DF vil gøre Støjbergs barnebruds-adskillelse til lov

0
1700
Dansk Folkeparti har hele tiden støttet Inger Støjberg i sagen om adskilelsen af asylpar. Nu rejser DF et beslutningsforslag, der skal sikre, at asylpar atid adskilles, hvis den ene ægtefælle er under 18 år. Kristian Thulesen Dahl er ordfører på forslaget. Foto: Carsten lundager

Dansk Folkeparti stiller beslutningsforslag i Folketinget om, at asylpar altid skal adskilles, når den ene ægtefælle er under 18 år

Adskillelsen af asylpar, som i december kostede fhv. udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg en rigsretsdom og hendes plads i Folketinget, bliver nu rejst som beslutningsforslag i Folketinget.

Det er Dansk Folkeparti, som netop har stillet et forslag, der – hvis det bliver vedtaget – vil pålægge regeringen at ændre love og regler, så asylpar altid bliver adskilt, når den ene ægtefælle er under 18 år. Lovændringen skal være på plads inden udgangen af 2022.

DF skriver direkte i forslaget, at anledningen er dommen fra 13. december 2021, hvor Inger Støjberg blev idømt to måneders ubetinget fængsel.

“Rigsretsdommen viser, at der er et behov for at ændre i reglerne for adskillelse af asylpar i asylsystemet, så man bedre kan beskytte mindreårige ægtefæller,” lyder det.

“Rigsretsdommen viser, at der er et behov for at ændre i reglerne for adskillelse af asylpar”

Dansk Folkeparti i beslutningsforslag

Konvention skal ikke bestemme

Inger Støjberg blev dømt, fordi hun som udlændinge- og integrationsminister i 2016 besluttede, at alle asylpar skulle adskilles, når den ene ægtefælle var under 18 år. Det skete efter historier i medierne om, at der var barnebrude på danske asylcentre.

Ifølge et flertal af dommerne i Rigsretten handlede Inger Støjberg ulovligt, fordi asylparrene ikke fik en individuel behandling. Støjberg har dog selv afvist, at hun handlede ulovligt. Hun har peget på, at hun godkendte ministernotat, hvor der netop stod, at der skulle være mulighed for undtagelser.

Kravet om undtagelser skyldes Danmarks forpligtelser i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Står det til Dansk Folkeparti, skal Danmark i en ny lov ikke være underlagt disse krav:

”Lovgrundlaget skal udformes, så det alene er danske myndigheder, der afgør, at adskillelse skal finde sted. I den forbindelse skal det derfor sikres, at Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om familiens enhed ikke kan påberåbes,” skriver DF i beslutningsforslaget, som Kristian Thulesen Dahl er ordfører på.

Bredt flertal bakkede op i 2016

Dansk Folkeparti påpeger, at der har været bred opbakning i Folketinget til at forhindre barnebrude på asylcentre. I beslutningsforslaget citerer DF en stribe udtalelser fra politikere fra både rød og blå blok, som tilbage i 2016 støttede ønsket om at adskille asylpar, hvis den ene ægtefælle var under 18 år.

“Det er muligt, at man i nogle lande og kulturer har en bestemt indstilling, men det har vi ikke i Danmark. Man skal leve efter de regler og normer, som vi har i Danmark,” sagde den daværende udlændingeordfører Jørgensen, der i dag er klima- og energiminister, 25. januar 2016 til Berlingske.

“Når man opholder sig i Danmark, gælder danske normer og regler, og det skal gøres meget klart over for asylsøgerne,” sagde Venstres Karen Ellemann 28. januar 2016 til Jyllands-Posten.

Nuværende ministre bakkede op

Nuværende børne- og -minister Pernille Rosenkrantz-Theil var også på banen:

“Socialdemokraterne støtter de blå partiers krav om, at unge asylpar under 18 år skal skilles fra hinanden. Det er en fejl, at disse unge har fået lov at bo sammen. Det må de ikke ifølge dansk lov. Og den fejl retter vi nu op på,” sagde hun til Jyllands-Posten den 27. februar 2016.

Flere andre politikere, herunder nuværende finansminister Nicolai Wammen og skatteminister Jeppe Bruus, citeres også for at tage afstand fra barnebrud. På den baggrund skriver DF konkluderende i beslutningsforslaget:

”Det er forslagsstillernes opfattelse, at den brede politiske opbakning til, at der skal ske adskillelse af asylpar, når den ene er under 18 år, skal sikres gennemført i praksis. Det lovgrundlag, der åbenbart har manglet, skal derfor tilvejebringes snarest muligt”.

Beslutningsforslaget kan læses her