DF-kandidat: Danmark bør gøre meget mere for havmiljøet

0
2308
Danmark bør gøre langt mere for at øge mangfoldigheden af dyr og planter i sine farvande, mener Lars Vestergaard.

Danmark bør gå forrest i kampen for at forbedre havmiljøet langs kysterne. Den opfordring kommer fra DF-folketingskandidat Lars Vestergaard, som vil have mere politisk fokus på biodiversitet til havs

”Det svarer til at høste en æbleplantage for både æbler og træer med en mejetærsker og så forvente, at der kan høstes æbler året efter”.

Sådan lyder kritikken fra DF-folketingskandidat Lars Vestergaard i et længere debatindlæg på Altinget, hvor han kritiserer den rovdrift, som der efter hans opfattelse drives på den danske havbund, når der suges sten og sand til byggematerialer.

Lars Vestergaard slår til ly for at gøre mere for havmiljøet, og han minder om at Danmark i 2010 sammen med 192 andre lande forpligtede sig til at stoppe tab af biodiversitet både på land og til havs. Men det går ikke særlig godt, og det skal der rettes op på, skriver Lars Vestergaard.

Derfor peger han på flere havprojekter, som han synes fortjener større opmærksomhed. Det drejer sig bl.a. om et succesrigt projekt med at genplante ålegræs i Horsens Fjord, hvor ålegræsset tidligere var forsvundet.

”Ålegræsset opsuger både CO2 og næringsstoffer og yder både ynglepladser og skjulesteder,” skriver Lars Vestergaard.

Stenrev er de danske koralrev

Etablering af stenrev er et andet tiltag, som kan styrke biodiversiteten. Stenrev skaber en langt stærkere biologisk mangfoldighed, både på havets bund og lige under overfladen.

”Det er allerede dokumenteret på blandt andet Læsø Trindel, at huledannende stenrev med tangskove tiltrækker store mængder fisk. Læsø Trindel var en genskabelse af et fjernet stenrev. Stenrevene er vore dansk koralrev – og dem skal vi have politisk fokus på,” opfordrer Lars Vestergaard.

Han mener at Danmark bør gå forrest i kampen for at forbedre havmiljøet langs kysterne:

”Arbejdet med biodiversitet til havs og genskabelse af levesteder for fisk, flora og fauna skal prioriteres højt. Det er bare om at komme i gang med langt større bevillinger. Det lønner sig på alle fronter. Det er enkelt at gøre det til en del af den grønne omstilling,” lyder det fra DF-kandidaten.

Hele indlægget kan læse her.

”Det er allerede dokumenteret på blandt andet Læsø Trindel, at huledannende stenrev med tangskove tiltrækker store mængder fisk”

Lars Vestergaard, folketingskandidat (DF)