Læs aftalen på dansk: Her er FN’s omstridte migrations-pagt

0
14488
Danmark tilsluttede sig Global Compact-aftalen på et møde i Marokko i december 2018.

Dansk Folkeparti har fået oversat den omstridte Global Compact-aftale til dansk. Læs her hele aftalen, som den danske regering agter at underskrive i næste uge

”Vi forener os i et win-win-samarbejde for at kunne håndtere migrationens udfordringer og muligheder i alle dens dimensioner ved hjælp af fælles ansvar og innovative løsninger”.

Sådan lyder en af mange sætninger i den FN-pagt om migration, som den danske regering vil tilslutte sig på et møde i Marrakech i Marokko den 10.-11. december.

Aftalen på 35 sider skal skabe fælles retningslinjer for håndtering af migranter, men kritikere frygter, at den vil åbne op for nye strømme af migranter.

Onsdag har Dansk Folkeparti taget initiativ til en hasteforespørgsel til regeringen om FN-pagten i Folketinget. Forud for mødet har DF fået en professionel translatør til at oversætte den omstridte pagt, som på dansk hedder ”Global aftale om sikker, ordentlig og reguleret migration”.

Du kan læse hele aftalen her: Global Compact dansk

FN-pagten kritiseres for at lægge op til en multikulturel dagsorden og for at opfordre deltagerlandene til at stoppe støtte til medier, der støtter ”intolerance” og ”fremmedhad”. Det sker i disse to afsnit:

MÅLSÆTNING 16: Styrke migranter og lokalsamfund til at realisere fuld inklusion og social samhørighed 

… h) Understøtte multikulturelle aktiviteter gennem sport, musik, kunst, madfestivaller, frivilligt arbejde og andre sociale arrangementer, som kan styrke den gensidige forståelse og anerkendelse af migranternes og bestemmelseslandets kultur.

MÅLSÆTNING 17: Udrydde alle former for diskrimination og fremme en evidensbaseret offentlig diskurs til at danne perspektiver på migration

  1. c) …stoppe tildelingen af offentlige midler eller materiel støtte til medier, som systematisk støtter intolerance, fremmedhad, racisme og andre former for diskrimination af migranter – under fuld respekt for pressefriheden.

Aftalen beskyldes også for grundlæggende at have et positivt syn på migration, hvilket har fået flere EU-lande til at sige fra, fordi de mener aftalen er i modstrid med en stram udlændingepolitiik. Det er samme kritik, som Dansk Folkeparti har været fremme med. Det er blandt andet sætninger som disse i beskrivelsen af ”Vores vision og ledende principper”:

Vi skal sørge for, at både nuværende og evt. kommende migranter er fuldt informeret om deres rettigheder, forpligtelser og muligheder for en sikker, ordentlig og reguleret migration og samtidig er bevidst om de risici, der er forbundet med ureguleret migration. Ligeledes må vi give alle borgere adgang til objektiv, evidensbaseret og tydelig information om de fordele og udfordringer, der er forbundet med migration, med henblik på at undgå misvisende fortællinger, som er med til at skabe en negativ opfattelse af migranter. (Afsnit 10)

Denne globale aftale er med til at give et 360 graders-billede af den internationale migration og anerkender, at der er behov for en omfattende tilgang for at optimere de overordnede fordele ved migration, samtidig med at den behandler de risici og udfordringer, der er for enkeltpersoner og lokalsamfund i oprindelses-, transit- og bestemmelseslande. (afsnit 11)

Den tilstræber at skabe befordrende forhold, som giver alle migranter mulighed for at berige vores samfund med deres menneskelige, økonomiske og sociale færdigheder og dermed yde et større bidrag til en bæredygtig udvikling på lokalt, nationalt, regionalt og globalt plan. (afsnit 12)

 Vi må gøre en indsats for, at migranterne bliver fuldt ud medlemmer af vores samfund, fremhæve deres positive bidrag og fremme inklusion og social samhørighed. Vi må skabe en større forudsigelighed og sikkerhed for både landene, lokalsamfundene og migranterne. For at dette kan lade sig gøre, arbejder vi for at fremme en sikker, ordentlig og reguleret migration, der er til gavn for alle. (afsnit 13)

FN-pagten er ikke juridisk bindende, men de mange målsætninger i aftalen indledes alle med ordene ”Vi forpligter os til…”.

Du kan læse hele aftalen her: Global Compact dansk