Millioner fra satspuljen skal få flere med handicap i job

0
2068
Fra forsiden af DFs handicapudspil.

Satspuljeaftale har fokus på at få personer med handicap lettere i job og uddannelse. På Dansk Folkepartis initiativ, skal der laves en handicappolitisk handlingsplan

Mennesker med handicap, som gerne vil i job eller uddannelse, får snart en hjælpende hånd. Partierne bag satspuljen er blevet enige om at bruge 128,4 mio. kr. i perioden 2019-
2022 på initiativer, der skal få flere mennesker med handicap i beskæftigelse.

For to måneder lancerede Dansk Folkeparti et udspil med 28 forslag til at styrke uddannelsesmulighederne for handicappede, og DFs handicapordfører Karina Adsbøl kan med stor tilfredshed fastslå, at dette udspil har været en vigtig del af forhandlingerne. Det skal nu indgå i arbejdet med lave en handicappolitisk handlingsplan på uddannelsesområdet, som aftalepartierne er blevet enige om at lave på DFs initiativ.

Handicappolitisk handlingsplan

Handlingsplanen skal gå på tværs af ministerier og skal, som det hedder, ”synliggøre og styrke inklusionen af personer med handicap i uddannelsessystemet”. Der er sat 17,5 millioner kroner af til de initiativer, som planen anbefaler, og der er hårdt brug for dem. Over de seneste år er antallet af personer med handicap, der tager en uddannelse, nemlig faldet markant.

”Vi skal have gjort noget ved alle de barrierer, som personer med handicap møder – fra de starter i skolen og helt frem til at de skal ud på arbejdsmarkedet. Jeg håber, at det her kan føre til, at vi får sat massiv fokus på området. Men det kan ikke stå alene. Vi skal have skolerne, uddannelsesstederne og arbejdsmarkedet til at bakke op ved at sørge for de fornødne hjælpemidler og tilgængelighed for handicappede,” siger Karina Adsbøl.

Satspulje-aftalen rummer i alt 11 initiativer, der skal lette vejen til arbejdsmarkedet for personer med handicap. Blandt dem er en ramme på 40 millioner kroner, som skal gøre det lettere at komme fra STU-uddannelsen og i arbejde. STU er en tre-årige ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Det var Dansk Folkeparti, der i sin tid fik sikret, at der er et retskrav på STU-uddannelsen.

Karina Adsbøl, handicapordfører, Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Hjælpemidler uden aldersgrænse

Andre tiltag, som glæder Karina Adsbøl, er en fjernelse af aldersgrænsen for hjælpemidler til job:

”Har man fortsat lyst til at arbejde efter folkepensionsalderen, vil det også blive muligt at få bevilget hjælpemidler og mindre arbejdspladsindretninger. Dem skal man selvfølgelig ikke miste, blot fordi man har nået en vis alder,” siger Karina Adbøl.

Hele aftalen kan læses her.

Læs også: DF: Styrk uddannelsesmuligheder for unge med handicap