DF: Sådan får vi flere og stærkere iværksættere i Danmark

0
2162
DFs erhvervsordfører Hans Kristian Skibby fortæller om iværksætterudspillet i en video på Facebook og Twitter.

Dansk Folkeparti klar med stort iværksætterudspil, der skal gøre det mere attraktivt at starte og investere i nye virksomheder

Iværksætterlysten i Danmark skal have et ordentlig skud vitaminer, hvis det står til Dansk Folkeparti. Under mottoet “Mindre plan, mere handling” fremlægger DF nu et stort iværksætterudspil, der indeholder otte konkrete forslag, der kan styrke virkelyst og iværksætteri.

”Iværksætterne er om nogen fremtidens jobskabere – og Ikke mindst her midt i en udfordrende Coronatid er det bydende nødvendigt, at der fra politisk side bydes ind med konkrete initiativer, der markant kan forbedre iværksætternes og de selvstændiges trivsel og vækstvilkår,” lyder det fra DF.

Det nye DF-udspil. Du kan læse det her

500 millioner kroner årligt

Udspillet vil koste statskassen 500 millioner kroner årligt. Dét vil DF finansiere ved at øge brugerbetalingen på udlændinges sprogundervisning samt spare på udgifterne til udenlandske studerende i Danmark.

DF vil gøre opstarten nemmere for nye virksomheder. Det skal bl.a. ske ved at fjerne skatten på milepælsbetalinger ved salg af virksomheder, ”fantomskatten” populært kaldet. Fantomskatten kan betyde, at skatten ender med at overstige fortjenesten, når iværksættervirksomheder sælges.

“Det er helt fint, at vi har skatter og afgifter, når man sælger virksomheder, men det, der ligger i fantomskatteregningsmodellen, er, at folk skal beskattes af en fiktiv fremtidig indtjening,” siger Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører i Dansk Folkeparti, til Altinget.dk.

Fokus på senioriværksættere

DF vil også styrke vækstkautionsordningen, så små og mellemstore virksomheder får nemmere adgang til lånekapital i banken. Desuden foreslår DF at:

  • øge bundfradraget for straksafskrivning forhøjes fra de nuværende ca. 30.000 kr. til 50.000 kr.
  • gøre det mere attraktivt for privatpersoner at investere i nye virksomheder
  • forbedre forholdene for ‘senior-iværksættere’ (45-60 årige)
  • lave særlige tiltag overfor højvækst-virksomheder og S&E-iværksættere (teknologi & naturvidenskab)
  • bruge et større millionbeløb på at hjælpe danske detailhandelsbutikker i gang med e-handel.

Hans Kristian Skibby håber, at forslagene kan samle opbakning blandt Folketingets partier:

”Vi skal støtte en god iværksætterkultur. Vi skal sikre, at der også er fornødne finansiering til rådighed, og det gør man bedst ved, at man fra politisk side stimulerer med nogle af de virkemidler, som nu er til rådighed og som man har mulighed for,” siger Hans Kristian Skibby.

Hele iværksætterudspillet kan læses her