Antallet af ikke-vestlige udlændinge, der får permanent opholdstilladelse i Danmark, steg i 2018. Men tallet er stadig markant lavere end under SR-regeringen, påpeger DFs udlændingeordfører Martin Henriksen

Mens mere end 5000 udlændinge årligt fik permanent opholdstilladelse i Danmark i 2013, 2014 og 2015, så var det i 2016 kun 3087 og i 2017 kun 2199, der fik permanent opholdstilladelse.

Tallene fremgår af siden www.nyidanmark.dk, og det er Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen, som gør opmærksom på dem.

Det sker efter en forsideartikel i Berlingske, som søndag skrev at ”Trods stram kurs: Flere ikke-vestlige får i år ja til fast ophold”.

Ifølge artiklen er antallet af flygtninge og familiesammenførte, som har fået permanent opholdstilladelse, steget i 2018. I årets første 11 måneder fik 2538 personer permanent opholdstilladelse, hvilket var ca. 300 mere end i hele 2017.

Det er dog markant lavere end i 2013, hvor 5436 fik permanent opholdstilladelse. Heraf var det alene 3317 personer, som var kommet til Danmark som følge af familiesammenføringer. Det tal var i 2017 faldet til 1372, dvs. omkring 40 pct.

Forside på Berlingske i Søndags. Martin Henriksen mener, at billedet ser mere nuanceret ud, end det fremgår af overskriften.

”Faktisk er der siden 2015 tale om et samlet fald i antallet af udlændinge, der får permanent opholdstilladelse. Man kan nemt få det modsatte indtryk af Berlingskes forside,” konstaterer Martin Henriksen.

”Vi er selvsagt bekymret over den mindre stigning i 2018, men samtidig er vi tilfredse med at antallet er væsentlig lavere nu end under SR-regeringen,” siger han.

Antallet af permanente opholdstilladelser i årene 2013-2017. Kilde: nyidanmark.dk

Ifølge artiklen i Berlingske, er det især udlændinge fra lande som Tyrkiet, Afghanistan og Irak, der i stigende tal får permanent opholdstilladelse. Om det siger Martin Henriksen til Berlingske:

”Det er bestemt ikke godt. Hvis disse mennesker kan få permanent ophold, kan de lettere få dansk statsborgerskab. Det, synes vi, er forkert, for det kan forandre Danmark”.

Opsving får flere flygtninge i job

Forskningsleder ved Rockwool Fonden, Jacob Nielsen Arendt, vurderer, at stigningen kan hænge sammen med, at det går godt økonomisk i Danmark. Dermed kommer flere i arbejde, hvilket styrker deres integration og dermed øger mulighederne for at få permanent ophold.

”Gruppen af flygtninge og familiesammenførte er utroligt afhængige af, hvor let det er at finde et arbejde,” siger forskningslederen til Berlingske.

Jacob Nielsen Arendt peger på, at det kan have negative konsekvenser for samfundsøkonomien, når flygtninge og familiesammenførte får permanent opholdstilladelse.

”Personer fra især Mellemøsten er ofte en befolkningsgruppe, der koster samfundet penge især i forhold til alderdom og sundhedsydelser, fordi mange enten tager arbejde, hvor de bliver nedslidt hurtigere, eller har en dårligere sundhed med sig fra hjemlandet,” siger han til Berlingske.