EU-plan kan smadre den danske arbejdsmarkedsmodel

0
3609
EU-kommissionens Ursula von der Leyen. Kommissionen fremlagde onsdag et forslag til et nyt direktiv om mindsteløn. Foto: REUTERS/Yves Herman/Pool

Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen kalder EU-Kommissionens forslag om fælles EU-mindsteløn for “en brandbombe under det danske arbejdsmarked”. Fagbevægelsen raser også mod planerne

”En brandbombe under det danske arbejdsmarked”.

Sådan lyder reaktionen fra Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen til det udspil, som EU-Kommissionen lancerede onsdag om en europæisk mindsteløn.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, gør ellers hvad hun kan for at få EU-mindsteløns-udspillet til at lyde så tillokkende som muligt:

”Dagens forslag om tilstrækkelig mindsteløn er et vigtigt signal om, at arbejdets værdighed, også i krisetider, er helligt. Vi har set, at for mange mennesker betaler arbejde sig ikke. Lønmodtagere skal have en passende minimumsløn og en anstændig levestandard,” sagde kommissionsformanden, da forslaget blev præsenteret.

Men det er alt andet end tillokkende fastslår Søren Espersen. Jo, hvis man arbejder i Bulgarien, hvor lønnen for en arbejder er på 3-4000 kroner om måneden. Så kan en EU-mindsteløn lyde besnærende. Men i Danmark, hvor lønniveauet er højt og arbejdsmarkedets parter indgår kollektive overenskomster uden indblanding fra staten, vil det være totalt ødelæggende, fastslår Søren Espersen:

”Vi har haft et fantastisk system på arbejdsmarkedet, som har eksisteret siden det såkaldte septemberforlig i 1899, hvor arbejdstagere og arbejdsgiver satte sig sammen og anerkendte hinanden. Det har betydet en fleksibilitet i forhold til arbejdsstyrken, det har været second to none i hele verden. Det vil EU nu smadre,” siger Søren Espersen i en video på Youtube:

Fagboss: Klokkeklart brud på traktaten

Hos den danske fagbevægelse er afvisningen lige så massiv. Dansk Metals formand Claus Jensen kalder ligeledes forslaget en bombe:

”Vi er normalt meget EU-positive i Dansk Metal, men nu er EU-Kommissionen begyndt at snyde på vægten og vil indføre en EU-lov, som vil være et klokkeklart brud på traktaten og en radikal ændring af traktatgrundlaget,” siger Claus Jensen til Jyllands-Posten.

Den danske regering skal klart og tydeligt sige fra, tilføjer Metal-formanden:

“Den danske regering skal sige nej, nej, og atter nej – eller sagt på tysk: Nein, nein und wieder nein, så Ursula von der Leyen også kan forstå det,” siger han.

“Den danske regering skal sige nej, nej, og atter nej”

Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal, til Jyllands-Posten
Claus Jensen, forbundsformand i Dansk Metal. Foto: Dansk Metal

Ursula von der Leyen siger at forslaget ”fuldt ud vil respektere nationale kompetencer og traditioner”. Men en dansk juraprofessor, der for Dansk Metal har undersøgt mulige konsekvenser af en EU-mindsteløn, advarer: Det vil kunne undergrave den danske model.

”Der er ingen tvivl om, at EU-lov om minimumsløn og kollektive forhandlinger vil kunne få meget alvorlige konsekvenser for den danske aftalemodel. Det kan betyde, at løn- og overenskomstspørgsmål bliver et anliggende for EU og Folketinget, og at EU-Domstolen også vil kunne få indflydelse på de danske lønvilkår,” siger juraprofessor ved Københavns Universitet Jens Kristiansen til Jyllands-Posten.

Minister: Udspil vækker bekymring

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) siger i en pressemeddelelse, at “dele af udspillet vækker bekymring”:

“Vi anerkender selvfølgelig, at EU-Kommissionen gerne vil sikre, at alle europæere får en ordentlig løn, de kan leve af, når de arbejder fuld tid – både af hensyn til den enkelte og for at sikre fair konkurrence mellem landene. Det er vi helt enige i er nødvendigt. Men der skal ikke herske tvivl om, at regeringen er lodret imod enhver regulering, der kan underminere den danske arbejdsmarkedsmodel – direkte eller indirekte. Vi vil ikke ændre den danske model, hvor det er parterne, der forhandler lønnen uden politisk indblanding. Sådan skal det fortsat være i Danmark,” siger Peter Hummelgaard.

Espersen: Nedlæg veto

Søren Espersen har en klar opfordring til regeringen:

“Hvis den socialdemokratiske regering ikke nedlægger veto i forhold til det her, så har man mistet sin berettigelse som arbejderparti,” siger han på Youtube.