DF vil gøre op med automatisk tildeling af statsborgerskab

0
4571
Mikkel Bjørn er indfødsretsordfører for Dansk Folkeparti og formand for Folketingets Indfødsretsudvalg.

Hundredvis af børn af udlændinge får hvert år automatisk tildelt dansk statsborgerskab, når deres forældre får det. Den praksis vil Dansk Folkeparti gøre op med

1.216 udlændinge har netop fået tildelt statsborgerskab via lov om indfødsrets meddelelse, som blev vedtaget af et stort flertal i Folketinget i sidste uge. Men i virkeligheden er tallet meget større. For børnene til de udlændinge, som får statsborgerskab, får også statsborgerskab. De kræver bare, at de er under 18 år, ugifte, opholder sig lovligt i Danmark og ikke har begået kriminalitet.

I følge B.T. er der f.eks. en enkelt person i den aktuelle lov om indfødsret, som har 11 børn. Alle disse børn får nu med et snuptag dansk statsborgerskab, uden at fremgå af lovforslaget.

Den praksis vil Dansk Folkeparti gøre op med. DF har stillet et beslutningsforslag om, at børn skal søge på lige fod med andre udlændinge. De skal ikke, som hedder i loven, kunne få “automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab som biperson”.

“En sådan ordning vil forhindre, at dansk statsborgerskab gives til personer, hvis eneste tilknytning til Danmark er en dansk far, mor eller medmor,” skriver DF i forslaget.

Kriminelle kan ikke udvises

Til B.T. forklarer Dansk Folkepartis indfødsretsordfører Mikkel Bjørn, hvorfor DF vil have ændret loven:

“Vi kan se, at der desværre jævnligt er personer, der har fået statsborgerskab som bipersoner, der ikke kan udvises, når de begår kriminalitet. Og den kriminalitet, der begås af efterkommere er typisk meget personfarlig kriminalitet”.

Men vil det ikke være et brud på de internationale konventioner, spørger B.T. Til det siger Mikkel Bjørn:

“Det er meget muligt. Det har vi ikke taget hensyn til i vores formulering, for det er ikke relevant for os. Det, der vægter højest for os, er danskernes sikkerhed i eget land”.

B.T: Har du ikke tiltro til, at de, der får statsborgerskab, vil være værdsatte danskere?

”Nej, det har jeg ved gud ikke tiltro til. Jeg har ingen tillid til vores meget lemfældige tilgang til tildeling af statsborgerskab,” siger Mikkel Bjørn.

Mere retfærdigt

DF mener, at et system, hvor både børn og voksne skal søge individuelt, er mere retfærdigt:

”Ændringerne af reglerne give et mere retfærdigt og lige udgangspunkt, hvor statsborgerskab gives til udlændinge på grundlag af egne evner og kvalifikationer og ikke forælderens,” lyder det i beslutningsforslaget.