DF vil redde ‘den maritime kulturarv’: Foreslår 10 procent urørt hav

0
2026
De danske kyster er smukke. Men livet i havet er hårdt presset. Arkivfoto

Dansk Folkeparti vil sikre den maritime danske kulturarv ved at beskytte 10 procent af de danske havområder fra fiskeri og råstofudnyttelse

Det danske hav er i krise. Halvdelen af de 14 danske hajarter risikerer at uddø, torskebestanden er voldsomt presset, og man skal kigge meget langt efter de ål, som tidligere boltrede sig som unge langs de danske kyster. Siden 1980 er antallet af unge ål ud for kysterne faldet med 98 procent, ifølge Danmarks Naturfredningsforening.

Det får nu Dansk Folkeparti til at stille et markant naturforslag. Forud for forhandlingerne om en ny havplan, foreslår DF, at der skal etableres 10 procent urørte havområder i Danmark.

“Gives den marine biodiversitet en status som urørt hav i blot 10 pct. af havet, vil det gavne hele det danske hav, så vi i andre områder end de 10 pct. fortsat kan nyde godt af havets goder og ressourcer, selvfølgelig med omtanke for dets bæreevne,” skriver DF i beslutningsforslaget.

”Pinligt og elendigt”

Konkret taler DF om at ”fremme den danske maritime kulturarv”. Og det haster, må man forst´å. Som DF skriver, så er naturen og fiskebestanden i så pinlig og elendig en tilstand, at det har tømt havnene for små fiskekuttere. For der er ikke længere noget at fiske langs de smukke danske kyster.

”Havnaturen er i en så ringe tilstand, at den mange steder ikke længere kan understøtte de processer, som i sidste ende leverer goder til samfundet og os mennesker. Dette er ikke den natur- og kulturarv, som vi ønsker at efterlade til kommende generationer af danskere. Med en national krise til havs har det aldrig været vigtigere at sikre bedre forvaltning og beskyttelse af de danske farvande, og havets fremtid vedrører vores alles fremtid,” skriver DF.

Forslag fra regeringen er for uambitiøst

I regeringens udkast til havplan, er 4,1 procent afsat til urørt hav. Men det er langt fra nok, skriver DF, som med urørt hav mener områder, der er fuldstændig beskyttede fra al udnyttelse som fiskeri, energi- og råstofudledning.

“I de etablerede områder med urørt hav skal livet have ro til at genoprette og -etablere sig, så arter som ålen kan bevare sit habitat til at vokse og yngle og sikre fremtidige bestande,” lyder det i beslutningsforslaget fra DF.

Hele DFs beslutningsforslag kan læses her