Behov for et vedvarende fokus på at få inddæmmet smitten i ghettoerne

0
1261
Jakob Søgaard Clausen er 1. suppleant til Århus Byråd for Dansk Folkeparti.

Af Jakob Søgaard Clausen, 1. suppleant til Århus Byråd for Dansk Folkeparti

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fylder uforholdsmæssigt meget i corona-statistikkerne.

På landsplan viser tal fra Statens Serum Institut (SSI), at personer med ikke-vestlig baggrund klart er overrepræsenterede blandt corona-smittede. Denne befolkningsgruppe udgør 23 % af alle smittede i 2021, mens samme gruppe kun udgør 8,9 procent af befolkningen.

Læs Jyllands-Posten: Indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund er overrepræsenterede blandt corona-smittede

I nogle kommuner fylder borgere med ikke-vestlig baggrund imidlertid meget mere.
Odense-bydelen Vollsmose står som det klareste skrækeksempel.

Tal, som jeg har fået udleveret via en aktindsigt ved SSI, viser, at også i Århus er borgere med ikke-vestlig baggrund klart overrepræsenterede i smittetallene.
Jeg blev dog noget overrasket over smittens omfang.

I slutningen af december havde 27 % af de smittede anden etnisk baggrund end dansk. Her var det især somaliere, men også borgere fra Libanon, Afghanistan og Tyrkiet fyldte i statistikken.

I perioden 13. januar til 21. januar var der i alt 297 smittetilfælde i Aarhus Kommune. Her var andelen af smittede med anden etnisk baggrund steget til 40 %.

I perioden 28. januar til 5. februar udgjorde gruppen intet mindre end 48,7 % af de smittede.

Her er altså tale om en befolkningsgruppe, som trods alt kun udgør omkring 12 % af befolkningen i Århus Kommune, men som har stået for op mod halvdelen af alle smittetilfælde i en periode. Der er dermed tale om en markant overrepræsentation og smitten blandt ikke-vestlige indvandrere har derfor været med til at øge smittetrykket.

Flere eksperter og politikere forsøger at bortforklare den høje smitte med argumenter som, at man i ghettoerne lever mange mennesker på lidt plads, at man har jobs, som ikke kan passes fra hjemmet, eller en manglende evne til at forstå myndighedernes budskaber og omsætte det til handling.

Men det er udenomssnak.

Først og fremmest fordi corona ikke er et dansk fænomen. Virussen er verdensomspændende og retningslinjer om afstand, afspritning og isolation ved symptomer er globale. Så selv hvis parabolerne kun er rettet mod Al Jazeera, så ved man i ghettoerne udmærket godt, hvad der foregår.

Og selv hvis man ikke gør, så har Sundhedsministeriet oversat coronamateriale til 15 sprog og etableret en coronahotline på 12 forskellige sprog. Så der er rig mulighed for at orientere sig, hvis man vil.

Så det er nok nærmere viljen, det handler om, og dermed manglende samfundssind.

Og er det egentlig en overraskelse? Når samme gruppe er overrepræsenterede, når det kommer til kriminalitet eller andel på offentlig forsørgelse, hvorfor så ikke også, når det kommer til en global epidemi?

Vi må og skal ikke finde os i, at smitten spredes voldsomt blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, og derfor er der behov for et vedvarende fokus på, at få inddæmmet smitten i ghettoerne.