EUs klimaambitioner kan øge udledningen af CO2 i andre lande

0
1934
Siden 2002 har Kina udbygget sin kulindustri så meget, at det svarer til en øgning af den globale kulindustri med 40 procent. Kulkraftværket på dette billede er ikke fra Kina.

Økonomer advarer om, at en del af effekten ved CO2-reduktion i Danmark og EU vil forsvinde, hvis ikke andre lande er lige så ambitiøse

Hvis EUs ambition om at blive klimaneutral i 2050 gennemføres, uden at andre lande følger med, vil det blot føre til, at CO2-udledningen vil stige i lande udenfor EU. Det er vurderingen i et notat fra en række økonomer på Københavns Universitet, som Jyllands-Posten omtaler.

Økonomerne advarer om, at hvis varer fra EU bliver dyrere på grund af klimatiltag, vil det bane vejen for billigere men mere klimabelastende varer fra lande som Kina og USA. Vurderingen lyder, at 61,5 pct. af den sparede CO2 vil blive udledt i andre lande, hvis de ikke har samme ambitionsniveau som EU.

“Vi vil ikke længere importere olie fra Rusland og Mellemøsten, men til gengæld vil produktion af metaller, kemiske produkter, industriproduktion og transport blive dyrere. Generelt vil Danmark komme til at eksportere mindre og importere mere, ligesom man risikerer at skubbe rejsende over mod flyselskaber uden for EU,” siger professor Wusheng Yu, én af forfatterne bag notatet, til Jyllands-Posten.

Kød er et af de områder, hvor klimabelastningen vil vokse. Danmark har i dag en stor eksport af kød til Kina, men hvis kødproduktionen pålægges klimaafgifter, vil kineserne formentlig producere mere kød selv og importere mere fra USA og Canada, hvor kødproduktionen udleder langt mere CO2 pr. produceret enhed.

Læs mere i Jyllands-Posten her