Han lytter til borgerne og blæser på fløjene

0
1762
Steffen Daugaard er Dansk Folkepartis spidskandidat i Middelfart Kommune.

SPIDSKANDIDATEN | Dansk Folkepartis spidskandidat i Middelfart, Stefen Daugaard, ser sig selv som borgernes stemme i byrådet, hvor han kan samarbejde med alle partier

På Dansk Folkepartis initiativ har Middelfart Kommune fået en borgerrådgiver, og det er ikke tilfældigt, at DFs mand i byrådet, Steffen Daugaard, lancerede forslaget om en rådgiver, der kan hjælpe borgere, der f.eks. er kommet i klemme i det kommunale system.

Steffen Daugaard, der er DFs spidskandidat til kommunalvalget i Middelfart den 16. november, sætter nemlig en ære i at lytte til borgerne.

”Jeg får mange henvendelser fra borgere – opkald, sms’er og mails. Jeg gør en dyd ud af at svare, og ofte viser det sig, at der er tale om misforståelser, når folk f.eks. føler, at de løber panden mod en mur. Så kan det tit være fordi, at det er en forkert mur, de løber ind i. Hvis man lytter, og lige prøver at undersøge tingene, kan man ofte finde en løsning,” siger Steffen Daugaard.

“Hvis man lytter, og lige prøver at undersøge tingene, kan man ofte finde en løsning”

Derfor mener han, at en borgerrådgiver vil kunne være en stor hjælp for borgerne, men også for kommunens ansatte.

”Jeg kunne se på de henvendelser, jeg fik, at kommunen hos nogen borgere har et image som hård og ’intet kan lade sig gøre’. Med en borgerrådgiver, der kan hjælpe med at finde vej til løsninger i en sag, kan vi gøre op med det image. Samtidig kan borgerrådgiveren hjælpe de ansatte, som nogle gange kan føle, at de er i et krydspres mellem kommunen og borgerne,” siger Steffen Daugaard.

Steffen Daugaard på naturstien i Båring, der ligger ud til Lillebælt. Steffen Daugaard taler både med røde og blå partier, hvilket her illustreres med kaffekopper i begge farver.

20 år som tillidsmand i politiet

Den 60-årige politiassistent og lokalpolitiker blev valgt ind i byrådet ved valget i 2017. Før det var Steffen Daugaard i 20 år tillidsmand i politiet. Først 10 år som tillidsmand for kollegerne på stationen i Middelfart, derefter 10 år som fællestillidsmand for betjentene på hele Fyn og hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Politiforbund. Steffen Daugaard er derfor en garvet forhandler, der er vant til at finde kompromisser, og det bruger han ikke kun overfor borgerne. Det gælder også i byrådet, hvor DFs mand ikke føler sig bundet til nogen fløje.

”Det skal ikke være hardcore ideologi, der afgør, hvad man beslutter. Det der med at sidde i hver sin kasse og pege fingre, det bryder jeg mig ikke om. Hvis der kommer et godt argument fra SF, så har jeg da ingen problemer med det,” siger Steffen Daugaard og fortæller, at han netop har indsendt et læserbrev til den lokale avis om et pårørenderåd – skrevet sammen med en SF’er.

“Det der med at sidde i hver sin kasse og pege fingre, det bryder jeg mig ikke om”

Lyt og lav kompromisser

Enhedslisten har han det dog lidt stramt med. De er for skingre og mest optaget af at finde fejl, mener Steffen Daugaard.

”Jeg bryder mig ikke om deres tilgang. De er aldrig tilfredse. Du skal kunne lave kompromisser, hvis du vil have noget gennemført. Vi kan løse langt mere ved at snakke sammen, end ved at sidde på hver sin side og buldre løs,” siger DFs spidskandidat i Middelfart, der i øvrigt også er kandidat til regionsrådet.

Steffen Daugaard i naturskønne omgivelser i Middelfart.

8 spørgsmål til Steffen Daugaard

Hvorfor er du aktiv i politik?

Jeg er politiassistent og har været fællestillidsmand for alle betjente på Fyn i 10 år. Samme periode har jeg siddet i Politiforbundets hovedbestyrelse, og gennem de senere år har jeg været vidne til, hvordan centraliseringen har ødelagt noget, der er velfungerende. Blandt andet nedlæggelsen af lokale politistationer og landbetjente. Borgerne oplever utryghed og resignerer, fordi der ikke er direkte adgang til politiet mere. De oplever, at indbrud, hærværk, bøllekørsel osv. ikke tages alvorligt og så resignerer borgerne. Hvor betjentene før var velkendte ansigter i gadebilledet, er der nu flådestyrimg fra hovedstationer. Betjentene gør deres bedste, men de er ikke lokalkendte og kan ikke selv bestemme, om de vil køre en forebyggende patrulje. De bliver sendt ud fra opgave til opgave. Det samme sker indenfor mange andre områder som supersygehusene, psykiatrien og skolerne. Nu kommer der nærstationer og sundhedshuse for man må jo ikke kalde det lokalstationer og små sygehuse, for så måtte man jo erkende, at man har taget fejl.

Borgernes stemme er vigtig for mig. Der skal være direkte adgang til de borgervalgte og der skal lyttes. Vi er som politikere valgt ind for at samarbejde til alles bedste og netop samarbejdet er vigtigt. Det synes dog tit at være vigtigere hvem, der har foreslået noget, end hvad, der er foreslået. Lad mig slå fast: jeg er ligeglad med hvem, der får æren, bare borgernes ønsker og meninger tages med i overvejelserne og beslutningerne tages ud fra alles bedste og ikke kun ud fra et bestemt partis ønsker.

Hvad bliver din og DFs mærkesag til valget?

De ældre og omsorgen for disse vil altid være en mærkesag for mig og DF. De ældre skal have en værdig alderdom med den hjælp og den omsorg, de har brug for med adgang til hjælpemidler af forskellig karakter. Desuden er det magtpåliggende for mig, at der kommer så få forskellige personer i de ældres hjem, som muligt. Det er utrygt for de ældre, at der kommer fremmede hele tiden, de ikke har set før. Desuden er det vigtigt, at de omsorgspersoner, der har deres gang hos de ældre, kan tale og forstå dansk og dansk kultur. Desuden skal der være plads til, at f.eks. hjemmeplejen kan få sjælen med fra sted til sted. Det må ikke være sådan, at deres besøg bliver samlebåndsarbejde, fordi de står med det ene ben ude af stuen for at nå næste sted inden for en bestemt tidsramme. Her arbejdes der med mennesker.

DF og jeg har desuden et vigtigt område, der hedder jobcentre, syge, svage og pensionssager. Det ligger mig meget på sinde, at de svage grupper i samfundet får en fair behandling af deres sager. Er man kommet til skade på den ene eller anden måde eller er man blevet syg / nedslidt, skal samfundet træde til. Det er det, der kendetegner et velfærdssamfund. Hjælpen skal gives, så lovene overholdes og ikke overfortolkes med umenneskelige omkostninger til følge. Det vil også kunne sørge for et anstændigt arbejdsmiljø for de ansatte, da det jo er byrådet med borgmesteren i toppen, der har ansvaret for de ansattes arbejdsmiljø.

Steffen Daugaard meldte sig ind i DF i 2015 og blev nummer to på listen til valget i 2017. Nu er han spidskandidat.

Nævn et par vigtige resultater, som DF har opnået i den forgangne valgperiode?

– Dannebrog bliver hejst på Nytorv, når der er byrådsmøde, da det øvrige byråd ikke ønskede Dannebrog inde i byrådssalen.
– DF var med til at redde børnehaven Solsikken for nedlukning.
– DF har reddet en skolebygning, der skulle nedrives. Den er nu aktivitetshus for ældre og borgere i området.
– DF har været med til at få etableret en ny børnehave i Hyllehøj.
– DF har fået fået vedtaget en hundeskov i Skrillinge.
– DF har fået skabt fundamentet for en borgerrådgiver,
– DF har undgået besparelser for specialskolen Skrillingeskolen.
– DF fik gennemført forslaget om gratis tandpleje for hjemløse.
– DF fik synliggjort klippekortordningen, så den ikke forsvandt.
– DF har været med til at fastholde fokus på sikker skolevej og i øvrigt færdselssikkerhed i hele kommunen.
– DF har været synlig i 4 budgetter.

Hvad bliver den store ‘sag’ til kommunalvalget i jeres kommune?

Der vil være fokus på grønne områder kontra bebyggelse af højhuse, veje og p-pladser. De grønne områder med biodiversitet er oppe lige nu grundet meget nybyggeri. DF har her været aktiv modstander af, at hver en lille plet i byerne skal bebygges med huse så høje som muligt. De grønne friarealer med højt til loftet, flora og fauna er vigtigt. Derfor er jeg / DF også gået mod strømmen i byrådet og har lyttet til borgerne og deres bekymringer. Jeg mener ikke, at der altid skal komme et truet dyr i vejen, før et byggeri kan stoppes. God, sund fornuft og en grøn synsvinkel kan også være nok. Vi skal kunne finde grønne fristeder overalt. Det kan godt sammenkøres med udvikling.
Desuden vil hele ældreområdet være i fokus. Der mangler varme hænder og rekruteringen giver udfordringer samtidig med, der bliver flere og flere ældre. Middelfart bliver frikommune, hvilket kan give politisk råderum for ældre og deres pårørende.

Naturen har meget at byde på i Middelfart.

Hvad er DFs nuværende rolle i byrådet?

DF er det parti i Middelfart Byråd, der ikke er blokafhængig. Jeg tager stilling til de forskellige dagsordener uden at være afhængig af andre partier. Jeg lytter og tager stilling ud fra almen fornuft og går ind i samarbejdet med samme indstilling. De andre partier kan altid regne med DF, når der er fornuft bag argumenterne.

Er DF i valgforbund – og med hvem?

DF er i valgforbund med de konservative.

Hvordan skal I føre valgkamp?

Vi skal ud og møde borgerne på gaden. Desuden er borgerne vandt til, at de altid kan komme i kontakt med os og at vi svarer. Det er vigtigt. Vi benytter os af annoncer i lokalavisen, flyers, facebook, valgmøder og borgermøder.

Når valget er slut – hvordan håber du så, at det er gået?

Jeg håber, vi har status quo med to mandater og meget gerne tre.

DF fik valgt to ind ved sidste valg. Kort efter valget forlod den daværende spidskandidat partiet og er i dag medlem af den socialdemokratiske gruppe. Steffen Daugaard håber, at det igen vil lykkes at få valgt mindst to DF’ere til byrådet.