Flertal vil stoppe misbrug af visum-ordning

0
1542
Bent Bøgsted, beskæftigelsesordfører, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

DF er gået sammen med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten om tiltag, der skal forhindre misbrug af den såkaldte Working Holiday-ordning

3344 udlændinge har i 2019 været i Danmark på den såkaldte Working Holiday-ordning, som giver unge fra syv forskellige lande mulighed for at komme til Danmark og arbejde i op til ét år. Det er fire gange så mange som i 2015, og langt de fleste – 86 procent – er i år kommet fra Argentina og Chile.

Det har fået alarmknapperne til at blinke. Ordningen mistænkes for at blive misbrugt til social dumping. Derfor har et flertal bestående af Dansk Folkeparti, Socialemokratiet, SF og Enhedslisten nu valgt at stramme op på Working Holiday-ordningen. Det sker blandt andet med et nyt loft over antallet af tilladelser til unge fra Argentina og Chile.

Konkret har partierne aftalt disse fire tiltag:

  • Et gebyr for at ansøge, der dækker myndighedernes omkostninger ved sagsbehandlingen (forventeligt på ca. 1.900 kroner).
  • Et loft over antallet af ansøgere fra Argentina og Chile på 150 opholdstilladelser om året for hvert land.
  • Et krav om, at udlændinge med ophold efter Working Holiday-ordningen kun må udføre lønarbejde.
  • Udlændinge, der får tilladelse til Working Holiday, skal fremover modtage orientering om vilkårene på det danske arbejdsmarked.

Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted siger om aftalen:

”Det er fint, at man som ung kan rejse på kulturudveksling. Men på grund af misbrug af ordningen, er det nødvendigt med opstramning. For Dansk Folkeparti har det været vigtigt, at vi kunne få en kvote på 150 om året fra Argentina og Chile, da det er fra disse lande der har været misbrug. Ligeledes har det været vigtigt at få stoppet, at nogle etablerede selvstændig virksomhed, hvilket aldrig har været hensigten”.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye understreger, at det er godt, at unge har mulighed for  at rejse ud og opleve verden:

”Men når fagbevægelsen udtrykker bekymring for, at de samme ordninger bliver brugt til at presse lønninger, må vi heller ikke være naive. Derfor indfører vi nu et årligt loft over hvor mange opholdstilladelser, vi udsteder til personer fra udvalgte lande. Det er jeg glad for, at et flertal i Folketinget bakker op om,” siger Mattias Tesfaye.

FAKTA: WORKING HOLIDAY

  • Danmark har indgået Working Holiday-aftaler med Argentina, Australien, Canada, Chile, Japan, New Zealand og Sydkorea.
  • Working Holiday-aftalerne er indgået “for at give unge fra disse lande bedre mulighed for at lære hinandens kultur og levevis at kende. Formålet er at fremme den gensidige forståelse mellem landene”.
  • Aftalerne betyder, at unge fra disse lande kan få tilladelse til at opholde sig i Danmark i op til 1 år.
  • I 2019 er der t.o.m. 30. november givet 3344 tilladelser.

Kilde: nyidanmark.dk