Udviste kriminelle kan vende tilbage, selv om de er “udvist for bestandig”

0
7204
Arkivfoto

På grund af EU-regler har Danmark tre gange måttet ophæve indrejseforbuddet for udlændinge, der var udvist for bestandig. DFs Morten Messerschmidt vil have ændret reglerne. “EU skal ikke kunne underminere dansk udlædningepolitik,” siger han

Hvis du gik og troede, at udvisning med indrejseforbud for bestandig betyder, at man aldrig nogensinde vil kunne rejse ind i Danmark igen, så tog du fejl.

Et svar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt viser, at udlændinge faktisk godt kan få lov at rejse ind i Danmark igen. Selv om de har en dom om “udvisning med indrejseforbud for bestandig”.

Tre gange indenfor de sidste ti år har Udlændingestyrelsen således ophævet et indrejseforbud for personer, der havde en dom for grov kriminalitet og var udvist for bestandig.

Forklaringen er EU-reglerne om fri bevægelighed. Udlændingeloven siger, at hvis en person er blevet statsborger i et andet EU/EØS-land eller i Schweiz, kan et indrejseforbud ophæves:

“…hvis den pågældendes personlige adfærd ikke længere kan anses for at udgøre en reelle, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel imod den offentlig, sikkerhed eller sundhed”.

Blev hollandsk statsborger og fik ophævet indrejseforbud

De regler betyder, at en mand, der havde en dom på fem års fængsel for røveri og var udvist for bestandig, i 2016 fik ophævet sit indrejseforbud, fordi han var blevet hollandsk statsborger og havde fået to børn i Holland.

På samme måde fik en mand, der i 1990 var blevet idømt tre års fængsel for narkohandel og fået en udvisningsdom ”med indrejseforbud for bestandig”, ophævet indrejseforbuddet i 2013, fordi han var blevet svensk statsborger og ikke er dømt for narkorelaterede forbrydelser siden 1990.

”En opretholdelse af indrejseforbuddet var dermed ikke proportionelt i forhold til X’s personlige og familiemæssige forhold, sammenhold med baggrunden for udvisningen,” som det hedder i afgørelsen.

Det fremgår af svaret fra ministeren, at Udlændingestyrelsen i 11 andre sager har givet afslag på at ophæve et indrejseforbud.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S). Foto: Steen Brogaard

Minister: Indrejseforbud skal ikke uden videre kunne ophæves

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye skriver i en kommentar, at det er hans holdning, at en udlændinge, der udvises på grund af alvorlig kriminalitet, ”ikke uden videre skal kunne få et sådant indrejseforbud ophævet”:

”Jeg har i den forbindelse noteret mig, at udtalelsen fra Udlændingestyrelsen viser, at dette heller ikke er tilfældet, men at der altid foretages en konkret og individuel vurdering, hvor en vurdering af den mulige trussel, som udlændinge aktuel udgør, indgår som et fast element,” skriver han i svaret.

Messerschmidt: Bunden opgave at få ændret reglerne

Morten Messerschmidt er ikke tilfreds med svaret. Han mener, det er uriemligt, at EU-regler kan spænde ben en stram dansk udlændingepolitik:

”Det er naturligvis uholdbart, at eu-regler underminerer udvisninger af udlændinge fra Danmark. Det burde være en bunden opgave at få ændret,” siger han til ditOverblik.

Det bør være en bunden opgave at få ændret reglerne, siger Morten Messerschmidt, her fotograferet under folketingets åbningsdebat. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Det er tre personer, der har fået ophævet deres indrejseforbud siden 1. januar 2011, mens 11 har fået afslag. Så problemet er vel ikke så stort?

”Helt grundlæggende skal vi sige fra, hver eneste gang Folketinget bliver udfordret på den stramme udlændingepolitik. For mig handler det ikke om antal, men om at danskerne skal være herre i eget hus”.

Hvordan burde reglerne være efter din opfattelse?

”Efter min opfattelse skal en udvisning være en udvisning. Det bør eu-reglerne ikke kunne ændre på. Men de enorme problemer med udlændinge vi har i Danmark, er det afgørende, at udvisningsreglerne er hurtige og effektive,” siger Morten Messerschmidt.

”Efter min opfattelse skal en udvisning være en udvisning. Det bør eu-reglerne ikke kunne ændre på”

Morten Messerschmidt, næstformand for Dansk Folkeparti