DF: Ansatte i ældreplejen skal kunne tale og skrive forståeligt dansk

0
2805
Social- handicap- ældre- og ligestillingsordfører Karina Adsbøl, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Dansk Folkeparti vil indføre nationale standarder for danskkundskaber i ældreplejen. ”Hvis en ældre borger ikke forstår den ansatte kan det betyde, at den ældre ikke får den rette hjælp og pleje,” siger DFs ældreordfører Karina Adsbøl

Ansatte i ældreplejen skal kunne tale og skrive et forståeligt dansk. Det mener Dansk Folkeparti, som nu rejser et forslag i Folketinget om, at der skal indføres nationale standarder for danskkundskaber i ældreplejen.

”Det er så vigtigt, at man som ældre borger kan forstå det personale, som kommer ud til én. Vi har fået en række henvendelser fra borgere, som har oplevet personale, der ikke taler et dansk, de kan forstå. Det kan betyde, at de ikke får den rette hjælp og pleje,” siger Dansk Folkepartis ældreordfører Karina Adsbøl.

”Det er så vigtigt, at man som ældre borger kan forstå det personale, som kommer ud til én”

Karina Adsbøl, ældreordfører, Dansk Folkeparti

Hun frygter eksempelvis, at der kan opstå misforståelser om brugen af medicin:

”Der kan opstå mange kommunikationsbrister, hvis den ansatte ikke taler eller skriver tilstrækkeligt godt dansk. Det bliver heller ikke nemmere af, at mange ældre har nedsat hørelse. Derfor er det vigtigt med ordentlige danskkundskaber,” siger Karina Adsbøl.

Skal stille krav ved ansættelse

I dag er det et krav, at sundhedspersoner fra tredjelande, som ønsker at arbejde i Danmark, skal bestå en sprogtest. Men de samme krav gælder ikke i ældreplejen, hvor det heller ikke er ualmindeligt med udenlandsk personale, der ikke er uddannet indenfor faget.

Står det til Dansk Folkeparti, skal kommunerne ved nyansættelser i ældreplejen forpligtes til at sikre, at ansøgeren taler et tydeligt og forståeligt dansk, og ansøgeren kan læse og skrive dansk.

“Hvis der er tvivl om ansøgerens danskkundskaber, kan vedkommende ikke ansættes, medmindre ledelsen først sikrer sig, at danskkundskaberne bliver forbedret, så de lever
op til de nationale standarder,” skriver DF i beslutningsforslaget.

Skal kunne føre en ubesværet samtale

Konkret foreslår DF, at personalet skal kunne følgende:

  • føre en ubesværet samtale på dansk om almindelige hverdagsemner med den ældre borger.
  • føre en ubesværet samtale på dansk om den ældre borgers tilstand med de pårørende.
  • føre en ubesværet samtale på dansk om faglige observationer og instruktioner med andre fagpersoner.
  • læse og skrive dansk på et niveau, som gør vedkommende i stand til at orientere sig i journaler m.v. og opfylde dokumentationskravene på betryggende vis”.

Forslaget fra Dansk Folkeparti kan læses her