DF presser regeringen: Fremsætter Socialdemokratiets egne udlændingeforslag

0
3067
Morten Messerschmidt kalder det en totalt falliterklæring, at Europa-Parlamentet selv betaler for at få bragt interviews med danske parlamentarikere. Foto: Carsten Lundager

Socialdemokratiets strammerforslag fra valgkampen bliver nu gjort til konkrete beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti. Det skal tvinge regeringen til at fremsætte lovforslag om bl.a. loft over ikke-vestlig indvandring og om at fjerne lempelser for familiesammenføringer

Dansk Folkeparti lægger nu et pres på regeringen for at gøre noget ved de løfter på udlændingeområdet, som Socialdemokratiet gik til valg på i 2019.

DF har stillet en stribe beslutningsforslag, som er direkte taget fra Socialdemokratiets store strammer-udspil “Retfærdig og realistisk”, som partiet lancerede under stor medieopmærksomhed i 2018.

Det drejer sig om i alt 12 forslag til udlændingestramninger, som alle kan findes i “Retfærdig og realistisk”, men som regeringen endnu ikke har realiseret.

DF fremsætter bl.a. disse fem beslutningsforslag, som alle har direkte reference til “Retfærdig og realistisk” og som bringer direkte citater fra S-udspillet:

B180: Forslag til folketingsbeslutning om asylbehandling i modtagecenter uden for Europa

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2021 at have sikret et modtagecenter uden for Europa, hvor asylbehandling foretages. Se forslaget her

B181: Forslag til folketingsbeslutning om et loft over ikkevestlig indvandring

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingssamling at få vedtaget et loft over, hvor mange ikkevestlige udlændinge Danmark kan tage imod. Se forslaget her

B182: Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne lempelser for familiesammenførte

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingssamling at fjerne muligheden for, at familiesammenførte, som mister deres opholdsgrundlag i Danmark, ikke behøver udrejse, når de har haft et arbejde i mindst 2 år. Se forslaget her

B183: Forslag til folketingsbeslutning om at stoppe udviklingsbistand til lande, der nægter at tage imod egne statsborgere

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingssamling at sikre, at Danmark ikke giver udviklingsbistand til lande, der nægter at tage imod deres egne statsborgere. Se forslaget her

B184: Forslag til folketingsbeslutning om fuld dansk selvbestemmelse over grænsekontrollen
Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2021 at have sikret en reform af Schengensamarbejdet, så det enkelte land selv bestemmer, hvornår og hvor længe landet ønsker at kontrollere egne grænser. Se forslaget her

“Det kræver mere end vinduesstaffage og paroler at sætte en ny kurs,” skriver DF i beslutningsforslagene. DF kræver handling fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

”Vinduesstaffage og paroler”

Som Dansk Folkeparti skriver, er der åbenbart brug for et ”kærligt skub” til regeringen, hvis den skal gøre sin egen udlændingepolitik til virkelighed. Derfor vil DF nu forsøge at samle et folketingsflertal, som skal tvinge regeringen gøre de seks beslutningsforslag til lovforslag inden årets udgang.

Som DF skriver i beslutningsforslagene:

“Det kræver mere end vinduesstaffage og paroler at sætte en ny kurs. Det kræver handling – en villighed til at gå den vej, man prædiker. Her har Socialdemokratiet til stor skuffelse for forslagsstillerne ikke leveret. De gode intentioner i udspillet er for langt hovedpartens vedkommende ikke omsat til handling og konkrete initiativer. Det virker, som om regeringen har behov for et kærligt skub i den rigtige retning. Det vil forslagsstillerne gerne være behjælpelige med”.

“Det kræver mere end vinduesstaffage og paroler at sætte en ny kurs. Det kræver handling”

Dansk Folkeparti i beslutningsforslag, der tager afsæt i Socialdemokratiets udlændingeudspil

Markante undtagelser

På ét område har regeringen dog fremsat et lovforslag. Det drejer sig om det meget omtalte S-forslag om at etablere et modtagecenter for asylbehandling udenfor Europa. Et forslag, som udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) igen og igen har sagt, at regeringen arbejder på. Nu foreligger der så et forslag, men ifølge Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt er forslaget langt fra det, som Socialdemokratiet fremsætte. Forslaget fra Mattias Tesfaye indeholder nemlig nogle markante undtagelser, som ikke er nævnt i Socialdemokratiets udspil ”Retfærdig og realistisk”.

Der står således i forslaget at:

”…Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at visse udlændinge omfattet af stk. 1, skal undtages herfra”.

Disse undtagelser kan f.eks. være personer, der har familie i Danmark eller som vurderes at være meget alvorligt syge. Der lægges også op til, at hele grupper af udlændinge kan undtages “f.eks. af ressourcemæssige hensyn eller på baggrund af andre saglige hensyn”. Desuden nævnes uledsagede mindreårige.

Messerschmidt: Farlige undtagelser

Morten Messerschmidt mener, at undtagelserne er farlige, blandt andet fordi det bliver op til ministeren at beslutte undtagelserne.

”De danske myndigheder pålægges at vurdere ”individuelle omstændigheder”, ligesom asylansøgere ifølge forslaget skal ”gøres bekendt med adgangen til at sætte sig i forbindelse med Dansk Flygtningehjælp”, ligesom der kan klages over afgørelse til Flygtningenævnet – med opsættende virkning. Dette er i mine øjne slet ikke, hvad S har stillet vælgerne i udsigt. Og det er i hvert fald ikke særligt appetitligt set med DFs øjne. Derfor foreslår vi, at § 29, stk. 2 enten slettes eller i hvert fald gøres konkret, så det fremgår af loven – og ikke er ministerens afgørelse – hvornår der kan gøres undtagelser,” forklarer Morten Messerschmidt til ditOverblik.