Embedsmænd holdt oplysninger tilbage om skandaleramt it-system

0
5423
Illustration fra Region Hovedstaden.

Regionsrådsmedlem Finn Rudaizky (DF) er træt af direktionen i Region Hovedstaden, som flere gange har holdt centrale oplysninger tilbage om Sundhedsplatformen. Han frygter, at det skandaleramte it-system aldrig kommer til at fungere ordentligt

Af Steen Trolle

Hvorfor har embedsmænd i Region Hovedstaden holdt oplysninger tilbage for regionens politikere om det omstridte it-system Sundhedsplatformen, og hvor meget har de fortalt Regionsrådets formand, den socialdemokratiske Sophie Hæstorp Andersen?

De spørgsmål stiller Dansk Folkepartis medlem af sundhedsudvalget i Region Hovedstaden, Finn Rudaizky, efter at det for nylig kom frem, at direktionen i Regions Hovedstaden har holdt en central information tilbage for regionens politikere. En information, der måske kunne have givet regionen en vej ud af det problemfyldte, amerikanske it-projekt, som indtil videre har kostet 2,8 milliarder kroner, og som har udløst forsinkelser, besparelser og massiv utilfredshed blandt personalet på hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Sagen drejer sig om et tilbud fra Region Syddanmark, som sidste sommer blev sendt til Region Hovedstadens it-direktør, Torben Dalgaard. Her blev Region Hovedstaden og Region Sjælland tilbudt, at de kunne få en option, så de senere ville kunne koble sig på det dansk udviklede it-system, som Region Syddanmark er ved at indkøbe til sine hospitaler.

Både Region Midtjylland og Region Nordjylland har takket ja til en option. Men fra Region Hovedstaden og Region Sjælland kom der et pænt nej tak fra den ansvarlige it-direktør – uden at regionernes politikere blev orienteret. Begrundelsen var, at ”da vi som bekendt er i gang med at implementere Sundhedsplatformen i begge regioner, vil en option på nyanskaffelse ikke være meningsfuld,” som han skrev, ifølge Politiken.

Demokratisk problem

Finn Rudaizky finder det komplet uforståeligt, at politikerne ikke blev orienteret om henvendelsen. Og ifølge ham er det kun et af flere eksempler, hvor politikerne ikke har fået ordentlig besked om Sundhedsplatformen.

”Vi har dyrt betalte embedsmænd, som er forpligtet til at orientere os politikere, men det gør de ikke, og det er et stort demokratisk problem. Her havde vi en mulighed for at gå med i et nyt tilbud, men det hører vi ikke om, og det kan komme til at koste mange penge, hvis vi ender med at skulle vælge et andet system, fordi Sundhedsplatformen ikke kommer til at fungere,” siger Finn Rudaizky.

Sagen skal nu diskuteres i Forretningsudvalget, hvor regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen også skal svare på, om hun blev orienteret, inden afslaget blev sendt til Region Syddanmark.

”Det lyder mærkeligt, hvis ikke regionsrådsformanden var blevet orienteret, inden man traf den beslutning. I en kommune ville det være helt usandsynligt, hvis ikke borgmesteren var blevet inddraget,” siger Finn Rudaizky.

” I en kommune ville det være helt usandsynligt, hvis ikke borgmesteren var blevet inddraget”.

”Vi har dyrt betalte embedsmænd, som er forpligtet til at orientere os politikere, men det gør de ikke, og det er et stort demokratisk problem,” siger Finn Rudaizky, der er medlem af Region Hovedstaden for Dansk Folkeparti.

DF stemte imod

Dansk Folkeparti var det eneste parti, der stemte imod, da Region Hovedstaden og Region Sjælland vedtog at lade et amerikansk firma udvikle Sundhedsplatformen.

”Vi syntes ikke, at det var undersøgt godt nok. Man burde i langt højere grad have kigget på, hvad andre regioner gjorde, og vi fik heller ikke beskrevet godt nok, hvor stor en byrde systemet ville lægge på lægerne, som skulle til at bruge langt mere tid på sekretær- og registreringsarbejde,” siger Finn Rudaizky.

Kommer det til at virke?

Han stiller spørgsmålstegn ved, om systemet nogensinde kommer til at fungere ordentligt. Derfor mener han også, at der bør laves beregninger over, hvad der skal til for at få det til at virke, og om det i sidste ende bedre kan betale sig at investere i nyt. Beregninger der skal laves af uafhængige eksperter – ikke Regionen Hovedstadens egne folk.

”Det er som om, at der er to forskellige verdener omkring Sundhedsplatformen. Den verden, vi som politikere møder hos borgere og sundhedspersonale, som fortæller om en masse problemer, og så den vi hører oppe i Regionen, hvor vi får at vide, der kun er tale om begyndervanskeligheder og at det vil køre om 1-2 måneder,” siger Finn Rudaizky.