EU-kommissionen opfordrer til overvågning af politiske partier

0
3153
Danskerne skal stemme til Europa-Parlamentet den 25. maj 2019. EU-kommissionen opfordrer medlemslandene til at overvåge politiske partier i forbindelse med valget, for at sikre "frie og retfærdige valg".

EU-kommissionen opfordrer medlemslandene til at overvåge politiske partiers aktiviteter og finansiering i forbindelse med næste års EU-parlamentsvalg for at ”sikre frie og retfærdige valg”. EU-ordførerne fra DF og Enhedslisten tager afstand

Af Steen Trolle

For at ”sikre frie og retfærdige valg” til EU-parlamentet i 2019, har EU-Kommissionen udsendt en opfordring til medlemslandene om at ”overvåge politiske partiers aktiviteter og finansiering”. Overvågningen, som kan bestå i udveksling af dataoplysninger, skal forhindre lovovertrædelser begået af politiske partier.

Som det hedder i meddelelsen fra Kommissionen:

”… opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til i overensstemmelse med gældende national ret og EU-ret at fremme udveksling af oplysninger fra databeskyttelsesmyndighederne til myndigheder med ansvar for at overvåge valg og overvåge politiske partiers aktiviteter og finansiering, hvis det følger af deres afgørelser, eller hvis der er andre rimelige grunde til at antage, at en overtrædelse er knyttet til politiske aktiviteter, der udøves af nationale politiske partier eller fonde i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet.”

Oplysningen fremgår af et svar fra udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) til Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth. Ministeren slutter med at skrive, at regeringen støtter meddelelsen, som ”ligger i god forlængelse af regeringens handlingsplan om styrkelse af valg i Danmark mod påvirkningskampagner”.

“Det ligger i god forlængelse af regeringens handlingsplan om styrkelse af valg i Danmark mod påvirkningskampagner”

Anders Samuelsen (LA), udenrigsminister

EL og DF kritiserer EU-opfordring

ditOverblik har pr. mail spurgt en række af folketingets EU-ordfører, hvad de synes om opfordringen til at overvåge politiske partier. Vi har indtil videre kun fået svar fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten og stik modsat regeringen, er de meget kritiske overfor EU-kommissionens tiltag:

”Jeg synes den opfordring er meget problematisk. Der kommer noget på spil, når man vil til at overvåge politiske partier. Det er meget demokratisk betænkeligt,” siger Kenneth Kristensen Berth (DF).

”Det er slet ikke en opgave for EU-kommissionen. Enhver form for politisk aktivitet er et nationalt anliggende og underlagt national lov. Hvis der finder noget ulovligt sted, er det en sag for politiet i det enkelte medlemsland,” siger Søren Søndergaard.

Kenneth Kristensen Berth, EU-ordfører, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Kenneth Kristensen Berth mener, at kommissionens initiativ er udtryk for manglende tillid til vælgerne og spår, at det vil styrke EU-skepsissen hos mange vælgere, når man sådan fra europæisk plan begynder at tale om overvågning af partier.

”Vi har efterretningstjenesten til at holde øje med, om der er aktiviteter, der er til fare for landets sikkerhed. Vi har ikke brug for yderligere overvågning. Jeg er helt enig i, at vi skal sikre, at vi har frie og demokratiske valg, men det får man ikke via denne form for overvågning. Jeg synes, man skal have tillid til vælgernes sunde dømmekraft, og hvis der er noget, der ikke er i orden, så lad os få det ud i det åbne rum og tage en demokratisk debat om det,” siger Kenneth Kristensen Berth.

“Der kommer noget på spil, når man vil til at overvåge politiske partier. Det er meget demokratisk betænkeligt”

Kenneth Kristensen Berth, EU-ordfører (DF)

Søren Søndergaard (EL): EU-system opfordrer til misbrug

Søren Søndergaard er dog enig i en ting – nemlig at der skal være større fokus på den uigennemskuelige finansiering af politiske partier.

”Men hvis EU mener det er så vigtigt, hvorfor afskaffer man så ikke det system med blyantspenge, som man har i EU-parlamentet. Det er et system, der appellerer til svindel og svig, men det har man netop besluttet, at man vil fortsætte med,” siger Søren Søndergaard.

Søren Søndergaard, EU-ordførere, Enhedslisten.

Blyantspengene er de 33.000 kroner om måneden, som EU-parlamentarikerne får i tillæg til deres løn til diverse udgifter. EU-domstolen afgjorde for nylig, at parlamentarikerne ikke behøver at dokumentere, hvordan pengene er brugt. Det skete i en sag, som var rejst af 29 journalister, som også ønskede indsigt i, hvor meget parlamentarikerne bruger på rejser og assistenter. Men det mener EU-domstolen ikke, at pressen eller offentligheden har krav på at vide.

”Det er ca. to millioner kroner over fem år, som du som EU-parlamentariker i princippet kan bruge til at føre valgkamp for uden om de officielle kanaler. Det er der grund til at være bekymret over, for det giver grundlag for et massivt misbrug, ikke mindst hos de store partier med mange medlemmer,” siger Søren Søndergaard.

”Så hvis man fra EU’s side er bekymret over finansieringen af politiske aktiviteter, bør man gøre noget ved sit eget system, som i den grad lægger op til misbrug,” siger Enhedslistens EU-ordfører, som selv har siddet i Europaparlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

“Det giver grundlag for et massivt misbrug, ikke mindst hos de store partier med mange medlemmer”

Søren Søndergaard, EU-ordfører (EL), om blyantspenge i EU-parlamentet