EU-Parlamentet fordømmer Tyrkiet men burde gå endnu videre, mener DF

0
2953
DFs EU-parlamentariker Peter Kofod taler på årsmødet i Dansk Folkeparti. Foto: Carsten Lundager

EU burde en gang for alle standse optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet, mener den nationalkonservative gruppe i EU-Parlamentet

EU-Kommissionen og Det Europæiske Råd bør en gang for alle meddele Tyrkiet og dets magtfulde præsident Recep Tayyip Erdoğan, at Tyrkiet aldrig bliver medlem af EU.

Det mener Dansk Folkeparti og den nationalkonservative ID-gruppe i EU-Parlamentet, der forleden forsøgte at få resten af Parlamentet med på en udvidet fordømmelse af Tyrkiet.

Et stort flertal i Parlamentet, inklusiv Dansk Folkepartis medlem Peter Kofod, vedtog en fælles fordømmelse af det tyrkiske styre. Det skete på baggrund af en rapport om stribevis af sager om lokalpolitikere, der er blevet fængslet eller afsat, fordi de er kritiske overfor præsident Erdogan. Blandt andet sager om borgmestre, som på baggrund af tvivlsomme anklager er blevet afsat og erstattet med ikke-folkevalgte personer.

Men EU-parlamentet burde været gået endnu videre, mener Peter Kofod og den nationalkonservative gruppe. I stedet for bare at fordømme, burde parlamentet direkte have opfordret til, at optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet stoppes definitivt.

Som det hedder i det ændringsforslag, som ID-gruppen sendte til afstemning:

EU-parlamentet opfordrer Kommissionen og Rådet til formelt at afslutte og én gang og for alle tilendebringe forhandlingerne om Tyrkiets tiltrædelse af EU, da Tyrkiet ikke er et europæisk land og ikke respekterer den europæiske levevis;

EU-parlamentet opfordrer Kommissionen og Rådet til at standse al før-tiltrædelsesfinansiering til Tyrkiet.

Håndgranaterne hos Erdogan

Ingen af de to forslag blev vedtaget. Fra Danmark stemte kun Peter Kofod for. Men han mener, at det er på høje tid at EU skrinlægger planerne om et EU med Tyrkiet.

”Det var en fin tekst med fordømmelse af Tyrkiet, som blev vedtaget. Men når man kommer med så skarp kritik, må man også tage konsekvensen af det. Vi mener, at man må stoppe med at stille Tyrkiet i udsigt, at de nogensinde bliver en del af EU. EU har foreløbig give Tyrkiet 67 milliarder kroner i førtiltrædelsesfinansiering siden 2007. Det bør standses nu,” siger Peter Kofod.

Risikerer man så ikke at provokere præsident Erdogan, så han åbner yderligere for migrantstrømmen mod Europa?

“Det er rigtigt, at EU har sat Erdogan i en situation, som han kan udnytte. EU har givet ham nogle håndgranater ved at sige at ‘hvis du holder migranter tilbage, så får penge af os’. Men vi skal ikke lade os diktere af, at Erdogan vil spille stærk mand. Vi må tænke på os selv og sørge for, at vi selv kan holde presset på egne grænser”.

Stop for udvidelser

I det hele taget bør alle planer om udvidelser sættes i bero, mener Peter Kofod. Det gælder også Albanien, Kosovo og Makedonien, hvis indlemmelse i EU i følge Peter Kofod er “talk of town” i EU-systemet, trods de aktuelle besværligheder med Storbritanniens udmeldelse.

”Vi er i en situation, hvor et meget stort land, der yder et meget stort tilskud til EU, er på vej ud. Så nytter det ikke at begynde at optage nye lande, der vil koste et meget stort beløb fra dag 1,” siger Peter Kofod.