Martin er DFs spidskandidat i Skanderborg: ”Jeg er ikke i politik for bare at støje”

0
1689
Martin Frausing Poulsen har været medlem af byrådet i SKanderborg siden 2006.

SPIDSKANDIDATEN | Martin Frausing Poulsen er Dansk Folkepartis spidskandidat i Skanderborg Kommune. Den erfarne lokalpolitiker vil gøre en forskel, for politik skal ikke være en leg. Det handler om at gøre gavn for borgerne, siger han

To mindre skoler i Skanderborg Kommune var sandsynligvis blevet lukket i den forgangne valgperiode, hvis ikke Dansk Folkeparti var gået til kamp for at bevare skolerne. Og det er sådan DFs spidskandidat i Skanderborg, Martin Frausing Poulsen, tænker politik: Det handler om at udrette noget. Politik er ikke bare en leg. Man skal gøre en forskel.

”Jeg er ikke bare i politik for at støje. Jeg er her for at praktisere politik til gavn for så mange som muligt. Derfor tager vi ansvar og indgår så brede aftaler som muligt. Men det gør så også, at man en gang imellem er nødt til at sige ja til noget, som ikke lige er ens kop the. Sådan er politik. Det er det muliges kunst,” siger Martin Frausing Poulsen.

Vil hjælpe dem, der har det svært

Det er sådan, Martin Frausing Poulsen har arbejdet, siden han i 2006 blev valgt ind i Skanderborg byråd. I sit andet forsøg. I 2001 stillede Martin Frausing Poulsen op i den gamle Hørning Kommune. Det gav ikke valg, men takket være et valgforbund med Venstre, bidrog DFs stemmer til, at Venstre kunne overtage borgmesterposten. Så allerede dengang gjorde Martin Frausing Poulsens stemmer en forskel.

At han 20 år efter stadig brænder for lokalpolitik, forklarer Martin Frausing Poulsen sådan her:

”Jeg har en tro på, at man kan være med til at gøre tingene bedre, og jeg er fortsat enormt optaget af at hjælpe dem, der har det svært. Det er interesse, der er blevet vakt gennem mit arbejde med ældre- og socialpolitik”.

”Jeg har en tro på, at man kan være med til at gøre tingene bedre”

Samarbejdende byråd

Ifølge Martin Frausing Poulsen er Skanderborg byråd et samarbejdende byråd. Som regel. For som han siger, at der også politikere i Skanderborg, der ”der gør mere ud af botanisere i uenigheder”.

”Men i det store og hele består byrådet af partier, der gerne vil samarbejde. Dog har vi for andet år træk oplevet, at Det Konservative Folkeparti står udenfor budgetforliget. I stedet har de lavet deres eget budgetforslag, som skal vise hvor godt det hele kan blive, men hvor de finder finansieringen på måder, så man tænker: Det holder jo ikke vand. Det synes jeg ikke er ansvarligt. Det er at lege politik,” siger Martin Frausing Poulsen.

Politik er ikke en leg. Det handler om at gøre en forskel, siger Martin Frausing Poulsen.

Jordnær og praktisk politik

Dansk Folkeparti har tre medlemmer af det 29 pladser store byråd, hvor socialdemokraten Frands Fischer sidder på borgmesterposten. Ud over Martin Frausing Poulsen består DF-gruppen af John Haarup Laursen og Poul Melgaard Johansen. Hvilken forskel ville det gøre, hvis de og Dansk Folkeparti ikke var repræsenteret i byrådet?

“Så tror jeg, der ville forsvinde noget fokus væk fra de mere jordnære og konkrete ting, såsom veteranpolitikken, markering af flagdagen, flere midler til ord- og talblinde og penge til undersøgelser på børne- og ældreområdet. Det er alle områder, som vi har haft fokus på. Politikken ville bliver mere abstrakt og overordnet, hvis vi ikke var der,” mener Martin Frausing Poulsen.

Den 52-årige spidskandidat arbejder til daglig med it-sikkerhed i supermarkedskoncernen Salling Group. Når han holder fri fra job og det politiske arbejde, der også tæller formandsposten i Skanderborg Forsyningsvirksomhed, så bruger Martin Frausing Poulsen gerne tiden med familien, på rejser og på at studere historie, hvor især 2. verdenskrig og Den Kolde Krig har hans interesse.

8 spørgsmål til Martin Frausing Poulsen

Hvorfor er du aktiv i politik?

Jeg er aktiv i politik, for at gøre en forskel, og primært kæmpe for kommunens udsatte borgere, herunder borgere der ikke nødvendigvis er udsatte i traditionel forstand, men ikke selv har ressourcerne til at kæmpe.

I øvrigt har jeg også en filosofi om, at man ikke kan tillade sig at brokke sig, hvis man ikke selv aktivt gør noget for at påvirke tingenes tilstand.

Hvad bliver din og DFs mærkesag til valget?

I Dansk Folkeparti arbejder vi blandt andet for, at der føres en ansvarlig økonomisk politik, og går til valg på at:

 • alle centerbyer har de nødvendige tilbud til borgerne, som skoler, plejecenter, og offentlig transport til Skanderborg.
 • der fortsat sker udvikling landsbyerne/landdistrikterne, i det tempo beboerne ønsker det.
 • der kommer mere fokus på helhedsplanlægning i kommunen.
 • der sikres gode idræts- og fritidstilbud i by og på land.
 • der skal være plads til de unge på vort lokale gymnasium.
 • der skal være store og små skoler i kommunen både i byerne og på landet.
 • det sikres, at kommunes erhvervs- virksomheder har de bedst mulige vilkår til at drive deres erhverv
 • folkeskolerne får et kvalitetsløft både i forhold til bygninger, men også vedr. normeringer til gavn for både stærke og svage elever.
 • indsatsen med at understøtte erhvervs-og turisme virksomhederne styrkes.
 • indsatsen over for kommunes udsatte borgere, herunder unge, styrkes og optimeres.
 • landdistriktspolitikken efterleves på borgernes præmisser til gavn for både by og land.

Nævn et par vigtige resultater, som DF har opnået i den forgangne valgperiode?

Med budgetforliget fik Dansk Folkeparti blandt andet sikret, at der ansættes en Veterankoordinator i Skanderborg Kommune. Vi har også forhindret, at folkeskolerne i Hylke og Bjedstrup blev lukket, selvom et stort flertal var klar til det, i 2020. Vi har også af flere omgange været med til at sikre øget fokus på ord- og talblinde. Tidligere fik Dansk Folkeparti bevirket, at der blev afsat 400.000 til at få sagsbehandlingstiden for børnefaglige undersøgelser (de såkaldte § 50 undersøgelser) ned. Vi har også bremset udliciteringen af tøjvask på plejecentrene, der ville have været en “økonomisk katastrofe” for nogle af de allersvageste. i kommunen.

Hvad bliver den store ‘sag’ til kommunalvalget i jeres kommune?
Forhåbentlig mere fokus på ældreområdet og de specialtilbud, som kommunen tilbyder udsatte borger, primært børn og unge.

Hvad er DFs nuværende rolle i byrådet?

Som jeg ser det, er DF´s rolle i Skanderborg blandt andet at sikre, at der er et seriøst samarbejde på tværs af højre og venstre side i byrådssalen, til gavn for borgerne. Vi har f.eks. været med i alle budgetforlig, da vi “ikke leger politik”, men praktiserer det.

Er DF i valgforbund – og med hvem?

DF er i valgforbund med Venstre og Ny Borgerlige. Oprindeligt var det kun V og O, der var i valgforbund sammen, men det blev udvidet til også at omfatte NB. (Det er mit håb, at LA og K tager imod vores invitation til at være del af et stort blot valgforbund Som V og DF håber Nye Borgerlige fortsat på et bredt blåt valgforbund, som også inkluderer de Konservative og Liberal Alliance, for Skanderborg trænger i den grad til borgerlige øjne på kommunes budget, prioriteringer og menneskesyn.

Hvordan skal I føre valgkamp?

Plakater, vælgermøder, gadekampagner og så er DF Skanderborg blevet aktiv på SOME, f. eks. Facebook

Når valget er slut – hvordan håber du så, at det er gået?

Jeg håber der bliver sammensat et byråd, hvor samarbejdet til gavn for borgerne er i højsæde, og gerne et byråd, hvor Dansk Folkeparti går frem.