DF vil gøre op med ensomhed og kræver lige adgang til sundhed

0
268595
Nana Harring er folketingskandidat for DF i Nordjylland. Hun arbejder til daglig som hjemmesygeplejerske og har været tovholder på at udarbejde DFs nye sundhedspolitiske fokusområder. Efter drøftelser på sommergruppemødet blev de præsenteret på et pressemøde onsdag af Nana Harring. Foto: Carsten Lundager

Dansk Folkeparti lancerer fire fokusområder, som DF vil arbejde for på sundhedsområdet. Som konsekvens af forslagene, vil DF ikke længere nedlægge regionerne. ”Danskerne har taget regionsstrukturen til sig,” konstaterer DF

Når borgere i Region Nordjylland ringer efter en ambulance, er det kun tre ud af fem gange, den når frem inden for 10 minutter. I Region Hovedstaden sker det fire ud af fem gange.

Den slags forskelle indenfor sundhedsvæsenet skal der gøres op med, hvis det står til Dansk Folkeparti. Partiet præsenterede onsdag en række sundhedspolitiske fokusområder, og her lyder et af kravene, at der skal være lige adgang til sundhed for alle over hele landet.

“Dansk Folkeparti foreslår forbedret akuthjælp i hele landet ved at øge beredskabet og sikre paramedicinere i alle ambulancer. Ingen danskere skal lades i stikken, men alle skal kunne føle sig trygge, uanset hvor man bor,” lyder det fra DF.

De sundhedspolitiske fokusområder er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som folketingskandidat Nana Harring, der til daglig arbejder som hjemmesygeplejerske, har stået i spidsen for. Det var også hende, der præsenterede udspillet, da Dansk Folkeparti onsdag holdt pressemøde i forbindelse med sit sommergruppemøde i Roskilde.

Vil flytte handicapområdet til regionerne

Her kunne Nana Harring blandt andet fortælle, at Dansk Folkeparti ikke længere vil nedlægge regionerne.

”Vi må nok konstatere, at danskerne har taget strukturen til sig. Derfor vil vi i stedet bruge vores kræfter på at sikre en optimal sundhedsbehandling for danskerne. Vi foreslår derfor, at det specialiserede handicapområde flyttes fra kommunerne til regionerne,” sagde Nanna Harring.

“Vi vil i stedet bruge vores kræfter på at sikre den optimale sundhedsbehandling for danskerne”

I mere hver tredje klagesag blev der i perioden 2013-2021 fundet fejl i kommunernes administration af handicapområdet.

”Det er under al kritik, og sådan kan vi ikke behandle danskerne. Kommunernes administration er præget af fejl og en stor grad af vilkårlighed. Vi ønsker kort sagt at skabe et rum for vidensfællesskaber og på den måde opnå en optimeret og forbedret kvalitet,” forklarede Nana Harring.

DF-udspillet rummer fire fokusområder. Det vil senere blive fulgt op af et egentligt sundhedspolitisk udspil. Fokusområderne er foruden en forbedring af handicapområdet og styrket akuthjælp, også en styrket indsats overfor ensomhed samt bedre ældrepleje.

DF vil ikke længere nedlægge regionerne. I stedet skal kræfterne bruges
på at sikre den optimale sundhedsbehandling for danskerne, sagde Nana Harring. Foot: Carsten Lundager

Kommuner skal have ensomhedsambassadører

DF vil blandt andet prette ensomhedsambassadører alle landets kommuner.

”De skal i samarbejde med civilsamfundet sørge for at sikre en mere opsøgende indsats overfor ensomme. Deres rolle er både at forebygge ensomhed men også hjælpe folk ud af ensomhed,” forklarede Nana Harring.

De sundhedspolitiske fokusområder kan læses her: Dansk Folkepartis Sommergruppemøde 2022. Sundhedspolitisk fokusområder_