Mange elbiler kører på kul og udleder mere CO2 end benzinbiler

0
13016
Kørsel med elbiler er ofte kun klimavenligt, hvis strømmen til bilens produktion og kørsel er produceret af vedvarende energi.

For mange af verdens elbiler er det så som så med klimafordelen. I følge en ny rapport, som Jyllands-Posten omtaler, udleder mange elbiler mere drivhusgas end biler med forbrændingsmotorer, fordi strømmen kommer fra kulkraftværker

Millioner af elbiler skal i de kommende år erstatte benzin- og dieselbiler. Men i mange lande vil strømmen til elbilernes produktion og kørsel blive produceret af kulfyrede kraftværker. Derfor vil disse biler ende med at udlede mere drivhusgas i deres levetid end biler, der kører på benzin eller diesel.

Det er konklusionen i en rapport fra energirådgivningskoncernen Wood Mackenzie, som Jyllands-Posten skriver om i dag.

Ifølge rapporten kan udledningen af drivhusgasser fra en elbil være op til 67 procent lavere end fra en bil med forbrændingsmotor. Men det kræver, at strømmen, som bilen er produceret af og kører på, er fremstillet af vedvarende energi. Hvis det ikke er tilfældet, vil  klimafordelen være markant mindre – hvis der altså overhovedet er en gevinst.

»Uden en klar strategi der sikrer, at elbiler så vidt muligt er baseret på vedvarende energi, vil deres klimapolitiske konkurrenceevne svækkes i forhold biler med forbrændingsmotor,”,« siger analytiker Aman Verma fra Wood Mackenzie til Jyllands-Posten. Hun kommer med en anbefaling:

“I lande som bl.a. Kina og Indien kunne en begyndelse være, at man elektrificere hele taxaflåden og sikre, at den udelukkende oplades ved hjælp af vedvarende energi”.

Kina øger kulproduktion

For det er ikke mindst Kina og Indien, der trækker den forkerte vej. Kina har et mål om at blive verdens førende indenfor elbiler og er i dag verdens største marked for elbiler. Men som Jyllands-Posten skriver, er Kina samtidig verdens suverænt største forbruger af kul.

50,5 procent af det globale kulforbrug, brændes i dag af i Kina, og forbruget stiger. Kina har ganske vist en plan om at lægge et loft over kulproduceret elektricitet i 2030. Men loftet, som der arbejdes med, er på 1300 gigawatt, hvilket er 290 gigawatt større end i dag. Det er, i følge Jyllands-Posten, næsten dobbelt så meget strøm, som hele Europa i dag producerer på kulfyrede kraftværker.

Så selv om Kina også er i gang med en hastig udbygning af sin vedvarende energiproduktion, vil en stor del af de kinesiske elbiler komme til at køre på kulproduceret strøm.

Salget af elbiler i verden ventes at stige til 23 mio. biler årligt i 2030, i følge Det Internationale Energiagentur. Der anslås at være 130 mio. elbiler i verden i 2030.