DF: Skærp straffen for hadforbrydelser mod personer med handicap

0
1901
Arkivfoto

Dansk Folkeparti vil tilføje “handicap” til straffelovens bestemmelser om hadforbrydelser. Personer med handicap udsættes oftere for vold end ikke-handicappede

26 procent af alle personer, der har et handicap, har indenfor det sidste år været udsat for fysisk, psykisk eller seksuel vold. Det viser en undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder.

Hvor mange af disse overgreb, der kan kaldes hadforbrydelser, er uvist, for der findes ingen registreringer af omfanget. Men en del personer med handicap udsættes for hadforbrydelser, og det får nu Dansk Folkeparti til at rejse et beslutningsforslag om at gøre det til en strafskærende omstændighed, hvis en forbrydelse er motiveret af offerets handicap.

DF foreslår med andre ord, at “handicap” tilføjes til straffelovens §81, der siger at det er en “strafskærpende omstændighed, hvis kriminelle handlinger, f.eks. trusler, vold, eller hærværk, er motiveret af offerets etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering”.

“Hadforbrydelser kan i særlig grad have både fysiske og psykiske konsekvenser for det enkelte offer. Men hadforbrydelser kan også have en skadelig effekt for hele grupper, da
hadforbrydelser sender signal om gruppens sårbarhed, mindreværd og manglende ret til anerkendelse, og kan skabe utryghed og usikkerhed blandt alle, som tilhører den udsatte
gruppe,” skriver DF i beslutningsforslaget.

Mere viden om hadforbrydelser

Som en del af forslaget vil DF have tilføjet et afkrydsningsfelt på politiets anmeldelsesskema. Formålet er at få større opmærksomhed omkring hadforbrydelser, herunder et større kendskab til, hvor mange personer med handicap, der udsættes for hadforbrydelser.

“Det statistiske grundlag bør forbedres og der bør tilvejebringes mere viden om problemets omfang. Det første skridt i denne retning er, at hadforbrydelser motiveret af personers handicap medtages både i Rigspolitiets årsrapport vedrørende hadforbrydelser og i offerundersøgelserne fra Justitsministeriets Forskningskontor,” skriver DF i forslaget.

Sidste år blev der registreret 449 sager, som kan karakteriseres som hadforbrydelser. Hadforbrydelserne fandt især sted inden for kriminalitetstyperne vold, hærværk, hadefulde ytringer og trusler. Racistisk motiverede hadforbrydelser var med 260 sager den mest udbredte motivkategori i 2018.