Han vil gøre op med stopurstyranniet mod de svageste

0
1089
Søren Hansen bor i Ørslev i Vordingborg Kommune.

SPIDSKANDIDATEN | Dansk Folkepartis spidskandidat i Vordingborg, Søren Hansen, vil kæmpe for bedre vilkår for kommunens svageste. ”Vi skal vende bøtten, så dem, der har det største behov, får mest hjælp,” siger Søren Hansen

Det bliver kampen for kommunens svageste, der kommer på dagsorden, hvis Dansk Folkepartis spidskandidat i Vordingborg, Søren Hansen, bliver valgt til kommunalbestyrelsen den 16. november.

Søren Hansen vil blandt andet kæmpe for bedre vilkår for borgere med handicap. Det skyldes ikke mindst hans besøg hos to familier i kommunen, der har multihandicappede børn, som de passer hjemme. De har fortalt om et “stopurstyranni”, hvor kommunale kontrollører møder op med stopur og udmåler hjælpen til eksempelvis spisning, påklædning og toiletbesøg. Den form for nidkærhed finder Søren Hansen kold og urimelig.

“Jeg synes, vi skal vende bøtten, så dem, der har det største behov, får mest hjælp. I dag er det sådan, at dem der har flest ressourcer og kan sige, hvad de vil have, har lettere ved at få hjælp. Jeg synes, det bør være omvendt. Jo mere du kan, jo mindre hjælp behøver du,” siger Søren Hansen, som derfor har en plads i social- og psykiatriudvalget som en af sine højeste prioriteter.

“Vi skal vende bøtten, så dem, der har det største behov, får mest hjælp”

“Jeg vil arbejde for, at vi ikke har en kommune, hvor man sender kontrollører ud for at måle, hvor lang tid det tager skifte ble på en multihandicappet ung mand, bare for at kunne spare nogle penge. Det er ikke rimeligt,” siger Søren Hansen.

Eller som han skrev på sin facebookside:

“Excel ark, stop-ure og lukkede ører og øjne er ikke politik, det er en sparekniv”.

Søren Hansen er far til to piger.

Starter på en frisk

43-årige Søren Hansen blev valgt som spidskandidat i august 2020. Det skete efter en turbulent periode i Dansk Folkeparti i Vordingborg, hvor to af DFs tre byrådsmedlemmer skiftede til Nye Borgerlige. Den nye kandidat var selv opstillet ved valget for fire år siden men blev ikke valgt og er dermed reelt et nyt ansigt og en ny start for DF i Vordingborg.

Som den nye spidskandidat sagde til det lokale dagblade efter opstillingsmødet, hvor tre ud af fire stemte på ham:

“Vi starter på en frisk som en ny bog med ubeskrevne sider. Nu skal vi ud og tale med medlemmer og vælgere og finde ud af, hvad de ønsker. I en valgkamp har partierne en tendens til at fortælle, hvad de vil, men jeg synes, at man burde vende det om, så det handler om, hvad borgerne gerne vil”.

Meldte sig ind i protest mod S-borgmester

Søren Hansen er dog ikke nogen nybegynder i politik. Han meldte sig ind i Dansk Folkeparti på valgaftenen ved kommunalvalget i 2009 – i protest mod genvalget af den socialdemokratiske borgmester, som han synes var økonomisk uansvarlig. Og de sidste seks år har Søren Hansen været medlem af DFs bestyrelse. Desuden er han medlem af Ørslev Lokalråd, og han har fulgt arbejdet tæt i kommunalbestyrelsen. Derfor har Søren Hansen også klare holdninger til, hvor der skal strammes op:

”Jeg oplever, at man har givet op på nogle ting, for eksempel repatriering. Her stiller man sig bare tilfreds med, at der er lavet en folder. Man er slet ikke aktiv på området. Jeg vil arbejde for, at der aktivt bliver gjort noget for repatriering af kommunens indvandrere. Kommunens medarbejdere skal gøres begribeligt, at de skal arbejde aktivt med området,” siger Søren Hansen.

I det hele taget skal politikerne genvinde magten over de kommunale beslutninger:

”Det virker som om embedsværket i den indeværende periode har fået lov at tilrane sig utroligt meget magt. Man har glemt, at det er politikerne, der skal udstikke retningen,” siger Søren Hansen.

“Det virker som om embedsværket i den indeværende periode har fået lov at tilrane sig utroligt meget magt her i kommunen,” siger Søren Hansen.

Sine holdningers mand

At han mener det, skal Søren Hansen nok få fortalt sine byrådskolleger. For DFeren har sine meningers mod.

”Jeg taler pænt til folk, men jeg siger også, hvad jeg mener. Jeg er mine holdningers mand, men lytter gerne til saglige argumenter. Men så skal det også være argumenter, ikke ideologi. Når de røde partier i Vordingborg stemmer imod vores forslag om Dannebrog i byrådssalen, skyldes det alene at man ikke vil stemme for et forslag fra Dansk Folkeparti. Sådan noget er fuldstændig til grin,” siger Søren Hansen.

Til daglig arbejder DFs spidskandidat som indretningskonsulent. Han er aktiv i hjemmeværnet og har i den forbindelse arbejdet som grænsekontrollør. Privat er Søren Hansen gift og far til to piger.

Søren Hansen slapper af hjemme i haven i Ørslev.

8 spørgsmål til Søren Hansen

Hvorfor er du aktiv i politik?

Jeg er aktiv i politik af samme årsag som jeg er aktiv i hjemmeværnet, i en lokal veteranstøtte forening og i det lokale lokalråd. Jeg har et ønske om at gøre en, hvad jeg anser som, positiv forskel for vores samfund og borgere. Det er min overbevisning at dem der har det godt, og har et overskud sagtens kan tage ansvar og gøre en forskel for de danskere der har det skidt.

Jeg meldte mig ind i Dansk folkeparti forbindelse med KV09. Netop på valgaftenen, da det blev klart at den daværende socialdemokratiske borgmester blev genvalgt med et enkelt mandat, sendte jeg min indmeldelse. Først et par efter blev jeg lokket ind i lokalbestyrelsen, derefter er det blot gået derudaf.

Hvad bliver din og DFs mærkesag til valget?

Kandidatgruppen har valgt fire sager som vi kommer til at holde fælles fokus på.

Disse sager er:

  • Retten til et værdigt liv for de svageste borgere, gamle som unge.
  • Styrkelse af erhvervslivet.
  • Styrkelse af lokalsamfundene.

Disse valg af sager er jeg utrolig glad for som spidskandidat, da det er for disse mit politiker hjerte banker.

Især de ældre og veteraner ligger mig meget på sinde.

Frivilligheden betyder at man får og tager ejerskab af sit område.

Styrkelser af erhvervslivet og lokalsamfundene, skal til for at tiltrække og fastholde virksomheder og beboere.

Nævn et par vigtige resultater, som DF har opnået i den forgangne valgperiode?

Vi har haft det svært i indeværende valgperiode, da vi sidder i opposition og flertalsgruppen kategorisk har været imod alle forslag fra Dansk Folkeparti, senest vores forslag om at have Dannebrog i byrådssalen.

Det lykkedes dog at få afsat en pulje på 50.000kr. i budgettet for 2020, øremærket til veteraner.

Samt at få lempet besparelserne på ældreområdet i budgetterne for 2020 og 2021

Hvad bliver den store ‘sag’ til kommunalvalget i jeres kommune?

Der vil blive stor fokus på den lyttende rolle som kommunen mangler pt. I forhold til alle borgere. Mange borgere har en følelse af at der alle lyttes til de der har venner i embedsværket eller i flertalsgruppen. De svageste føler sig overset, set ned på og negliseret.

Hvad er DFs nuværende rolle i byrådet?

Dansk Folkeparti startede perioden med 3 mandater, hvor af 2 desværre valgte at springe til andet parti. Dette har gjort at Dansk Folkeparti nu sidder i opposition med kun1 ud af 29 mandater. Dette gør at Dansk Folkeparti, har det svært ved at komme igennem. Utvivlsomt da de følte deres posioner i lokalafdelingen, var truet grundet utilfredshed med deres disposioner i byrådssalen.

Er DF i valgforbund – og med hvem?

Dansk Folkeparti har valgt at indgå valgforbund med Det Konservative Folkeparti, Fælleslisten og Liberal Alliance.

Hvordan skal I føre valgkamp?

Vi kommer til at være synlige på gader og stræder, både med vores campingvogn, med kandidater og så er der planer om en helt ny opstilling som vi er overbevist om kommer til at skabe opmærksomhed.

Når valget er slut – hvordan håber du så, at det er gået?

Når alle stemmer er talt op og mandaterne er fordelt, HÅBER jeg naturligvis at alle kandidater er valgt ind. Mere realistisk er dog desværre nok at vi ender med at sidde på 2 eller 3 mandater.