Linda er DFs spidskandidat på Bornholm: Jeg er klar til at gå efter borgmesterposten

0
3314
Linda Kofoed Persson, der driver et stutteri med opdræt af travheste sammen med sin mand, er DFs spidskandiat på Bornholm. Hun kan glæde sig over gode meningsmålinger før kommunalvalget.

SPIDSKANDIDATEN | DFs spidskandidat i Bornholms Regionskommune, Linda Kofoed Persson,vil styrke lokaldemokratiet på Bornholm, som hun mener har lidt under øens populære men også lidt for enerådige borgmester Winnie Grosbøll (S), der stoppede for nylig

Dansk Folkepartis spidskandidat på Bornholm, Linda Kofoed Persson, skabte lokale overskrifter, da øens socialdemokratiske borgmester Winnie Grosbøll i efteråret meddelte, at hun stopper for at blive ny direktør i Friluftsrådet. For Linda Persson sagde til de lokale medier, at hun er klar til at gå efter borgmesterposten ved kommunalvalget den 16. november.

“Jeg tror, Bornholm har behov for, at vi fortsat har en yngre borgmester, og jeg kan godt se mig selv gøre arbejdet anderledes på Bornholm, end det er gjort hidtil,” sagde Linda Persson til TV2 Bornholm.

Linda Kofoed Persson.

Nogle måneder senere fastholder Linda Persson sin borgmesterambition. Selv om hun selvfølgelig er klar over, at meget skal falde heldigt ud, hvis DF skal erobre borgmesterposten i Bornholms Regionskommune, hvor Socialdemokratiet sidder på ni ud af 23 pladser.

“Det er måske ikke så sandsynligt, men jeg har det sådan, at hvis man stiller op som spidskandidat, men ikke vil være borgmester, så hænger det ikke sammen. Målet må være at få mest mulig af sin politik gennemført, og det er der størst chance for, hvis man sidder for bordenden og samler trådene,” siger Linda Persson til ditOverblik.

“Målet må være at få mest mulig af sin politik gennemført”

For meget magt til borgmesteren

Hvis det skulle lykkes, har Linda Persson et klart mål om at gøre tingene anderledes end den landskendte Winnie Grosbøll. For selv om Grosbøll roses af mange, inklusiv Linda Persson, for at have betydet meget for Bornholm, så har Grosbøll også svækket lokaldemokratiet, mener DFeren.

“Winnie Grosbøll har været en superdygtig borgmester, men måske også for dygtig. Forud for den seneste periode satte hun sig for bordenden for alt, hvad der er kød på af politiske beslutninger. Økonomiudvalget blev udbygget til et økonomi- erhvervs- og planudvalg, der samler alle vigtige sager. Andre udvalg fik ikke længere ret meget at skulle have sagt. Borgmesteren står nu i spidsen for alt, hvilket også giver kommunaldirektøren meget stor indflydelse. Det vil jeg gerne lave om på,” siger Linda Persson.

“Winnie Grosbøll har været en superdygtig borgmester, men måske også for dygtig”

Flere skal have ansvar

I dag har kommunen tre fagdirektører, men Linda Persson vil lave en ny struktur med fem fagdirektører og et økonomi- og koordinationsudvalg, hvor samtlige partiers gruppeformand skal være repræsenteret.

“Jeg synes hele kommunalbestyrelsen skal være med til at tage ansvar. Ved sidste valg gik vi fra to til fire mandater, men vi har været sat fuldstændig udenfor indflydelse, og støttepartierne har bare sagt ‘Ja, Winnie’ til borgmesters beslutninger. Hvis vi har været uenige, har vi fået at vide, at vi bare er kritiske. Jeg synes demokratiet har været i underskud under Winnie Grosbøll. Bornholmerne er bedre tejent med en kommunalbestyrelse, hvor mange har indflydelse og tager ansvar,” siger Linda Persson.

Det er en livsstil at arbejde med travheste, siger Linda Kofoed Persson.

Arbejdspladser til ufaglærte

Det handler ikke kun om struktur og demokrati. Linda Persson og Dansk Folkeparti vil også ændre den politiske kurs på Bornholm. DF vil eksempelvis gøre mere for at skabe arbejdspladser til ufaglærte bornholmere, f.eks. gøre det lettere for virksomheder, herunder butikskæder, at slå sig ned på Bornholm.

”Der skal også være arbejde til, dem, der har taget en 10. klasse. Det glemmer vi lidt i øjeblikket, hvor alt handler om, at Bornholm skal være energi-ø med nye, tekniske arbejdspladser,” siger Linda Persson, der også slås for en anden DF-mærkesag, nemlig bopælspligt.

”Der skal også være arbejde til, dem, der har taget en 10. klasse”

”Det står vi ret alene med, desværre. Den manglende bopælspligt betyder, at byerne kun er befolket halvdelen af året og at det er blevet for dyrt for almindelige familier at købe et hus i de attraktive områder, hvor huse købes op af rige københavnere,” siger Linda Persson.

Travheste

Det er den 45-årige DF’ers anden periode i kommunalbestyrelsen, og da hun også er lokalformand for Dansk Folkeparti, går mange af ugens timer med politik. Det er dog ikke den eneste passion, der tager mange af Linda Perssons vågne timer. Sammen med sin mand driver hun også et stutteri med opdræt af travheste, og lige nu har de 13 heste, hvoraf den ene kan fole hvert øjeblik, det skal være.

”Hestene er de første, jeg kigger til om morgenen, og de sidste jeg kigger til, inden jeg går i seng. Det en livsstil at have med travheste at gøre,” fortæller Linda Persson.

I turistsæsonen passer Linda Persson et job på koldkrigsmuseet ‘Bornholmertårnet’. Jobbet er et fleksjob, fordi Linda Persson for nogle år siden var udsat for en arbejdsulykke.

8 spørgsmål til Linda Kofoed Persson

Hvorfor er du aktiv i politik?

Jeg blev meldt ind i DF i 2003, da min mand tog mig med til et af disse forsamlingshusarrangementer, hvor Pia Kjærsgaard var på Bornholm. Længe var jeg bare passivt medlem, så blev jeg spurgt om at være suppleant og i takt med at jeg sad med til møder i bestyrelsen hvor også byrådsmedlemmet sad og berettede om det spændende arbejde, blev jeg mere og mere interesseret i det politiske arbejde.

Hovedet på sømmet blev dog da jeg selv kom i klemme i det kommunale system efter en arbejdsulykke, hvor jeg stor uden mulighed for forlængelse af sygedagpenge, uden afklaring og uden indtægt, da tænkte jeg at hvis ikke man var syg så blev man det og det system ville jeg gerne være med til at arbejde for skulle blive anderledes. Det har så vist sig som en meget stor opgave, men mange bække små som man siger. I dag er det bare vildt spændende arbejde.

Hvad bliver din og DFs mærkesag til valget?

Jeg og min gruppe her på Bornholm er meget aktive i kampen for vore syge og sårbare grupper af medborgere, både børn, unge og ældre. Så der kommer vi til at fortsætte med at sætte fokus på de ting der ikke fungerer i vores kommune.

Samtidig skal der også indtægter til for at drive en kommune, så arbejdet med at gøre det nemmere for erhvervslivet, skaffe den rette arbejdskraft, få etableret energi-ø Bornholm, som kan være det mange bornholmere skal leve af i fremtiden, og så ikke mindst af få udvidet Bornholm til en helårs turist-Ø og ikke bare der hvor man holder sommerferie. Så der er masser af ting at gøre til mærkesager og man er nødt til at brede dem ud over flere områder.

Nævn et par vigtige resultater, som DF har opnået i den forgangne valgperiode?

Vi har fået forkastet vindmøller på land, så de megaklodser kommer ud i havet hvor de ikke generer hverken mennesker eller dyr med deres støj, for kønne er de ikke på land og hører slet ikke til inde på en smuk klippeØ.

Vi har sørget for at alle folkeskoler på Bornholm er hele skoler fra 0-9 klasse, så eleverne ikke skal være tvunget til skoleskift efter 6. klasse.

Vi har fundet en god løsning, så vi har bevaret en specielbørnehave.

Vi har sikret bornholmskulturarv, i form af ”rødhætterne”

Og så har vi i øjeblikket nogle medlemsforslag til behandling, bla i form af et ønske om en bedre behandling af unge med misbrug og ikke mindst en pårørende-hjælp, hvilket vi håber der bliver opbakning til.

Og så arbejder vi lidt på at få bopælspligten tilbage i alle byer på Bornholm, da vi desværre begynder at se byer der nærmest kun er beboet halvdelen af året, også et medlemsforslag vi har til behandling den kommende tid.

Hvad bliver den store ‘sag’ til kommunalvalget i jeres kommune?

Godt spørgsmål, det er som regel pressen, der får sat dagsorden. Jeg vil tro at en del af debatten kommer til at gå på ældre-omsorg, vores gennemsnitsalder er i den høje ende.

Men jeg håber at vi kommer til at tale familiepolitik, tilflytterservice, erhvervspolitik.

Hvad er DFs nuværende rolle i byrådet?

Vi sidder ikke i den konstituerende gruppe som består af Socialdemokratiet, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne, vi sidder udenfor sammen med Venstre og Bornholmerlisten. Vi har dog lavet nogle aftaler med socialdemokraterne, uden om alle andre og jeg synes at vi i mange sager har et godt samarbejde på tværs af kommunalbestyrelsen. For os er det vigtigste at få gennemført mest muligt af vores politik, så er det ikke så vigtigt hvem der stemmer for vores forslag, bare vi kan tælle til et flertal. Men politik er forhandlingens kunst, så nogle gange kan det blive for dyrt og vi må opgive. Vi har været med i to ud af tre budgetaftaler i denne valgperiode.

Er DF i valgforbund – og med hvem?

Vi har endnu ikke lukket nogle aftaler, men har et par samtaler i gang.

Hvordan skal I føre valgkamp?

Vi har besluttet ikke at bruge plakater, men ellers er det med masser at timer på gader og stræder, ud og tale med folk. Og så er vi begyndt at opruste på de sociale medier, da vi er sikre på at det er der vi skal gøre os max synlige også selvom det koster nogle penge.

Når valget er slut – hvordan håber du så, at det er gået?

Jeg vil ønske at vi kan bevare de 4 mandater vi har i byrådet i dag og jeg vil, sammen med de øvrige kandidater, arbejde dag og nat for det. Mange siger at jeg skal være tilfreds hvis jeg kan bevare 3 mandater, men det er ikke er scenarie jeg arbejder efter, jeg er rigtig glad for den gruppe jeg er en del af og vil rigtig gerne se os alle 4 tage en tørn mere, for Dansk Folkeparti og for Bornholms skyld.