Flygtningekvinder kommer næsten ikke i job, viser ny undersøgelse fra Rockwool Fonden

Indsatsen for at få flere flygtninge i arbejde virker kun for mændene. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fonden. Analysen viser, at 57 procent af de mandlige flygtninge nu er på arbejdsmarkedet efter tre år i Danmark. For kvindernes vedkommende er det kun 19 procent.

Rockwool Fonden har undersøgt effekten af den trepartsaftale om integration, som regeringen, kommunerne og arbejdsmarkedets parter indgik i marts 2016. Aftalen, som i juli 2016 blev fulgt op af en ændring af integrationsloven, skulle få flere flygtninge ud på arbejdsmarkedet, bl.a. ved at flygtninge blev erklæret jobparate fra dag ét og ved at de med det samme skulle aktiveres i bl.a. virksomhedspraktik.

Indsatsen har virket for mændene, vurderer Rockwool Fonden. Men for kvinderne kan der ikke registreres nogen effekt. Som Rockwool Fonden skriver:

”De to ændringer i integrationsloven har øget det samlede antal ordinære arbejdstimer med 75 timer i gennemsnit for mænd, opgjort 15 måneder efter ankomst. Det svarer til en forøgelse på 50%. Indsatsen har derimod ikke haft nogen betydning for kvindernes beskæftigelse”.

Mandlige og kvindelige flygtninges beskæftigelse efter 15 måneder i Danmark. Illustration fra Rockwool Fondens undersøgelse

Billedet går igen, når man kigger på den særlige integrationsgrunduddannelse (IGU). Her er det også mændene, der dominerer. Ud af 2000 IGU-forløb, der blev sat i gang i 2016, er det kun 28 procent, der omfatter kvinder.

”Grundlæggende skal det kunne lade sig gøre (at få kvindelige flygtninge ud på arbejdsmarkedet, red.). Men erfaringerne viser, at det ikke er en let opgave. Men der er ikke andet at gøre end at fastholde det stærke fokus på det,” siger direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Jacob Holbraad, til Berlingske.

Forstokkede kønsrollemønstre

Integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V) mener, at udviklingen viser, at regeringens integrationsindsats grundlæggende virker. Men hun konstaterer, at der er et problem med kvinderne. Især de kvinder, som forsørges af deres mænd.

”Dem har vi ingen sanktionsmuligheder overfor, og det gør det meget svært at løse. Mange af dem lever i nogle forstokkede kønsrollemønstre, som man har med sig fra Mellemøsten og Afrika, og det betyder ikke kun, at de ikke bidrager til samfundet, men også at de har nogle børn, som ikke taler sproget eller forstår det samfund, de lever i,” siger ministeren til Berlingske.

Dansk Folkepartis udlændinge- og værdiordfører Martin Henriksen siger til avisen, at undersøgelsen bekræfter behovet for paradigmeskiftet i udlændingepolitikken.

”På trods af mange årtiers politisk indsats for at få en fornuftig integration, lykkes det ikke hverken på arbejdsmarkedet eller værdimæssigt,” konstaterer han.

Undersøgelsen fra Rockwool Fonden kan læses her.