Kritiserer EU-kommissionens kamp mod fake news: “Et skridt mod censur”

0
3788
Erik Høgh-Sørensen er nyvalgt medlem af byrådet i Hjørring. Han er tidligere hovedsbestyrelsesmedlem i DF og har siddet i regionsrådet for DF i Region Nordjylland 2018-2021. Foto: M. Højer

EU-Kommissionen vil til kamp mod misinformation og fake news. Men der er ikke brug for mere regulering, advarer regionsrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen (DF), som i denne uge deltager i et møde i Den Europæiske Komite for regioner, hvor han har fået disinformations-udspillet på dagsorden

EU-Kommissionen foreslår en stribe initiativer, der skal bekæmpe misinformation og fake news på nettet. Faktatjekkere skal holde øje med og tjekke tvivlsomme nyheder, der skal undervises i medborgerskab, og medlemslandene bør støtte lokale medier, så de kan klare sig i konkurrencen med giganter som Facebook, Snapchat og Youtube, lyder det fra Kommissionen.

Men forslaget er så fuld af uklare formuleringer, at det kan misbruges af EU til censur. Det mener medlem af Region Nordjylland for Dansk Folkeparti, Erik Høgh-Sørensen.

På onsdag rejser han til Bruxelles for at deltage i et plenarmøde i den Europæiske Komite for Regioner, som tæller 350 regionalpolitikere fra EU-landene. Stod det til ham, burde regionerne sige fra overfor EU-Kommissionens nye disinformations-udspil. Men dét løb er formentlig kørt. I november deltog Erik Høgh-Sørensen nemlig som suppleant i et underudvalgsmøde i Bruxelles (CIVEX-komiteen), hvor sagen blev behandlet. Og her var DF-politikeren den eneste, der tog ordet og hårdt kritiserede det 18 sider lange udspil fra Kommissionen.

“Det kan misbruges”

”For mig at se er det her et skridt videre mod censur. Derfor stemte jeg imod på mødet i Bruxelles. Der er så mange uklare formuleringer, at det kan misbruges. EU vil give skatteyderpenge til nye lokale, statslige medier, de vil ansætte såkaldte faktatjekkere, og der skal gives gavmild støtte til politisk drevne NGO’er indenfor migrations- og forståelsesindustrien,” som Erik Høgh Sørensen udtrykker det.

På mødet i november advarede han om, at de gode intentioner om at støtte demokratiet kan få den stikmodsatte effekt.

”Jeg gjorde opmærksom på, at der altid har eksisteret fake news. Derfor er der ingen grund til indgriben nu. Som jeg citerede Abraham Lincoln (USA’s 16. præsident 1861-1865, red.) for, så kan man snyde hele folket noget af tiden og snyde noget af folket hele tiden. Men man kan aldrig snyde hele folket hele tiden. Når man tager et initiativ som det her, hvor man gerne vil understøtte demokratiet med regulering, så kan man ende med at gøre det modsatte af, hvad der er hensigten,” siger Erik Høgh Sørensen.

“Der er så mange uklare formuleringer, at det kan misbruges”

Erik Høgh Sørensen, regionsrådsmedlem (DF), Region Nordjylland

Faktatjekkere

EU-Kommissionen understreger selv, at ytringsfriheden og en fri presse er helt afgørende. Men i modsætning til Erik Høgh-Sørensen, som tror på at det frie marked selv vil regulere tingene, så mener EU-Kommissionen altså at der er brug for regulerings-redskaber. For eksempel til fakta-tjek.

Som det foreslås i oplægget:

”Kommissionen vil støtte oprettelsen af et uafhængigt europæisk netværk af faktatjekkere, der skal fastlægge fælles arbejdsmetoder, udveksle bedste praksis, arbejde for at opnå bredest mulig tilslutning i hele EU og deltage i fælles faktatjek og dertil relaterede aktiviteter. Netværket vil blive inviteret til at deltage i multiinteressentforummet om desinformation, og Kommissionen vil stille onlineværktøjer (f.eks. en sikker fælles flade) til rådighed for netværket med henblik på at fremme samarbejdet,” lyder det.

Hele udspillet kan læses her.

Erik Høgh-Sørensen indlæg på mødet i Bruxelles kan ses her:

Tvivlsomt mødedemokrati

Med hensyn til at styrke demokratiet, så mener Erik Høgh-Sørensen, at EU passende kan starte med sine egne procedurer. Han er i hvert fald ikke imponeret over det niveau af demokrati, han oplevede på mødet den 29. november i Bruxelles:

”Mødet var i sig selv sigende for EU’s demokratiske niveau. Omkring 100 lokalvalgte var på EU’s regning rejst til Bruxelles fra alle Europas hjørner. Især østeuropæere blev nægtet taletid, fordi udvalgets tolke skulle gå kl. 13.30. Apparatet er så tungt og så dyrt, at den demokratiske debat til sidst droppes, fordi den er for besværlig. At jeg fik taletid, skyldes formentlig, at jeg trykkede mig direkte ind og blev på linjen. Andre var knap så heldige,” siger Erik Høgh-Sørensen.