Brian kæmper de ældres sag i Gribskov Kommune

0
2088
Brian Lyck Jørgensen er Dansk Folkepartis spidskandidat i Gribskov. Han har siddet i byrådet siden 1. januar 2014.

SPIDSKANDIDATEN | Dansk Folkepartis spidskandidat i Gribskov, Brian Lyck Jørgensen, kæmper for bedre forhold for kommunens ældre, som nu må nøjes med én rengøring hver tredje uge. “Det er under lavmålet,” siger den 39-årige spidskandidat

Han er den eneste DF’er i byrådet, men hvis Dansk Folkepartis Brian Lyck Jørgensen ikke var byrådsmedlem i Gribskov, ville mange borgere i miste en stemme på rådhuset.

For Dansk Folkepartis 39-årige spidskandidat i Gribskov er en vedholdende kritiker af ældres forhold i kommunen. Et politisk flertal har gennemført store besparelser på ældreområdet de seneste år. Det betyder eksempelvis, at ældre, der modtager hjemmehjælp, nu kun får vasket tøj og gjort rent hver tredje uge. En beslutning, som Brian Lyck Jørgensen finder helt urimelig, og som han har meget fokus på i sit politiske arbejde.

“Jeg synes det er under lavmålet. Det burde som minimum være hver anden uge. Det er ikke rimeligt, at vi for at finde tre millioner i budgettet, korter de ældres rengøring og tøjvask ned til én gang hver tredje uge,” siger Brian Lyck Jørgensen.

Af samme grund mener han ikke, at Dansk Folkeparti kan undværes i byrådet. For der er brug for et parti, der stiller de kritiske spørgsmål, når et solidt flertal med borgmesterpartiet lokallisten Nyt Gribskov i spidsen kan finde på at spare så massivt.

“Hvis vi ikke var der, ville der forsvinde en kritisk stemme,” siger Brian Lyck Jørgensen.

Brian Lyck Jørgensen på gågaden i barndomsbyen Helsinge.

Håber at få to DF’ere valgt

Tidligere har der været to DF’ere i byrådet. Men sidste år sommer gik Jonna Præst fra Dansk Folkeparti til Nyt Gribskov. Det var samme år, som Dansk Folkeparti valgte at opsige konstitueringsaftalen med Nyt Gribskov, Socialdemokratiet mv., efter at borgmesterpartiet løb fra en aftale, ifølge Brian Lyck Jørgensen.

Derfor er Brian nu en temmelig ensom stemme i byrådet, der tæller 23 medlemmer. Det håber han dog vil blive lavet om ved valget den 16. november. Målet er at få valgt mindst to DF’ere, og Brian Lyck Jørgensen håber desuden på borgerligt flertal.

Uanset politisk farve, skulle der vel spares? Hvis ikke I vil spare på ældreplejen, hvor skal pengene så findes?

”Man kunne først og fremmest begynde at kigge på, om der ikke kan optimeres og findes besparelser i forvaltningen. Og så kan man kigge på kulturområdet. Vi bruger afsindigt mange penge på kultur, sammenlignet med andre kommuner. Vi kunne stadig have udmærkede kulturtilbud, selv om vi sparede nogle penge,” siger Brian Lyck Jørgensen.

“Vi kunne stadig have udmærkede kulturtilbud, selv om vi sparede nogle penge”

Når den ikke står på politik, bruger Brian Lyck Jørgensen meget tid med familien.

DF’ere siden 2000

Det er hans anden periode i byrådet. Han var opstillet første gang i 2009 og blev valgt første gang i 2013. Forinden sad Brian i DFs lokalbestyrelse i nogle år og han har fortsat et tæt samarbejde med bestyrelsen, som han mødes med forud for alle byrådsmøder.

”Som eneste DF’er er der mange dagsordener og meget at sætte sig ind i. Men heldigvis har jeg en god bestyrelse, der hjælper med at læse sager igennem,” siger Brian Lyck Jørgensen.

Den 39-årige lokalpolitiker har været medlem af Dansk Folkeparti siden 2000. Det var euro-afstemningen, der fik den dengang 18-årige handelsskolelevs øjne op for DF. Han var EU-modstander, borgerlig og ville under ingen omstændigheder have kronen udskiftet med en EU-valuta. Derfor var Dansk Folkeparti det naturlige valg.

”I første omgang var det mest landspolitik, der interesserede mig. Men efterhånden voksede min interesse for lokalpolitik, og da kommunerne blev lagt sammen (Gribskov er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner, red.), synes jeg det kunne være spændende at komme ind og påvirke politikken,” siger Brian Lyck Jørgensen, der stadig bor i barndomsbyen Helsinge.

Brian Lyck Jørgensen er ivrig lystfisker. “Jeg kobler helt fra og slapper af, når jeg fisker,” fortæller han.

Ud med snøren

Dét har han nu været med til i otte år, og han er altså klar til at tage fire travle år mere – Brian Lyck Jørgensen anslår selv, at der skal bruges 15-20 timer hver uge på politik.

Men heldigvis bliver der også tid til andet. Brian, der til daglig arbejder som lagerchef i en grossistvirksomhed, bruger gerne meget tid sammen med familien, og når der er mulighed for det, tager den passionerede lystfisker også gerne en tur på Øresund eller til f.eks. Esrum Sø med fiskestængerne.

”Det er sundt for sjælen. Jeg kobler helt fra og slapper af, når jeg fisker. Så tænker jeg ikke på politik,” siger DFs spidskandidat i Gribskov.

8 spørgsmål til Brian Lyck Jørgensen

Hvorfor er du aktiv i politik?

Jeg er aktiv i politik for at gøre en forskel, jeg mener der bør være flere erhvervsaktive, enten selvstændige eller privatansatte i kommunalbestyrelserne.

Jeg er selv privatansat. Kommunen skal ses som en virksomhed, hvor borgerne er kunderne i butikken.

Jeg vil gerne være med til at sikre gode vilkår for de ældre og svage borgere, desværre går det i flere kommuner den forkerte vej på netop ældreområdet.

Hvad bliver din og DFs mærkesag til valget?

Vores kandidater er enige om at få hævet frekvensen på bl.a. rengøring og tøjvask til vores visiteret borgere, området har stået for skud ved hver eneste budgetforhandling.

Jeg syntes det er uværdigt for de ældre at netop rengøring og tøjvask kun foregår hver 3.uge. DF i Gribskov vil desuden kæmpe for at arbejdsforholdene i plejesektoren forbedres.

Vi kommer også til at kæmpe for vores kystnære havmiljø, da vi ønsker at få genetableret stenrev ud for vores kyst, som samtidig skal indgå som kystbeskyttelse. Vi er ikke tilhængere at der udelukkende foreslås at bruge sand som kystsikring.

Brian Lyck Jørgensen er pt. DFs eneste medlem af byrådet i Gribskov.

 

Nævn et par vigtige resultater, som DF har opnået i den forgangne valgperiode?

Det har været en turbulent periode i byrådet i Gribskov, hvor en lokalliste sidder på magten sammen med Socialdemokratiet, Enhedslisten og de Radikale.

DF sidder lige nu med ét enkelt mandat ud af 23, hvilket giver meget lidt indflydelse. DF fik 2 mandater i 2017, men den ene valgte at tage sit mandat med til Lokallisten ”NytGribskov”.

Vi har dog fået dannebrog ind i byrådssalen efter anmodning fra DF, det syntes jeg trods alt er et vigtigt signal.

Vi var også medvirkede til at beredskabet kom hjem på kommunale hænder. Gribskov kommune valgte med udgangen 2020 at forlade Frederiksborg Brand & Redning, og etablere sit eget beredskab ”Gribskov Beredskab”.

Det var kun fordi DF huskede det øvrige byråd på en beslutning fra slutningen af 2017.

”Frem mod budgetforhandlingerne i 2018 evalueres beredskabssamarbejdet i Frederiksborg Brand og Redning, således at der i budget 2019-2022 kan tages stilling til om samarbejdet skal ophøre ved opsigelse 1. juli 2019, når aftalen udløber ultimo 2020 eller fortsætte i en ny periode.

Hvad bliver den store ‘sag’ til kommunalvalget i jeres kommune?

Det bliver kernevelfærden. Så vil vi sikkert igen se hele venstrefløjen i kamp for klimaet, som de også gjorde for 4 år siden, uden at der i denne valgperiode er sat nogle større klimatiltag i gang.

Brian Lyck Jørgensen holder blandt andet af at fiske i Øresund.

Hvad er DFs nuværende rolle i byrådet?

Dansk Folkeparti sidder pt kun med ét mandat, og har plads i udvalget for Erhverv og Kultur, samt udvalget ”Udvikling by & Land” som er både hele det tekniske område og miljøområdet.

Er DF i valgforbund – og med hvem?

Lige pt forhandler vi med flere partier, hvor vi tæt på en aftale.

Hvordan skal I føre valgkamp?

Vi skal ud til en masse gadekampagner, desuden har vi booket annoncer i de lokale medier (aviser og digital). Vi vil samtidig være synlige på vores facebookside og vores lokale hjemmeside. Vi har vores plakater klar, og så med en valgflyer som vil blive omdelt i postkasser.

Når valget er slut – hvordan håber du så, at det er gået?

At Dansk Folkeparti mindst har 2 mandater i byrådet, og der er et borgerligt flertal med en borgerlig borgmester.