Krarup: Integrations-barometer overdriver, hvor godt det går med integrationen

0
2598
Marie Krarup, integrationsordfører for Dansk Folkeparti.

Medlemskab af en islamisk forening kan bonne positivt ud på Udlændinge-og Integrationsministeriets såkaldte ”Integrationsbarometer”. Dansk Folkepartis integrationsordfører Marie Krarup mener, at barometeret er skadeligt

Det går godt med integrationen af udlændinge i Danmark, hvis man skal tro det integrationsbarometer, som kan ses på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside. Spørgsmålet er bare, om man kan stole på det. Det mener Dansk Folkepartis integrationsordfører Marie Krarup ikke.

Integrationsbarometret viser udviklingen på 19 udvalgte områder, og 14 af disse områder er grønne, som tegn på, at det er gået fremad siden 2012. Det gælder bl.a. indenfor områderne beskæftigelse, uddannelse, medborgerskab og selvbestemmelse.

Men billedet er helt fortegnet, mener Marie Krarup:

“Når man ser de mange grønne felter, vil man tænke ’hold da op, hvor går det godt’. Men det er alt for overfladisk. Tager man f.eks. kriminalitet, så er den grøn, fordi kriminaliteten er faldet med én procent. Men det er fordi man tager alle typer af kriminalitet med. Hvis man zoomede ind på voldskriminalitet, hvor vi ved at andengenerationsindvandrere er overrepræsenterede, ville man få et noget andet billede,” siger Marie Krarup.

Medlemskab af islamisk forening er ikke lig med integration

Et andet område, som ifølge Marie Krarup giver et skævt billede, er ”Medborgerskab”. Det handler bl.a. om medlemskab af foreninger og politiske partier. Andelen af indvandrere, der er medlem af en forening, er vokset med fem procent siden 2012, og det har udløst en grøn farve på Integrationsbarometret. Men som Marie Krarup konstaterer, siger et forenings-medlemskab intet om integration.

”Hvis man har meldt sig ind i en islamisk eller etnisk forening, er man ikke kommet tættere på det danske samfund. Alligevel vil det komme positivt ud i statistikken, selv om der jo ikke er meget integration i at være medlem af en forening, der arbejder på at undergrave det danske samfund. Hvis det skal sige noget om integrationen, er vi nødt til at se på, hvad medborgerskabet bruges til,” siger Marie Krarup.

“Der er jo ikke meget integration i at være medlem af en forening, der arbejder på at undergrave det danske samfund”

Marie Krarup, integrationsordfører (DF)

Opfordrer minister til at droppe barometer

Hun stillede i sidste uge spørgsmål om integrationsbarometeret i folketingssalen til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Her erklærede Marie Krarup, at hun opfatter barometret som mere skadeligt end gavnligt og hun opfordrede ministeren til at fjerne barometret fra ministeriets hjemmeside. Det var Inger Støjberg dog ikke indstillet på. Men ministeren understregede, at hun ikke mener, at barometret kan stå alene.

”Jeg synes, det er godt, at vi har det her barometer, men det giver naturligvis ikke det fulde billede, og det tror jeg heller aldrig nogen sinde, der er nogen, der har foregøglet, at det gør. Men det giver et indblik i, om folk rent faktisk forsørger sig selv, om de tager en uddannelse, om de begår kriminalitet og sådan noget,” sagde Inger Støjberg i folketinget, hvor hun understregede, at barometeret skal suppleres med rapporter, som går mere i dybden.

Ingrationsbarometeret på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

“Det gjorde man eksempelvis sidste år omkring social kontrol, og man har også kigget på synet på frihedsrettigheder og synet på kønsroller og ligestilling,” sagde ministeren.
Marie Krarup mener dog, at der brug for mere kvalitative analyser. Og hun mener, at det er en fejl kun at se på tal og procenter.

”Det er fint nok med tal for uddannelse og beskæftigelse. Men der er brug for nogle undersøgelser, der går i dybden med det værdimæssige, som er langt det vigtigste. Det kan være et spørgeskema, som fokuserer på om du er dansk gift, om du gerne ser dine børn blive gift med en dansker, om du gerne vil holde jul i børnehaven, om du arbejder under eid osv. Spørgsmål som kan vise, om man har forstået og respekterer, at man bor i et kristent land,” siger Marie Krarup, som nu vil foreslå en række ændringer til barometret.

Inger Støjberg (V), udlændinge- og integrationsminister.

Brug for klare mål for integration

Hun stillede i Folketinget også spørgsmål til, hvad udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg selv opfatter som god integration. Her svarede ministeren, at integration for hende bl.a. betyder, ”at man tager Danmark til sig, at man har forstået, at man bor i et land, hvor man kan sige, skrive og tegne, det man ønsker, og at man forstår, at der er fuldstændig ligestilling mellem kønnene”.

Marie Krarup savner dog en mere klar og entydig målsætning for, hvad der er god integration.

”For hvis man ikke er enige om, hvad målet med integration er, kan man ikke arbejde i en bestemt retning, og så risikerer man at løbe hver sin vej. For mig er målet assillimation, og jeg mener, at målet skal stå tydeligt for alle i ’integrationsindustrien’, hvad det er for et mål, der arbejdes med,” siger Marie Krarup.

“Hvis man ikke er enige om, hvad målet med integration er, kan man ikke arbejde i en bestemt retning, og så risikerer man at løbe hver sin vej”

Marie Krarup, integrationsordfører (DF)