Hver femte ikke-vestlige kvinde er på førtidspension efter 10 år i Danmark

0
6762
Arkivfoto

Antallet af ikke-vestlige kvinder på førtidspension er ”uhørt højt”, mener Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup. Tallet betyder, at mange indvandrerkvinder er undtaget fra nyt beskæftigelseskrav, når de søger statsborgerskab

Udlændinge, som vil have dansk statsborgerskab, skal fremover have haft et fuldtidsjob eller været selvstændige i mindst 3,5 af de sidste 4 år. Det er et af kravene i den nye indfødsretsaftale, som regeringen indgik med Venstre, Konservative og Liberal Alliance i april.

Det nye beskæftigelseskrav gælder dog ikke for personer, som er på førtidspension, og derfor vil mange indvandrerkvinder med ikke-vestlig baggrund været undtaget fra kravet. Næsten hver femte kvinde med ikke-vestlig baggrund, der er kommet til Danmark som 18-årig eller ældre for mere end 10 år siden, er nemlig i dag på førtidspension. Det fremgår af et svar fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup.

“For så vidt angår de 57 pct. af gruppen med udenlandsk statsborgerskab/statsløse – svarende til lidt over 38.900 kvinder – er 14 pct. af kvinderne på førtidspension, 4 pct. er førtidspensionister uden ret til fuld social pension og modtager kontanthjælp ved siden af og enkelte kvinder er i skånejob,” hedder det i svaret fra ministeren.

6871 ikke-vestlige kvinder på førtidspension

Helt præcist var det 5.485 personer i gruppen “30-64-årige kvinder med udenlandsk statsborgerskab/statsløse og med ikkevestlig oprindelse, som var fyldt 18 år på tidspunktet for første indvandring, og som har opholdt sig i Danmark i mindst 10 år”, som var på førtidspension den 31. december 2020.

Desuden var 1386 på en blanding af førtidspension og kontanthjælp, og seks personer var i skånejob.

Alt i alt er 6871 kvinder i gruppen på førtidspension, svarende til 18 procent. Til sammenligning er 5,7 pct. af landets 18-64-årige som helhed er på førtidspension.

Skarup: Gigantisk problem for velfærdssamfundet

Peter Skaarup kalder andelen af ikke-vestlige kvinder på førtidspension for ’uhørt høje tal’.

”Det viser med al tydelighed, hvorfor vi har brug for at kontrollere indvandringen. Det er et gigantisk problem for en velfærdsstat, når så mange kvinder kommer hertil uden at bidrage,” siger han til ditOverblik.

Peter Skaarup, gruppeformand og retsordfører for Dansk Folkeparti.

DF-gruppeformanden er overbevist om, at der er kulturelle grunde til, at så mange ikke-vestlige kvinder ikke er på arbejdsmarkedet.

”Jeg er helt overbevist om at det er en kulturel ting. Den islamiske kultur er ganske enkelt flere hundrede år bagud i forhold til den danske, og kvinderne er endnu ikke kommet ud på arbejdsmarkedet. Det betyder samtidig, at kløften i vores samfund vil blive større og større desto flere indvandrere, der kommer til landet,” siger Peter Skaarup.

“Ganske enkelt for dyrt”

Hvad vil Dansk Folkeparti bruge svaret fra ministeren til?

”Først og fremmest skal indvandrerkvinder slet ikke have så høj grad af offentlige ydelser. Dernæst beviser svaret fra ministeren, at det er altafgørende for vores fremtid, at vi stopper tilstrømningen og begynder hjemsendelser i stort tal. Det er ganske enkelt for dyrt for danske skatteborgere at skulle forsørge så mange indvandrerkvinder,” siger Peter Skaarup.

Svaret fra ministeren kan læses her