”Jeg kæmper for at bevare det Danmark, jeg er vokset op i”

0
2786
Susanne Damsgaard er lokalformand for DF i Gladsaxe, spidskandidat til kommunalvalget og folketingskandidat.

SPIDSKANDIDATEN | Susanne Damsgaard er Dansk Folkepartis spidskandidat i Gladsaxe Kommune. Hun slås for at skabe et Danmark, der er lige så trygt og dansk, som det hun husker fra sin barndom i Aarhus

Døren til lejligheden var ikke låst og man kunne gå trygt hjem om aftenen, når man havde været i ungdomsklub eller til fest. Sådan husker Susanne Damsgaard sin ungdom i et socialt boligbyggeri i 8210 Aarhus V, og det er en af grundene til, at Dansk Folkepartis spidskandidat til kommunalvalget i Gladsaxe Kommune på den københavnske vestegn er blevet aktiv i politik.

”Jeg vil gerne bevare det Danmark, jeg er husker fra min barndom. Dét Danmark, der var trygt og godt, og som mine forældre, bedsteforældre og oldeforældre har været med til at bygge op,” siger Susanne Damsgaard.

Aarhus Vest har – mildt sagt – udviklet sig i en anden retning, siden nu 60-årige Susanne Damgaard var ung i byen. Området huser den indvandrertunge og kriminalitetsplagede Gellerupplanen, der er på den nationale ghettoliste, og når Susanne besøger sin far på et plejehjem i Aarhus, beklager han sig over, at han har svært ved at forstå, hvad nogle af de mange ansatte med indvandrerbaggrund siger til ham.

”Jeg forstår ikke, at man kan være ansat i sundhedssektoren og ikke være i stand til at tale et forståeligt dansk,” siger Susanne Damsgaard.

Stiller også op til Folketinget

Hendes synspunkter fik hende i første omgang til at stemme på Fremskridtspartiet, og siden DFs stiftelse i 1995 har Susanne støttet Pia Kjærsgaard & co. For ca. 15 år siden meldte hun sig ind i partiet, og siden har hun været opstillet til kommunal og regionsrådsvalget flere gange, dog uden at blive valgt.

Susanne Damsgaards valgplakat.

På opstillingsmødet i oktober 2020 vandt Susanne Damsgaard kampen om spidskandidaturet foran den daværende lokalformand, byrådsmedlem Kristian Niebuhr. Nederlaget fik Kristian Niebuhr til at forlade partiet og han er i dag medlem af Socialdemokratiet. Susanne Damsgaard er dermed både spidskandidat og lokalformand for Dansk Folkeparti i Gladsaxe, ligesom hun også er blevet opstillet til Folketinget.

”Så kan jeg gøre min indflydelse gældende flere steder,” som hun siger.

Som spidskandidat skal kampen kæmpes for at sikre mest mulig indflydelse i Gladsaxe. Susanne Damsgaard håber, at DF får mindst to pladser i byrådet, og hun er klar til at give den gas i valgkampen, hvor hun bl.a. vil slå på, at kommunens store kassebeholdning skal ud og arbejde hos borgerne.

”Vi har en kæmpe kassebeholdning, samtidig med – som eksempel – at nogle plejehjem selv har måttet samle penge ind til elcykler, så de kan cykle ture med beboerne. Det burde der jo være på alle plejehjem. Vi skal også have rettet op på det meget store antal børne- og ungesager, som Gladsaxe får hjemvist fra ankestyrelsen,” siger Susanne Damsgaard.

Kommunal sagsbehandler

Hun har været kommunal sagsbehandler siden 1987 og arbejder i dag med pensionsområdet i Egedal Kommune. Tidligere har hun arbejdet Københavns og Hørsholm kommune. I sin fritid tager Susanne Damsgaard også gerne fat i de kommunale paragraffer. Hun har hjulpet flere borgere, der er kommet i klemme med tilbagebetalingssager.

”Hvis jeg bliver valgt, vil jeg gerne have plads i beskæftigelsesudvalget. Jeg arbejder selv i et jobcenter, så det er et område, jeg har stor indsigt i,” siger Susanne Damsgaard.

Vild med AGF og speedway

Som DF-formand og kandidat til både byrådet og folketinget, går mange timer med politik. Men der bliver også tid til andet. Susanne Damsgaard fortæller begejstret i telefonen, at hun er vild med både speedway og superligafodbold.

”Jeg holder med AGF. Jeg er jo vokset op i Aarhus, så jeg kender bl.a. Frank Pingel og Stig Tøfting. Når jeg er i Aarhus, tager jeg gerne ud og ser AGF træner,” fortæller hun.

Susanne Damsgaard med DFs formand Kristian Thulesen Dahl.

8 spørgsmål til Susanne Damsgaard

Hvorfor er du aktiv i politik?

Begrundelsen for at gå ind i politik er, at jeg gerne vil bevare det Danmark, som jeg kender og voksede op i. Et Danmark som jeg vil give videre til mine børn og børnebørn. Et Danmark som mine forældre, bedsteforældre og oldeforældre har lagt fundamentet til.

Hvad bliver din og DFs mærkesag til valget?

Der skal endnu mere fokus på repatriering. Det skal skriftlig dokumenteres, at de personer der er i målgruppen, er blevet vejledt – både mundtligt og skriftligt – om muligheden for repatriering.

Nævn et par vigtige resultater, som DF har opnået i den forgangne valgperiode?

Det har været svært et DF-præg i byrådet i den forgangne periode. Vi har dog støttet op, om de sager, vi har lagt navn til i budgettet. Ingen af de 2 der blev valgt ind, sidder længere for DF.

Hvad bliver den store ‘sag’ til kommunalvalget i jeres kommune?

Min fornemmelse er, at der i Gladsaxe vil være stor opmærksomhed på de støjgener motorvejene der omkranser Gladsaxe giver. For mit vedkommende kommer det til at handle om, at pengene som ligger i kommunekassen ligger bedre i borgernes lommer.

De mange penge Gladsaxe kommune har i kommunekassen kan f.eks. bruges til:

  • Nedsættelse af betaling i daginstitutioner
  • Nedsættelse af egenbetalingen for mad på plejehjemmene
  • Hjælp til betaling af fritidsaktivitet til børn, hvor forældrene har en lav indkomst.
  • Alternativt nedsættelse af kommuneskatten.

Hvad er DFs nuværende rolle i byrådet?

Ved sidste valg fik DF 2 mandater i byrådet. I efteråret valgte den ene at udtræde og suppleanten kom ind. Det andet mandat valgte -ligeledes i efteråret- at konverterer til Socialdemokratiet. Vi kæmper alt, hvad vi kan, sammen med de øvrige blå partier. Det er dog noget af en udfordring med den nuværende røde borgmester.

Er DF i valgforbund – og med hvem?

Vi har valgt at indgå i valgforbund med Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Hvilket efter signende skulle være første gang, at det er lykkes i Gladsaxe.

Hvordan skal I føre valgkamp?

Valgkampen vil blive ført på traditionel vis med gadekampagner, husstandsomdeling, sociale medier og annoncering i Gladsaxe Bladet og på Facebook.

Når valget er slut – hvordan håber du så, at det er gået?

I Gladsaxe er der tradition for, at der kommer mindst 2 mandater ind. Dette på trods af diverse målinger. Det er mit håb og mit mål, at det forbliver sådan. Jeg er klar til at søge maksimal indflydelse og klar til at borgmesteren efter valget er blå.