Martin Henriksen advarer om at lempe forhold på Sjælsmark

0
3353
Martin Henriksen, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Der er brug for stramninger ikke lempelser på udrejsecentre, mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen. Socialdemokratiet lægger op til visse lempelser efter meget omtalt video med dreng på Sjælsmark, der ikke måtte få kartofler og broccoli. Videoen er lavet af mand, der er dømt til udvisning for menneskesmugling

En video med en dreng, der ikke må få kartofler og broccoli på Udrejsecenter Sjælsmark, har sat brand i debatten om forholdene for børn af afviste asylsøgere. Videoen er lagt op af faderen, en syrisk-kurdisk flygtning, og den er tilsyneladende ved at rykke Socialdemokratiet, som nu taler om at forbedre vilkårene for de 118 børn, der opholder sig på Sjælsmark.

Socialdemokraten Mette Gjerskov har sagt at ”vi har skabt et monster på Sjælsmark”, og udlændingeordfører Mattias Tesfaye siger til Politiken, at han gerne vil skabe bedre forhold på centeret.

”Jeg synes man med en tættekam skal gennemgå de forhold, der er, for at overveje, om vi kan tage skridt på centeret for at forbedre forholdene for børnene. Det gælder også mad og boligforhold,” siger han.

Venstrefløjen: Børnefamilier skal ud af Sjælsmark

Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen mener, at Socialdemokratiet med sine udtalelser bejler til Det Radikale Venstre. Men han advarer mod at slække på forholdene på udrejsecentrene.

”Der skal være forskel på dem, der må være her, og dem der ikke må være her. Store dele af venstrefløjen ønsker at udviske disse forskelle. De ønsker at afviste asylansøgere skal kunne bo og arbejde uden for centrene. Men siger vi ja til det, vil de falde endnu mere til, og så bliver de endnu sværere at udvise,” siger Martin Henriksen.

Det socialdemokratiske folketingskandidat SImon Pihl Sørensen er en af de S-politikere, der ønsker en anden S-kurs i forhold til udrejsecenter Sjælsmark. Han skriver onsdag sådan her på Twitter.

Hans beskrivelse af venstrefløjen bekræftes i dagens Politiken. Her siger Enhedslisten Søren Søndergaard, at afviste børnefamilier først bør placeres på et udrejsecenter, umiddelbart før de udsendes. Samme synspunkt har Det Radikale Venstre og SF, mens Alternativet mener, at kommunerne skal stille en bolig til rådighed for de afviste børnefamilier til ”umiddelbart før hjemrejse”.

”Og når vi siger umiddelbart før, er det måske 14 dage, de kan få lov at bo på Sjælsmark, inden de skal rejse,” siger Carolina Magdalene Maier til Politiken.

“Der skal være forskel på dem, der må være her, og dem der ikke må være her”

Martin Henriksen, udlændingeordfører (DF)

“Det vil undergrave udlændingesystemet”

Martin Henriksen mener, at venstrefløjens synspunkter vil undergrave hele meningen med udlændingesystemet. Det vil nemlig betyde, at der så ikke længer er den store forskel på lovligt og ulovligt ophold.

”Vores synspunkt er, at der er brug for stramninger og ikke lempelser. Vi så gerne, at udgangspunktet for afviste asylansøgere er, at de frihedsberøves. Så kan der være nogle undtagelser med børn og alvorligt syge, men det skal kun være undtagelser. Udgangspunktet må være frihedsberøvelse, når man er afvist,” siger Martin Henriksen.

Han mener, at forholdene på Udrejsecenter Sjælsmark er gode nok. Formålet er, at folk forstår, at de ikke skal være her permanent.

”Det er en balancegang. Vi skal behandle folk ordentligt, men rammerne må ikke være så gode, at folk kan se sig selv leve på stedet permanent. Vi skal signalere, at ’I kommer ikke til at opleve nogen væsentlig forbedring af jeres livssituation. Derfor kan I lige så godt rejse hjem’. Men selvfølgelig er der en grænse, når det er børn. Omvendt ser vi også, at der er forældre, der skubber deres børn foran sig, og det skal ikke kunne betale sig,” siger Martin Henriksen.

“Rammerne må ikke være så gode, at folk kan se sig selv leve på stedet permanent”

Martin Henriksen (DF)

Menneskesmugler bag video

Han tilføjer, at børn for hans skyld gerne må få kartofler. Omvendt forstår han ikke reaktionerne på den meget omtalte video, som er blevet set mere end 228.000 gange.

”Jeg synes det er lidt mærkværdigt, at vi nu gør en person dømt for menneskesmugling, der er udvist af Danmark, til sandhedsvidne. Det er som om man glemmer, at menneskesmugling er alvorlig forbrydelse,” siger han.

Manden bag videoen er en 43-årig kurder fra det nordøstlige Syrien, som fik politisk asyl i Danmark i 2011. Han er dømt for at have smuglet mere end 40 personer ind i landet mod en betaling på op til 55.000 kroner pr. person, ifølge Politiken. Manden fik i 2016 en dom på et år og ni måneders fængsel og blev udvist for bestandigt. Hans kone fik et års fængsel med indrejseforbud i seks år.

Manden lever nu samen med sin kone på tålt ophold i Danmark. Han  har skrevet under på, at familien vil rejse frivilligt, hvis det kan lade sig gøre.