DF vil have ny beregning: 160.000 flere skal med i indvandrer-opgørelse

0
4141
Arkivfoto

Tredje-generationsindvandrere skal tælle med i statistikken over indvandrere, mener Dansk Folkeparti. DF vil have regeringen til at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal lave ny og mere fyldestgørende opgørelse

Hvor mange indvandrere og efterkommere af indvandrere findes der i Danmark? 770.397, hvis man tager det seneste officielle tal fra Danmarks Statistik.

Men spørgsmålet er, om det tal er dækkende? Det mener Dansk Folkeparti ikke. Danmarks Statistik tæller nemlig kun de sidste to generationer med i statistikken, og det er for lidt, mener DF.

Står det til Dansk Folkeparti, skal tredje generations-indvandrere også tælles med. Gør man det, stiger antallet med ca. 160.000 til 929.666 personer med ”migrations-baggrund”. Det viser en særkørsel, som Danmarks Statistik har lavet for Udlændinge- og integrationsministeriet, på forespørgsel fra Dansk Folkeparti.

”Det er væsentligt for samfundsdebatten og for forståelsen af de politiske udfordringer med at håndtere indvandrere og efterkommere, at der er adgang til så fuldstændige og korrekte tal som muligt. At udfordringen med et slag måske er blevet 160.000 personer større, må kalde til eftertanke og på handling,” skriver Dansk Folkeparti i et forslag til folketingsbeslutning. Forslaget går ud på, at regeringen skal nedsætte en arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvordan Danmarks Statistik fremover skal opgøre indvandrer-tallet.

“At udfordringen med et slag måske er blevet 160.000 personer større, må kalde til eftertanke og på handling”

Dansk Folkeparti i forslag til folketingsbeslutning

DF: Handler i blinde med forkert opgørelse

“Hvis ikke politikerne kender det fulde omfang af indvandringen og indvandrernes efterkommere, er der stor risiko for, at der ikke handles i tide og træffes de rette foranstaltninger for at undgå, at udviklingen løber løbsk. Det er derfor rettidig omhu at få kigget på, om de værktøjer, som Danmarks Statistik anvender, er rigtige og tidssvarende,” skriver DF, og tilføjer:

”Danskerne skal kende det fulde omfang af indvandringen, og selvfølgelig skal befolkningen oplyses korrekt. Hvis ikke vi kender til omfanget af indvandringen, handler vi i blinde og ser først udviklingen, når det er for sent”.

S og V bakker op

Forslaget om en ny opgørelse, er inspireret af Tyskland, som tager tre generationer med i sit officielle ”migrationstal”. Både regeringspartierne og Socialdemokratiet har på forhånd udtrykt sig positivt om forslaget.

”For mig handler det ikke om, hvorvidt folk er danske eller ej, men om at få en solid viden, der kan understøtte de politiske indsatser,” siger Socialdemokratiets udlændingeordfører Mattias Tesfaye til Jyllands-Posten.

“Hvis DF mener der er behov for yderligere statistik i forhold til at belyse konsekvenserne af indvandring, så ser vi gerne på det,” siger Venstres udlændingeordfører Mads Fuglede til samme avis.

For Dansk Folkeparti handler det bl.a. om at få et bedre overblik, hvordan indvandrere og efterkommere påvirker samfundsøkonomien. En opgørelse fra Finansministeriet har vist, at nettoudgifterne til indvandrere og efterkommere er på 33 mia. kroner i forhold til den hidtidige opgørelse, og at udgiften til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere alene løber op i ca. 36 mia. kr.

“Hvis DF mener der er behov for yderligere statistik i forhold til at belyse konsekvenserne af indvandring, så ser vi gerne på det”

Mads Fuglede, udlændingeordfører (V)