Klageret i hård kritik af dommer, der dømte Messerschmidt: ”Det var utilbørligt”

0
2161
”Det må nu stå klart for enhver, at dommen fra i sommer var behæftet med alvorlige fejl," siger Morten Messerschmidt til Ritzau i en kommentar til Den Særlige Klageret. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Det Særlige Klageret udtrykker misbilligelse af byretsdommer Søren Holm Seerup, der dømte Morten Messerschmidt  i Meld og Feld-sagen. Klageretten fastslår, at det var utilbørligt, at dommeren likede Facebook-opslag fra Søren Pind, der kritiserede Messerschmidt

Byretsdommer Søren Holm Seerup, som i august afsagde byretsdommen over Dansk Folkepartis nuværende formand Morten Messerschmidt i Meld & Feld-sagen, får hård kritik af Den Særlige Klageret. Det gør han, fordi han få timer efter dommen likede et Facebook-opslag fra tidligere Venstre-minister Søren Pind, der kaldte Morten Messerschmidt for ”æreløs”.

Morten Messerschmidt klagede efterfølgende til både landsretten og Den Særlige Klageret over Søren Holm Seerup, og i december blev byretsdommen på seks måneders betinget fængsel annulleret, så sagen nu skal gå helt om. Det skete med den begrundelse, at Søren Holm Seerup havde været inhabil, fordi han på Facebook havde udtrykt sig kritisk om Morten Messerschmidt.

Læs også: Messerschmidts sag skal gå om: Dommer i byretten var inhabil

Nu kommer Den Særlige Klageret så med endnu en kritik af byretsdommeren. I en kendelse fra Den Særlige Klageret, som blev afsagt fredag, står der følgende:

”Klageretten udtaler sin misbilligelse af den adfærd, som dommer Søren Holm Seerup har udvist ved at ”like” et opslag fra Søren Pind på Facebook den 14. august 2021, der bl.a. indeholdt følgende tekst: ”Ære spiller ikke længere en rolle i politik. Eller i samfundet … Messerschmidt forsætter som DF-næstformand, skønt en idømt fængselsstraf … Det er en blandet fornøjelse at leve i en æreløs tid”.

”Klageretten udtaler sin misbilligelse af den adfærd, som dommer Søren Holm Seerup har udvist”

Undskyldning fra dommer

Indholdet i Søren Pinds Facebook-opslag kan læses nedenfor. Det blev skrevet kort efter byretsdommen, og havde tydelig adresse til Morten Messerschmidt, som Søren Pind mente var ”æreløs”, fordi han ikke trak sig som DF-næstformand efter dommen.

Søren Holm Seerup likede opslaget, og har forsvaret sit like sådan her:

”Det var alene en anerkendelse af opslagets generelle budskab og min interesse for et generelt emne i samfundsdebatten – ikke en tilkendegivelse vedrørende domfældte”.

Søren Holm Seerup valgte dog efterfølgende at nedlægge sin Facebook-profil, og overfor Den Særlige Klageret udtaler han nu sin uforbeholdne undskyldning til Morten Messerschmidt:

”Jeg anerkender, at ”liket” set i sammenhængen var en uheldig tilkendegivelse. Jeg skal oprigtigt beklage, at domfældte har følt sig stødt over det passerede. Det har ikke været min hensigt på noget tidspunkt,” skriver han til klageretten.

Læs også: Messerschmidt klager over dommer – likede Facebook-opslag, der svinede ham til

”Svækker tilliden til domstolene”

At det var ”uheldigt” er noget af underdrivelse, set med Den Særlige Klagerets briller. I fredagens dom kalder klageretten dommerens optræden for ”utilbørlig”. Der er fem medlemmer af Den Særlige Klageret, og de fire dommere udtaler følgende:

”Vi finder, at dommer Søren Holm Seerup ved at ”like” dette opslag må anses for at have givet udtryk for, at han var enig i indholdet, herunder det anførte eksempel vedrørende Morten Messerschmidt. Henset til, at Søren Pind havde et betydeligt antal ”venner” på sin lukkede facebookprofil, må det have stået dommer Søren Holm Seerup klart, at opslaget – og dermed ”liket” – nåede ud til en bredere kreds. Vi finder derfor, at dommer Søren Holm Seerup ikke behandlede Morten Messerschmidt med fornøden ordentlighed og respekt,” skriver de – og fortsætter:

”Vi finder på denne baggrund, at dommer Søren Holm Seerup har udvist en adfærd, som har været egnet til at svække den almindelige tillid til domstolene og dommernes anseelse. Henset til karakteren og udbredelsen af opslaget og ”liket” kan det ikke føre til en anden bedømmelse, at dommer Søren Holm Seerup kort efter den 14. august 2021 slettede sit ”like” (og sin facebookprofil) og har beklaget forholdet over for Morten Messerschmidt. Vi finder derfor, at adfærden har været utilbørlig, og stemmer for, at Klageretten udtaler sin misbilligelse”.

“Dommer Søren Holm Seerup har udvist en adfærd, som har været egnet til at svække den almindelige tillid til domstolene og dommernes anseelse”

Landsdommer: Bør have en bøde

Klagerettens femte medlem – landsdommer Henrik Estrup – er endnu mere kritisk. Han mener, at dommer Søren Holm Seerup burde idømmes en bøde. Det burde han, fordi han påtog sig sagen, selv om han på Facebook i flere sammenhænge tidligere havde udtrykt sig kritisk om Morten Messerschmidt og DF, mener Henrik Estrup:

”Jeg er enig med flertallet i, at dommer Søren Holm Seerup ved sit ”like” af et opslag på Facebook efter dommens afsigelse har handlet utilbørligt. Jeg er også enig med flertallet i, at dommer Søren Holm Seerups opslag på Facebook forud for dommen ikke er sket som led i udøvelsen af hans embedsvirksomhed.

Opslagene er imidlertid egnede til at give det indtryk, at han ikke kan lide Morten Messerschmidt, og jeg finder, at dommer Søren Holm Seerup ved under disse omstændigheder at have påtaget sig sagen også i den forbindelse har handlet utilbørligt.

Efter forholdets karakter er det efter min opfattelse ikke tilstrækkeligt, at Klageretten udtaler sin misbilligelse. Dommer Søren Holm Seerup bør i stedet pålægges en bøde,” udtaler Henrik Estrup.

Morten Messerschmidt tilfreds

Morten Messerschmidt siger i en skriftlig kommentar til Ritzau, at ”det må nu stå klart for enhver, at dommen fra i sommer var behæftet med alvorlige fejl”:

”Det er både bekræftet af Østre Landsret samt den særlige klageret, hvilket jeg naturligvis er tilfreds med. Både af hensyn til mig selv, men først og fremmest, fordi dette også er en garanti for, at også andre kan få en fair og retfærdig behandling, når de er i kontakt med de danske domstole, siger Morten Messerschmidt til Ritzau.

Læs også:

Messerschmidt klager over dommer – likede Facebook-opslag, der svinede ham til

Messerschmidts sag skal gå om: Dommer i byretten var inhabil

FAKTA: SØREN PINDS OPSLAG, SOM DOMMER SEERUP LIKEDE

Søren Pind skrev den 14. august 2021 nedenstående opslag på sin private Facebook-profil, som dommer Søren Holm Seerup likede. Pind og Seerup kender hinanden fra Bornholm, hvor de var skolekammerater:

”Ære spiller ikke længere en rolle i politik. Eller i samfundet. Støjberg gik på talerstolen i Folketinget ift. sin egen rigsretssag. Ninn holdt sig væk. Messerschmidt fortsætter som DF-næstformand, skønt en idømt fængselsstraf. Hanne Severinsen gik af som V-næstformand, fordi der var en sag mod hendes mand (!). Førhen gik regeringen af, hvis den kom i mindretal (Hedtoft der gled i smørret) – i dag er det en absurd tanke, kun et decideret mistillidsvotum bringer sagen derhen. En sygeplejerskeformand der taber to afstemninger om en overens-komst og alligevel frejdigt og uden blusel fører an i strejken. Trump der insisterer på, han blev snydt ved et helt legitimt valg. Bush den ældre der værdigt takkede af og efterlod sin efter-følger, Clinton, det fineste håndskrevne brev i skrivebordsskuffen i det hvide hus. Det er en blandet fornøjelse at leve i en æreløs tid. Kan nogen se og huske flere eksempler, hører jeg dem gerne. Overvejer at skrive om det interessante kulturelle fænomen.

Update: Det slår mig også ved gennemlæsningen af aviserne. Her er ingen forventninger til folk andet end, at de står det igennem. Denne beundring for det taktiske – at man klarer den, står op – uagtet hvad man måtte have gjort. Det er noget forstemmende, synes jeg.”

Kilde: Opslaget fremgår af domsafsigelsen fra Den Særlige Klageret