Kan vi gøre det bedre?

0
1517
Arkivfoto

Ældreområdet – Dansk Folkeparti vil mere mennesket og mindre system

Af Grethe Møgelvang, lokalformand og byrådsmedlem, spidskandidat kv21, Dansk Folkeparti Syddjurs

I marts måned kommenterede jeg i debatindlæg på FOA´s rapport for ældreområdet. Nu kommer Region Midtjylland også med sin mening om sagen, der viser at Syddjurs kommune ligger helt i bund med beløb pr borger til ældreområdet. Nogle forklarer det med, at Syddjurs er de bedste til at lave billig ældrepleje. Andre påstår de ældre er sundere.

Ebba Grethe Møgelvang Laursen.

Men det passer ikke! Sundhedsstyrelsens tal viser, at det ikke er sådan, at de ældre er sunde og raske trods den stigende levealder. Rapporter viser det modsatte. Der bliver flere ældre, men siden 2010 er der ikke sket bedre trivsel i helbred trods den stigende levealder. Og professor Jakob Kjellberg (artikel Berlingske 19.7.21) forklarer at det anvendte begreb om sund aldring først og fremmest handler om økonomi og dækker over et fald i udgifter pr ældre borger.

Forklaring på Syddjurs Kommunes tal kan være denne, at i 2015 vedtog byrådet en ændring i brug af demografimodellen til, at man begynder medregning ved +75 år og ikke som andre ved +70 år.

I andre kommuner tager man udgangspunkt i den gennemsnitlige aldersspecifikke enhedsbeløb som er vist i VIVE rapport ”Kommunernes brug af demografimodeller på ældreområdet” som side 45 har en model 4.1 som viser følgende: +70 år Kr. 14.663, +80 år 38.810, +90 år 107.427. Her i Syddjurs er tallene +75 år kr11.000, +80 år kr. 39.000, +90 år kr. 74.000.

Det er ingen hemmelighed, at Dansk Folkeparti Syddjurs ønsker flere penge tilført ældreområdet, og ved budgetforhandlingerne i september er det vores største prioritet, at vi får tilgodeset ældreområdet med flere penge.

Fakta er: Vi bliver flere ældre i årene fremover, og færre til at tage sig af dem. I 2030 viser en befolkningsfremskrivning, at de +80-årige vil udgøre 7,2 % af den samlede danske befolkning. (tal fra DF-kontor) Dette betyder selvfølgelig, at vi som samfund i fremtiden kommer til at skulle bruge mange flere penge på ældreområdet. Men det her handler ikke kun om økonomien, men sandelig også om, at vi skal have fat i flere ressourcer til pasning og pleje. Her står vi med en stor udfordring, for der skal uddannes flere SOSU – hjælpere og assistenter.

Dansk Folkeparti ønsker et markant løft på normeringer for vores personale, både i hjemmeplejen og på plejecentrene. Vi ønsker gode medarbejdere, kvalitetssygeplejersker, og serviceassistenter, Sosuér og personer med et godt omsorgs ‘gen, der vil yde en kærlig pleje og omsorg. Ligeså ønskes det, at arbejdet udføres med en kendt hjemmeplejer hos den ældre. DF ønsker også, der skal udvides med en ordning, som hedder ”omsorgstid i hjemmeplejen” Vi ønsker også, at samarbejdet med pårørende styrkes. Vi ønsker samarbejdet med de frivillige styrkes og højnes. For uden dem, kan vi ikke klare det stigende behov for aktiviteter og andet på plejecentrene og lokalcentrene.

Det er også et ønske, at vores ældre oplever at den hjælp de får, i langt højere grad tager
udgangspunkt i dem selv og deres situation, og ikke kun i minutter der er tildelt.
For uanset om det er pleje og hjælp i eget hjem eller i bolig på et plejecenter( som også må betragtes som privat hjem), så bør det være borgerens værdier, der sætter dagsordenen – ikke medarbejderens.

Ønske: kendt hjemmehjælper og meget mere tid i hjemmeplejen

Hvis man skal se lidt på, hvorfor der bliver så mange flere ældre, skal vi tilbage til 2. verdenskrig og eftertidskrigen´s mange børnefødsler. Det er disse årgange som nu er + 70 og opefter. Andelen af ældre vil vokse de næste år. Udgifterne ligeså.
Regering og kommunerne er nødt til at få set på økonomien, for der skal tilføres endnu flere penge til ældreområdet, såfremt vi skal kunne drive en sober pasning de næste mange år.

Ældreområdet dækker over kommuners udgifter til genoptræning, ældreboliger, beskyttede boliger, plejehjem, hjemmehjælp, forebyggelse, hjælpemidler mv. tal fra Ældresagen viser, at især hjemmehjælp /praktisk hjælp er beskåret nogle steder halveret. Med andre ord, de ældre er i dag svagere for at få hjælp i forhold til tidligere. Nogle økonomisk stærke ældre kan købe sig til privat hjælp. Men den mulighed har andre ældre ikke, og dem med kortest uddannelse, færreste pensionsordninger, dårligst helbred, har ikke et økonomisk råderum, hvorpå der står – køb lidt hjælp!

Det mener jeg er et problem, for det skaber et A og et B hold af pensionister.

Jeg synes det er pinligt, at der er brugt så få penge på ældre i Syddjurs Kommune, så vi ligger på bunden af regionens 19 kommuner. Dels fordi regeringen afsatte 1 ekstra milliard til ældreområdet sidste år.

Derfor må vi godt undre os over, hvor den andel som Syddjurs fik er brugt henne. DF gik ikke med i budget 2021 grundet for få penge til ældreområdet.

Det er vist ingen hemmelighed, at der foreligger en stor opgave i at få forhandlet et budget som får gjort op med myten om, at vi kan alting for færre penge. For hvis det er tilfældet, så kan vi jo bare frasige os X antal kroner fra staten, hvis vi er så økonomisk effektive og skarpe.

Nej, sandheden må ligge inde under, at penge tiltænkt ældreområdet vist nok er brugt til andet formål.

Ironisk ment, kunne vi måske sælge denne skarpe viden for x antal kroner. Så vil jeg fluks bruge dem på de ældre. En ekstra is, en god middag, en bustur el lign. Men desværre tror jeg ikke på julemanden mere.