Martin Henriksen advarer: Befolkningen udskiftes

0
7843
Martin Henriksen, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Andelen af personer med indvandrerbaggrund stiger i Danmark, viser nye tal fra Danmarks Statistik. “Vi er vidner til en udskiftning af befolkningen,” mener DFs tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen 

En befolkningsudskiftning er stille og rolig i gang i Danmark, mener Dansk Folkepartis tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen, der i dag er medlem af DFs hovedbestyrelse. Han siger det efter nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at befolkningstallet er steget med knap 300.000 borgere de sidste ti år. Af disse er det kun 26.000, der har dansk oprindelse, mens 206.000 er indvandrere og knap 63.000 er efterkommere af personer med indvandrerbaggrund.

“Det bør stå klart for enhver, at når vi som samfund siden 1960’erne og 70’erne har lukket over hundredetusinder af fremmede ind i landet, at så ender det galt. Det kan få uoverskuelige konsekvenser for de næste generationer af danskere. Det er en katastrofe, og selv de mest konservative skøn peger i retning af at det bare er et spørgsmål om tid, før den oprindelige befolkning ender med at være i mindretal,” siger Martin Henriksen.

Der er pt. lidt over 5,8 millioner mennesker i Danmark. Hver syvende af disse er indvandrere eller efterkommere fra et andet land. Og væksten fortsætter. En befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik viste i foråret, at Danmark i 2026 runder en befolkning på 6 millioner mennesker. Heraf vil andelen af efterkommere fra ikke-vestlige lande stige 23,7 pct. – fra 155.146 til 191.861 i 2026.

“Jeg er helt oprigtigt bekymret for, at det vi er vidner til er en udskiftning af det danske folk, som vi kender det. Og der er allerede områder i dag, hvor danskerne er i mindretal. Jeg kan ikke forestille mig andet end at udviklingen vil fortsætte, og vi ser jo bl.a. at i visse kommuner på Vestegnen, der er flertallet af nyfødte børn født af kvinder med indvandrerbaggrund. Det er samfundsnedbrydende, og det sætter hele vores kulturelle værdisæt under et ekstremt pres. Det siger noget om hvad fremtiden bringer,” siger Martin Henriksen.

“Jeg er helt oprigtigt bekymret for, at det vi er vidner til er en udskiftning af det danske folk, som vi kender det”

Martin Henriksen, hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Folkeparti, tidl. udlændingeordfører

Flest fra Tyrkiet

Det er personer fra Polen, Syrien og Tyrkiet, der udgør den største gruppe af indvandrere, mens efterkommere primært stammer fra Tyrkiet, Libanon samt Pakistan og Irak. Det viser tal fra tredje kvartal 2019 fra Danmarks Statistik, som DR.dk omtaler.

Martin Henriksen mener, at den store andel af muslimsk indvandring fører til splittelse:

“Det betyder, at vores samfund gradvist bliver mere og mere muslimsk, og mere opsplittet. Vi lever i stigende grad adskilt fra hinanden, fordi der kommer en masse nye sociale, kulturelle og religiøse parallelsamfund. Det skaber en masse frustration hos mange borgere, og det skal vi undgå,” siger den tidligere udlændingeordfører, der trods adskillige stramninger af asylpolitikken de seneste fire år under den borgerlige regering mener, at der brug for massive stramninger:

Brug for massive stramninger

“Jeg mener, at løsningen er klar. Vi skal have mindre udenlandsk arbejdskraft, færre udenlandske studerende, asylstop, flere stramninger i forhold til familiesammenføringsreglerne, mange flere hjemsendelser, altså kort sagt, vi skal have meget mindre indvandring og meget mere hjemsendelse,” siger Martin Henriksen.

“Det er på ingen måde nok kun at tale om asylstop og udvisning af kriminelle. Det skal vi helt sikkert gøre, naturligvis, men reelt så har vi efterhånden fået strammet asylpolitikken så meget, at det er en mindre del af den samlede indvandring, som handler om asyltilstrømningen. Så asylstramninger er på ingen måde i nærheden af at være nok. Vi skal som sagt have et asylstop, men vi skal også mange andre ting. Der skal massive stramninger til,” tilføjer han.