistiks opgørelse defineres personer som efterkommere, hvis de er født i Danmark og begge forældre har ikke-dansk statsborgerskab. Har den ene af forældrene dansk statsborgerskab, bliver de registreret som værende af dansk oprindelse. Populært sagt betyder det, at tredje generations indvandrere falder ud af statistikken.

Resultatet er, at 793.601 personer ifølge den aktuelle definition er indvandrere eller efterkommere i Danmark (2020-tal). Det svarer til 13,7 procent. Helt præcist er der 607.622 indvandrere og 185.979 efterkommere, ifølge Danmarks Statistik.

Bredere definition i Holland og Tyskland

Holland og Tyskland bruger imidlertid en bredere definition af efterkommere. En definition, der ville give helt andre tal, hvis den blev brugt i Danmark. Det fremgår af rapporten “Afrapportering fra arbejdsgruppe om opgørelser af personer med indvandrerbaggrund”, som Social- og Indenrigsministeriet udsendte i marts 2020. Rapporten kan læses her

I Tyskland kategoriseres personer, hvor mindst én af forældrene har eller har haft udenlandsk statsborgerskab, som ”personer med migrantbaggrund uden egen migrationserfaring”.

I Holland kategoriseres alle personer, hvis forældre ikke begge er født i landet, som personer med ”migrantbaggrund”. Og Holland går skriftet videre, når det gælder efterkommere. Hvis en person med migrantbaggrund er født i Holland, tilhører de ”2. generation med immigrantbaggrund”. Deres børn defineres som efterkommere, hvis mindst én af forældrene er ”2. generation med immigrantbaggrund”.

Hvis de tyske og hollandske definitioner benyttes i Danmark, ville det betyde, at hhv. 19,4 og 21,2 procent af befolkningen har udenlandsk baggrund. I tal ville det betyde, at de nuværende 793.601 indvandrere og efterkommere skulle opjusteres til hhv. 1.128.044 personer (tysk definition) eller 1.229.247 personer (hollandsk definition).

Fra rapporten “Afrapportering fra arbejdsgruppe om opgørelser af personer med indvandrerbaggrund”, Social- og Indenrigsministeriet, marts 2020.

Statistik bød udvides

Christian Egander Skov gør sig ikke til talsmand for, at Danmarks Statistiks nuværende opgørelsesmetode skal ændres. For som han skriver, er der fordele og ulemper. Derfor anbefalede arbejdsgruppen i Social- og indenrigsministeriet også, at den nuværende metode, kaldet herkomstdefinitionen, skulle fortsætte. Men arbejdsgruppen anbefalede samtidig, at statistikken udvides, så det bliver nemmere at følge den demografiske udvikling.

Dét synspunkt bakker Christian Egander Skov op. Det vil nemlig give et mere reelt billede af udviklingen, mener han:

“Disse tal indeholder, ligesom de 13,7 procent, som vi kender, både vestlige og ikke-vestlige. De er ikke i sig alarmistiske, men de giver et markant andet billede af indvandringens forvandling af Danmark de sidste lidt mere end 40 år. Et Danmark, der bliver, undskyld mit franske, stadig mindre dansk i nogen hidtil genkendelig forstand. Og dermed ikke sagt, at vores opfattelser af danskhed ikke kan og vil ændre sig. Men alligevel,” skriver Christian Egander Skov i Kontrast.

“Et Danmark, der bliver, undskyld mit franske, stadig mindre dansk i nogen hidtil genkendelig forstand”

Christian Egander Skov, historiker og debattør, i Kontrast.dk

DF stiller spørgsmål til minister

Dansk Folkeparti har tidligere slået til lyd for, at 3. generation også tælles med i statistikken. DFs gruppeformand Peter Skaarup har nu bedt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) om at kommentere artiklen i Kontrast. Skaarup vil bl.a. have ministeren til at redegøre for:

”…. om 21,4 procent af Danmarks indbyggere har udenlandsk baggrund, hvis man bruger den nederlandske herkomstdefinition og hvad det betyder for Danmark og vores måde at tænke udlændinge på i fremtiden”.

Artiklen på Kontrast kan læses her