EU-parlamentet vil give ret til danske dagpenge efter 1 dags arbejde

0
6464
Anders Vistisen, EU-parlamentsmedlem for Dansk Folkeparti.

EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg har vedtaget vidtgående forslag om fælles dagpengeregler. EU-borgere skal have ret til at få dagpenge et halvt år efter, de har forladt Danmark. Anders Vistisen: Det udstiller EU-løgnen

En dags arbejde i Danmark og så har du ret til danske dagpenge – og du kan tage dine dagpenge med til hjemlandet i op til seks måneder.

Sådan lyder den beslutning om nye, fælles EU-regler om dagpenge, som et flertal i Europaparlamentets beskæftigelsesudvalg tirsdag stemte igennem.

Beslutningen skal nu videre til forhandlinger mellem EU-parlamentet, EU-kommissionen og Rådet, og derefter vedtages i parlamentet. Derefter kan reglerne være en del af dansk lov om 1-2 år.

Hvis de bliver vedtaget i den nuværende form, vil en person fra eksempelvis Rumænien eller Bulgarien, som har meget lavere dagpengeniveauer end Danmark, være berettiget til danske dagpenge efter bare én arbejdsdag i Danmark – og personen vil tilmed kunne modtage de danske dagpenge i op til et halvt år efter, at vedkommende har forladt Danmark.

Anders Vistisen: Udstiller EU-løgnen

Anders Vistisen, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti i Europaparlamentet, finder beslutningen grotesk. Han forstår ikke, at regeringen ikke kæmper mere for at forhindre den.

”Hvordan kan danske politikere forsvare, at ikke-danske statsborgere får adgang til herlighederne fra dag ét – og endda tage dem med hjem i en lang periode, mens almindelige danskere får sværere og sværere ved at optjene dagpengeret og leve af beløbet,” spørger Anders Vistisen.

”Dette udstiller ja-partiernes løgn om indflydelse i EU – de har endnu engang passivt ladet Danmark tromle ned af EU-maskinen, og de bruger øjensynligt mere tid på at lyve og bortforklare deres EU-dispositioner end at arbejde for danske interesser,” fortsætter han.

Beslutningen i EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg er i øvrigt meget mere vidtgående, end både EU-kommissionen og Rådet havde lagt op til. EU-Kommissionen havde foreslået, at dagpengeretten først skulle gælde efter tre måneder, mens Rådet foreslog en måned.

”Hvordan kan danske politikere forsvare, at ikke-danske statsborgere får adgang til herlighederne fra dag ét”

Anders Vistisen, EU-parlamentsmedlem, Dansk Folkeparti

EU-krav om øremærket barsel på vej

Dagpenge-beslutningen kommer efter andre sager om adgang til sociale ydelser for EU-borgere, der arbejder i andre EU-lande. I sommer måtte beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) smide håndklædet i ringen i forhold til et dansk ønske om at indeksering af børnepenge, så personer fra lande med lavere leveomkostninger ikke skal have lige så meget udbetalt som danskere. Det ønske blev afvist af EU-kommissionen, og beskæftigelsesudvalget har på dagens møde i øvrigt også stemt et forslag om indeksering af børnechecken ned. Østrig har dog for nylig valgt at udfordre EU-systemet og indeksere sin børnecheck, uanset hvad EU måtte mene.

EU er også på vej med regler om øremærket barsel, som vil overtrumfe dansk lovgivning.

”Fra Jens Otto Krag fik snydt Danmark ind i EU til i dag, er vi altid blevet lovet, at EU ikke skulle blande sig i vores socialpolitik. Denne løgn har med dagens vedtagelser fået det sidste søm i ligkisten. EU blander sig direkte i alt fra børnepenge over SU til vores dagpengesystem,” siger Anders Vistisen.

“EU blander sig direkte i alt fra børnepenge over SU til vores dagpengesystem”

Anders Vistisen, EU-parlamentsmedlem, Dansk Folkeparti