DF uenig med Støjberg: Aftale med Afrika vil øge migrationen

0
3618
Marrakesh-aftalen skal standse strømmen af illegale migranter fra Afrika til Europa. Kritikere frygter dog, at den i stedet vil opmuntre flere til at søge mod Europa.

Vil Marrakesh-erlæringen mellem europæiske og afrikanske lande føre til en ny bølge af migration fra Afrika? Nej, mener den danske regering, som fastslår at Danmark fortsat bestemmer sin egen udlændingepolitik. Men hvorfor så overhovedet underskrive aftalen, spørger EU-parlamentariker Morten Messerschmidt (DF), som advarer om øget migration

Unge afrikanere, som drømmer om at komme til Europa, får tændt et nyt håb med den såkaldte Marrakesh-erklæring, som EU har indgået med en række afrikanske lande. Det mener Morten Messerschmidt, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, som derfor fortsætter med at advare regeringen mod at underskrive aftalen.

Marrakesh-erklæringen lægger op til et samarbejde mellem europæiske og afrikanske lande om at begrænse den illegale migration over Middelhavet. Den blev aftalt i foråret og skal underskrives af EU-landene til december. Men på forhånd har Ungarn meddelt, at det ikke vil skrive under, og Dansk Folkeparti mener, at den danske regering skal følge Ungarn, som advarer om, at Marrakesh-erklæringen vil føre til en ny bølge af migranter fra Afrika.

“Erklæringen vedtaget på mødet med deltagelse af 31 europæiske og 26 afrikanske lande vil kunne føre til en ny migrationsbølge. Det er grunden til at Ungarn afviste at deltage i denne politiske deklaration. Erklæringen, betegner migration som en positiv proces, der skal tilskyndes. Det er planen, at der skal åbnes nye migrationskanaler, og indvandrere ikke skal differentieres ud fra deres juridiske status,” lød advarslen i følge nyhedssitet mresast.dk fra den ungarske udenrigsminister Peter Szijjart, da erklæringen blev underskrevet på en konference i den marokkanske by Marrakesh i maj.

Det er den otte sider lange erklærings formulering om at parterne “anerkender behovet for at opmuntre og styrke vejen til lovlig migration,” der får den ungarske minister til at tale om, at migration gøres til en positiv ting i Marrakesh-erklæringen.

“Erklæringen, betegner migration som en positiv proces, der skal tilskyndes”

Peter Szijjart, udenrigsminister, Ungarn
Marrakesh-erklæringen er et led i Rabat-processen, hvor disse europæiske og afrikanske lande drøfter migration og udvikling. Illustration fra www.rabat-process.org

Støjberg: Det vil ikke føre til mere migration

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg afviser de ungarske påstande. Til mediet Tjek Det siger hun:

”Jeg er ikke enig i den ungarske påstand om, at Marrakesh-erklæringen vil kunne føre til en ny migrationsbølge. Det er vigtigt at forstå, at Marrakesh-erklæringen er en politisk, ikke-juridisk bindende erklæring. Og vores tilslutning til erklæringen betyder ikke, at Danmark forpligter sig til at modtage personer fra et eller flere afrikanske lande. Hvem, der kan indvandre til Danmark, afhænger af udlændingeloven, og den beslutter vi selv som hidtil”.

”Med Marrakesh-erklæringen sætter vi ind for at bekæmpe den ulovlige migration til Europa. I de senere år har vi set, hvordan der er gået hul på EU’s ydre grænser, og hvordan migranter og flygtninge er strømmet ind. Det er vi nødt til at stoppe. Og det gør vi blandt andet ved at samarbejde med relevante lande i Afrika, hvor de ulovlige migranter kommer fra,” siger Inger Støjberg til Tjek Det.

Inger Støjberg (V), udlændinge- og integrationsminister.

Hendes spindoktor Mark Thorsen følger op på twitter med denne kommentar:

”Hvis du aldrig har hørt om Marrakesh-erklæringen men også synes det lyder lidt mærkeligt, hvis regeringen skulle have planer om at invitere det halve Afrika til Danmark, så læs her. Det er selvsagt 100 pct. forkert,” skriver han med henvisning til Tjek Det-artiklen.

Tweet fra Inger Støjbergs spindoktor Mark Thorsen.

Flere eksperter er også på banen i Tjek Det-artiklen. Ninna Nyberg Sørensen, der er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), peger på, at migration ganske vist omtales positivt i erklæringen, men at der kun lægges op til at lette visumsøgning for forretningsfolk og forskere, og at dokumentet i øvrigt ikke er juridisk gældende.

“Migration er altid blevet omtalt i positive vendinger i denne type dokumenter, for de iscenesætter EU som en humanitær aktør. Så det er der ikke noget nyt i. Det kan godt være, erklæringen lægger op til, at Europa skal være mere åbent og mere humant, men der står også klart og tydeligt, at det kun er for en særlig gruppe migranter, der er bedre uddannet,” siger hun til Tjek Det.

“Der står klart og tydeligt, at det kun er for en særlig gruppe migranter, der er bedre uddannet”

Ninna Nyberg Sørensen, seniorforsker hos DIIS, til Tjek Det

Messerschmidt: Skaber nye forventninger

Det får dog ikke Morten Messerschmidt til at se mere positivt på Marrakesh-erklæringen. Om Inger Støjbergs udtalelser, siger han til ditOverblik:

”Regeringen siger, at det ikke medfører nogen lovændringer. Og det er for så vidt rigtigt. Det mere fordækte er imidlertid, at aftalerne jo indeholde en hel stribe løfter, som skaber berettigede forventninger på den anden side af Middelhavet om, at det bliver lettere fx at søge arbejde i EU/Danmark. Det spørgsmål, man derfor må stille regeringen er: hvis man virkelig ikke vil ændre et komma i loven, hvorfor så skrive under på disse aftaler,” siger Morten Messerschmidt, og fortsætter:

”Aftalen intet gør for at fremme hjemsendelser. I bedst fald er den således betydningsløs. I værste fald tænder den nye migrationshåb iblandt de mange uden fremtidsudsigter syd for Middelhavet”.

Morten Messerschmidt, medlem af Europaparlamentet og folketingskandidat for Dansk Fokeparti.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen har også opfordret regeringen til at stille den danske tilslutning i bero:

”Der er for mange spørgsmål, som står ubesvaret hen, og derfor mener vi, at man fra dansk side skal suspendere dette samarbejde, indtil der er fuldstændig klarhed over, hvad regeringen har forpligtet sig til på Danmarks vegne,” sagde han for nylig til DR.dk

Marrakesh-erklæringen kan læses her.