Messerschmidt: Internationale domstole undergraver tilliden til demokratiet

0
2995
Morten Messerschmidt, folketingsmedlem, Dansk Folkeparti.

EU-domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol blander sig mere og mere i dansk politik. Det ødelægger vælgernes tillid til det politiske system, mener Morten Messerschmidt (DF), som vil have regeringen til at sætte en stopper for de internationale domstoles indblanding

I sidste uge blev udvisningen af en 34-årig tyrkisk mand, der i 2006 bankede en 19-årig mand ihjel, underkendt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Manden, der i 2015 var blev dømt til udvisning til Tyrkiet, er alvorligt psykisk syg og har brug for behandling. Derfor var det forkert at udvise ham, mente dommerne i Strasbourg.

Dommen var den seneste i en række fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-domstolen, der er gået Danmark imod. For nylig vakte det stor opsigt, at et tyrkisk par fik medhold hos EU-domstolen i, at det var ulovligt, da de 2010 fik afslag på familiesammenføring. I følge EU-domstolen var afslaget begrundet i det danske tilknytningskrav i strid med EU-retten, fordi EU har en associeringsaftale med Tyrkiet. Den sag kan komme til at betyde, at flere hundrede sager om afviste familiesammenføringer for tyrkere skal gå om.

Men nu må regeringen sætte hælene i overfor de internationale domstole, der omstøder beslutninger, truffet i Danmark.

Det mener Dansk Folkepartis EU-ordfører Morten Messerschmidt. Han har sammen med gruppeformand Peter Skaarup stillet to §20-spørgsmål til udenrigsminister Jeppe Kofod (S), som han vil have til at forklare, hvad regeringen vil gøre for at undgå, at de internationale domstole undergraver danskernes tillid til demokratiet. Som det hedder i de to spørgsmål:

Hvilke virkemidler påtænker udenrigsministeren at tage i brug for at sikre og genskabe fortsat tillid fra vælgerne til de demokratiske institutioner, der er under angreb af internationalismen i form af EU, FN og Menneskerettighedsdomstolen?

Vil udenrigsministeren i lyset af sin betoning af tillid mellem befolkning og politikere tilkendegive, om han er enig i, at de internationale konventioner med tilhørende domstole, der bid for bid og uden mandat fra danskerne gnaver sig ind på politikernes arbejdsfelt, undergraver befolkningens tillid til demokratiet?

“de internationale konventioner med tilhørende domstole, der bid for bid og uden mandat fra danskerne gnaver sig ind på politikernes arbejdsfelt…”

Skaber mistillid

Morten Messerschmidt siger om baggrunden for de to spørgsmål:

”Der går jo nærmest ikke en uge, uden at en minister skal forholde sig til nye domme fra enten EU-domstolen eller Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Jeg oplever stor utilfredshed i befolkningen med, at domstole og dommere, som ikke er udpeget i Danmark, har en stigende indflydelse på dansk udlændingepolitik. Det tror jeg er en meget væsentlig forklaring på den stigende mistillid til det politiske system, som statsministeren sagde i sin åbningstale, at hun vil gøre noget ved,” siger Morten Messerschmidt.

Han mener, at vi i Danmark skal ”vikle os ud af de domstole, som de binder os på alle mulige leder og kanter”:

”Det skaber en grundlæggende mistillid hos vælgerne, når der går magt fra demokratiske institutioner over til domstole. Derfor må det være naturligt, at når statsministeren bekymrer sig om tilliden til demokratiet, at regeringen så sætter sig i spidsen for at vinde magten tilbage”

Hvad mener du ideelt set, at regeringen bør gøre?

”I forhold til menneskerettighedsdomstolen, bør det være sådan, at en afgørelse herfra kun skal følges i Danmark, hvis der er flertal for den i Folketinget,” siger Morten Messerschmidt.

“Det skaber en grundlæggende mistillid hos vælgerne, når der går magt fra demokratiske institutioner over til domstole”

EUs forlængede arm

I forhold til EU-domstolen, bør regeringen sige fra overfor dens aktivisme. Morten Messerschmidt udgav i 2013 udgav bogen ”Intet over og intet ved siden af…” om EU-domstolens aktivisme, som han er stærkt kritisk overfor. Han mener, at EU-domstolen er som EU-systemets forlængede arm ved stort set altid at dømme til fordel for EU-retten i tvister med EU-medlemslandene.

”Det er et kæmpe stort problem og en af årsagerne til mange af de føderale træk ved EU i dag. For når en retsakt skal fortolkes, vælger EU-domstolen så godt som altid at fortolke den som om EU har retten. Jeg er meget spændt på at høre, hvad statsministeren mener om EU-domstolen, for der er jo flere socialdemokrater, blandt andet Henrik Sass Larsen, der har været kritisk overfor EU-domstolen,” siger Morten Messerschmidt.