Kristian Thulesen Dahl: Ender Mette Frederiksen for Rigsretten?

0
2661
Kristian Thuesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti. Foto: Carsten Lundager

Statsministeren havde pligt til at gribe ind, så snart hun blev klar over, at regeringens beslutning om at aflive alle mink var ulovlig, skriver Kristian Thulesen Dahl i sit ugebrev

“Ender Mette Frederiksen for Rigsretten?”.

Det spørgsmål stiller Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl i sit ugentlige nyhedsbrev, der blev udsendt søndag og som selvfølgelig handler om minkskandalen, hvor regeringen har krævet alle mink i Danmark aflivet uden at have lovhjemmel.

DF-formanden mener, at den seneste uges forløb viser, at statsministeren har brudt ministeransvarsloven, og at der er begrundet mistanke om, at en eller flere ministre har begået lovbrud.

Kristian Thulesen Dahl stiller et kontant spørgsmål i sit ugebrev: Ender det med, at statsministeren skal for en rigsret? Læs ugebrevet her

Hele seks ministre blev allerede 1. oktober orienteret om, at en beslutning om at kræve alle mink aflivet, ville kræve en lovændring. Alligevel besluttede regeringens koordinationsudvalg den 3. november at aflive alle mink, og da statsministeren fem dage senere – i følge eget udsagn – blev bekendt med, at beslutningen var ulovlig, satte hun ikke aflivningen i bero, men lod den fortsætte.

“Det er slået fast igen og igen, at statsminister Mette Frederiksen blev bekendt med, at aflivningerne var ulovlige – UDEN at stoppe ulovlighederne. Uanset hvad hun vidste tidligere i forløbet, som hun selvsagt som statsminister er ansvarlig for, blev hun dermed også ansvarlig for at have “fortsæt” til ulovlighederne. For hun har selvfølgelig pligt til at gribe ind, straks hun ved, at regeringens forvaltning af magten er ulovlig,” skriver Kristian Thulesen Dahl.

“Hun har selvfølgelig pligt til at gribe ind, straks hun ved, at regeringens forvaltning af magten er ulovlig”

Statsminister Mette Frederiksen under tirsdagens spørgetime i Folketinget. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

I sit forrige nyhedsbrev krævede Kristian Thulesen Dahl, at der skal nedsættes undersøgelseskommission, der kan undersøge minskandalen til bunds. Det krav er i dag et fælles krav fra alle partier i blå blok. Men nu går Kristian Thulesen Dahl skridtet videre og stiller spørgsmålet, om statsministeren kan ende for en rigsret. Det synes nemlig uden for diskussion, at Mette Frederiksen har forbrudt sig mod ministeransvarlighedsloven, mener DF-formanden:

“I ministeransvarlighedsloven står der i paragraf 5: “En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.” Og i paragraf 3 fremgår, at ministeren anses for medvirkende til en underordnets handling, når han har været bekendt med, at den pågældende handling ville blive foretaget, og har undladt at søge dette hindret,” skriver Kristian Thulesen Dahl – og fortsætter:

“Undskyld mig! Men det forekommer, at bestemmelserne i ministeransvarlighedsloven er som skrevet i forhold til de lovovertrædelser, vi nu VED er foregået i mink-skandalen.
Derfor det uundgåelige spørgsmål: Ender Mette Frederiksen for Rigsretten?”.

Læs også:

“Dybt pinligt at regeringen forsøger at frikende sig selv”

Blå blok i fælles avisannonce: Vi skal have en minkkommission

Mette Frederiksen afviser: Vidste ikke, at der ikke var lovhjemmel