Hver femte indvandrermand synes homoseksualitet er uacceptabelt

0
1658
Forsiden af rapporten om indvandreres syn på ligestilling og seksualitet.

Og hver femte synes manden bør have det sidste ord i hjemmet, viser ny undersøgelse. Der der dog et flertal, der mener, at ligestilling er en grundlæggende værdi

Det går fremad med synet på ligestilling blandt indvandrermænd, men der er stadig en stor gruppe, som mener at mænd skal bestemme mere end kvinder og at homoseksualitet er uacceptabelt. Det viser en undersøgelse, som Als Research sammen med Danmarks Statistik har lavet for Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.

4.423 mænd og kvinder i alderen 18-64 år har svaret på spørgsmål om bl.a. ligestilling, sex og ægteskab. Halvdelen er med forskersprog ”minoritetsetniske mænd”, dvs. indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Forskerne konstaterer, at flertallet er enige i, at ligestilling er en grundlæggende værdi, men der er et mindretal, som ser meget traditionelt på ligestilling og seksualitet.

Undersøgelsen viser blandt andet:

7 % af de minoritetsetniske mænd er ’helt uenige’ eller ’overvejende uenige’ i, at kvinder bør have samme ret til at blive skilt som mænd, mens det gælder 5 % af de minoritetsetniske kvinder, 2 % af majoritetsmænd og 1 % af kvinderne (“majoritetsmænd og kvinder” = etniske danskere).

20 % af de minoritetsetniske mænd er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at manden bør have det sidste ord, når det gælder beslutninger i hjemmet, mens det gælder 12 % af de minoritetsetniske kvinder, 5 % af majoritetsmænd og 0 % af majoritetskvinder.

20 % af de minoritetsetniske mænd er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at manden bør have det sidste ord, når det gælder beslutninger i hjemmet

26 % af de minoritetsetniske mænd er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at det især bør være manden, der er ansvarlig for at administrere familiens økonomi, er mens det gælder for 22 % af de minoritetsetniske kvinder, 8 % af majoritetsmænd og 4 % af majoritetskvinder.

24 % af de minoritetsetniske mænd er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at det især bør være kvindens ansvar at stå for opdragelsen, mens det gælder 21 % af de minoritetsetniske kvinder, 5 % af de majoritetsmænd og 2 % af kvinderne.

20 % og 15 %, af de minoritetsetniske mænd og kvinder svarer ’nej’ til, at de tillader deres partner/ægtefælle at have venner af det modsatte køn ud over familien, for majoritetsmænd og -kvinder er det hhv. 2 % og 5 %.

17 og 14 %, der er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at kvinder, der går udfordrende klædt, selv er skyld i, hvis de udsættes for seksuelle overgreb. Mens det gælder for 5 % af de majoritetsetniske mænd og kvinder.

17 og 14 % er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at kvinder, der går udfordrende klædt, selv er skyld i, hvis de udsættes for seksuelle overgreb

22 % af de minoritetsetniske mænd mener ikke, at homoseksualitet bør være accepteret i samfundet, mens det gælder for 12 % af de minoritetsetniske kvinder, 3 % af de majoritetsetniske mænd og 1 % af de majoritetsetniske kvinder.

32 % minoritetsetniske mænd og 19 % minoritetsetniske kvinder er ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at mænd generelt har for lidt magt i det danske samfund. Dette gælder for 8 % af de majoritetsmænd og 4 % af kvinderne.

Minister vil holde ‘dialogmøde’

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) siger i en pressemeddelelse:

”Jeg har inviteret til et dialogmøde med en bred kreds af debattører, fagpersoner, eksperter og politikere.  Der er behov for at drøfte, hvordan særligt etniske minoritetsmænd kan aktiveres i at fremme ligestilling, og hvordan der kan skabes en konstruktiv debat om danske værdier og ligestilling i de etniske minoritetsmiljøer, hvor holdninger og værdier udgør en barriere for den enkeltes frihed og ligestilling”.