Gammel og mæt af dage? Hvis du ikke er syg, kan du ikke sige nej til genoplivningsforsøg

0
2815
Arkivfoto

Sundhedsloven tillader ikke aldersdomssvækkede ældre at sige nej til genoplivningsforsøg. Det bør laves om, mener plejehjemslæge, og hun får opbakning af Liselott Blixt (DF), som rejser sagen overfor sundheds- og ældreministeren

Kan en 92-årig beboer på et plejehjem på forhånd sige nej til at blive forsøgt genoplivet, hvis han eller hun skulle falde om med et hjertestop?

Svaret er ja, hvis den 92-årige er i behandling for en alvorlig sygdom. Men svaret er nej, hvis den 92-årige ikke fejler noget men bare føler sig mæt af dage. Sundhedsloven tillader nemlig ikke såkaldt alderdomssvækkede ældre at sige nej til genoplivningsforsøg. Den mulighed har de kun, hvis de er behandling for en eller flere sygdomme.

Det har praktiserende læge Anita Mink gjort opmærksom på i en mail til sundhedsordførerne i Folketinget, og det har nu fået Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt til at rejse spørgsmålet overfor sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke.

”Vil ministeren arbejde på at ændre sundhedsloven, så alderssvækkede ældre får ret til selvbestemmelse om genoplivning,” skriver Liselott Blixt til ministeren.

For hun undrer sig over de nuværende regler.

”Ældre, der flytter på plejehjem, bliver jo spurgt om de vil genoplives. Derfor undrer det mig, at der er denne regel i sundhedsloven,” siger Liselott Blixt.

Forvirring om regler

Det undrer også Anita Mink. Hun troede faktisk selv, at såkaldt aldersvækkede ældre kunne fravælge genoplivningsforsøg. For der har hersket forvirring om reglerne. Der findes to vejledninger fra Sundhedsministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed, men de har været så vanskelige at tolke, at styrelsen i år har sat gang i arbejdet med at lave en ny og letforståelig vejledning. Det er i forbindelse med dette arbejde, at det har stået klart, at Sundhedsloven i dag ikke tillader, at ældre, der ”bare” er alderssvækkede, kan sige nej til genoplivning.

Arbejdet med vejledningen har været sat i bero på grund af Folketingsvalget. Nu skal det i gang igen, og det er derfor Anita Mink er gået til folketingets sundhedsordførere. Hun er praktiserende læge og plejehjemslæge og underviser selv læger og plejepersonale i fravalg af behandling. Til november skal hun undervise 350 læger, og som hun siger til ditOverblik, så ved hun lige nu ikke, hvad hun skal sige til dem.

Appel: Lav sundhedsloven om

”Jeg har selv været i den tro, at en alderdomssvækket person selv kunne sige nej til behandling, og det ved jeg, at mange andre læger og plejepersonale også er. Hvis ikke Sundhedsloven bliver lavet om på dette punkt, har vi et stort problem, fordi vi ikke længere vil kunne følge borgerens ønsker i den sidste del af livet. Derfor appellerer jeg til, at politikerne tager sagen op nu og ændre reglerne” siger Anita Mink.

Hun tilføjer, at selv om lovgivningen ændres, vil den ældre fortsat have mulighed for at skifte mening.

“Hvis ikke Sundhedsloven bliver lavet om på dette punkt, har vi et stort problem, fordi vi ikke længere vil kunne følge borgerens ønsker i den sidste del af livet”

Anita Mink, praktiserende læge og plejehjemslæge