Hver tredje café, pizzaria og diskotek snyder med skat og moms

0
4869
34 procent af danske cafeer, værtshusem, pizzeriar, grillbarer mv. snyder helt bevidst med betalingen af skat og/eller moms.

Ødelæggende for skattemoralen at så mange kiosker, restauranter og pizzariaer snyder bevidst med skat og moms, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Dennis Flydtkjær. Fra 2024 skal virksomheder have digitale kasseapparater, som gør det sværere at snyde, har Folketinget vedtaget

Når du køber en pizza eller en kop kaffe, er der en stor risiko for, at dem der sælger den, har snydt med moms eller skat. En undersøgelse fra Skat af udvalgte brancher viser, at særligt mange snyder bevidst med moms og skat i disse fire brancher:

Cafeer, værtshuse, diskoteker mv.: 34 procent har bevidste skatte- og momsfejl.

Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.: 31 procent har bevidste skatte- og momsfejl.

Købmænd og døgnkiosker: 24 procent har bevidste skatte- og momsfejl.

Restauranter: 24 procent har bevidste skatte- og momsfejl.

For at komme skattesnyderiet til livs, vedtog Folketinget før jul, at disse fire brancher i  fremtiden skal registrere deres salg digitalt. Dermed kan skattemyndighederne løbende tjekke, om der betales korrekt skat og moms. Helt konkret skal alle med en omsætning under 10 millioner udskifte deres analoge kasseapparater med digitale senest i 2024.

DF: Brug for ekstra kontrolindsats nu

DFs skatteordfører Dennis Flydtkjær er glad for aftalen om de digitale kasseapparater. En tilsvarende ordning i Sverige anslås at have givet ekstra 3 milliarder kroner i skatteindtægter om året. Men Flydtkjær mener, at der er brug for en ekstra kontrolindsats allerede nu.

”Risikoen for at blive opdaget er simpelt hen for lav i dag. Vi har skærpet kontrollen, men den er stadig ikke større, end at man kun risikerer at blive udtaget til kontrol hvert 25. år,. Når risikoen er så lille, så snyder mange,” mener han.

Dennis Flydtkjær, skatteordfører (DF). Foto: Steen Brogaard

Dennis Flydtkjær mener, det er ødelæggende for skattemoralen, når så mange pizzariaer, cafeer, restauranter mv. snyder.

”Det er skidt for skattemoralen blandt danskerne, og det er skidt for dem, der betaler det de skal. De bliver udkonkurreret af virksomheder, der ikke betaler,” siger han.

Hvor meget mere ekstra kontrol er der brug for?

”Jeg vil afholde mig fra at sætte tal på. Jeg bilder mig heller ikke ind, at vi kan få andelen ned på nul. Der vil altid være nogen, der snyder. Men vi bør opstille et mål om, at andelen, der snyder bevidst, kommer ned på gennemsnittet for alle virksomheder på tværs af brancher,” siger Dennis Flydtkjær.

Opgørelsen fra Skatteministeriet viser, at det blandt alle virksomheder er 8 procent, der i 2014 snød bevidst.

Ifølge opgørelsen er snyderiet i gennemsnit på 33.300 kroner i manglende skattekroner og 18.500 kroner i manglende moms.