DF-ordfører advarer: Grøn plan kan blive dyr for landbruget

0
2011
Fire ministre præsenterede onsdag regeringens grønne landbrugsudspil på et pressemøde på Københavns Universitets forsøgsmarker i Tåstrup. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Regeringens grønne landbrugsplan rummer gode elementer men kan også blive dyr for landbruget, advarer Dansk Folkepartis landbrugs- og fødevareordfører Lise Bech

”Jeg vil prøve at hænge ved i forhandlingerne så længe som muligt. For af hensyn til landbruget er det vigtigt med en bred politisk aftale. Men det bliver ikke for enhver pris”.

Sådan siger Dansk Folkepartis landbrugsordfører Lise Bech på dagen, hvor hele fire ministre har præsenteret regeringens udspil til en plan for grøn omstilling af dansk landbrug. En plan, der skal reducere landbrugets CO2-udslip med 7,1 millioner tons inden 2030.

Lise Bech er bekymret over udspillet. Regeringen lægger op til at bruge af den danske EU-landbrugsstøtte til at braklægge 88.500 hektar lavbundsjorder og ‘randarealer’ inden 2030, og det kan blive dyrt for dansk landbrug, mener hun.

”Landbruget er jo desværre i en situation, hvor de er meget afhængige af støttekronerne fra EU. Hvis vi begynder at bruge af støtten til noget andet, så får vi en konkurrenceforvridning i forhold til de lande, Danmark konkurrerer med,” siger Lise Bech.

Kvælstofmål baseret på omstridte data

Hun er heller ikke begejstret for regeringens plan om at nedbringe kvælstofudledningen fra landbruget med 10.400 tons frem mod 2027. En plan, som er baseret på omstridte data fra Aarhus Universitet.

”Det bliver meget svært at nå, og det har vi også gjort klart på bilaterale møder med ministeren. Det kommer vi ikke til at støtte,” siger Lise Bech.

”Jeg tror det bliver brandslukning i lange baner, for der sidder nogle røde partier, som vil gå meget længere,” siger Lise Bech om de kommende forhandlinger om en klimaplan for landbruget.

Samme melding kommer brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer. Formanden Søren Søndergaard siger i en pressemeddelelse:

”Det faglige grundlag bag de skærpede krav til landbruget fremstår yderst tvivlsomt. Der bør laves en grundig second opinion, inden man beslutter noget, der vil føre til tabt konkurrenceevne og tab af arbejdspladser,” siger Søren Søndergaard.

Roser satsning på ny teknik

Lise Bech kan dog også få øje på gode ting i regeringens udspil. Regeringen lægger op til at 5 af de 7,1 millioner tons CO2 skal findes ”via nye udviklingsspor”. Det betyder, at der skal investeres massivt i nye teknologier som pyrolyse, fodertilsætningsstoffer og bioraffineret af græs. Ikke mindst pyrolyse, som er en teknologi til at omdanne halm og gylle til klimaneutralt brændstof og binde CO2 i jorden, åbner meget store perspektiver. Det anslås, at teknikken kan bruges til at reducerer halvdelen af landbrugets udledning af klimagasser.

”Pyrolyse er en voldsomt spændende teknologi, og den er meget tæt på at kunne anvendes, så det er positivt at det vægter så meget i udspillet,” siger Lise Bech.

“Brandslukning i lange baner”

Udspillet har ikke overraskende fået en hård medfart af regeringens støttepartier, der ikke synes det er klima-ambitiøst nok. Lise Bech forudser derfor, at der skal kæmpes under forhandlingerne for at undgå, at planen bliver endnu dyrere for landbruget.

”Jeg tror det bliver brandslukning i lange baner, for der sidder nogle røde partier, som vil gå meget længere. Omvendt kan jeg også se en mulighed for, at regeringen efter minkskandalen, hvor den aflivede et helt erhverv, vil gå meget langt for at få en aftale med de borgerlige partier. Regeringen vil sikkert gerne undgå en ny sag, hvor de borgerlige kan beskylde dem for at ødelægge landbruget,” siger Lise Bech.

Regeringen har indkaldt partierne til såkaldt sættemøde om den grønne landbrugsplan allerede torsdag. Målet er at få en politisk aftale på plads inden sommerferien.

Regeringen visioner for landbrugets grønne omstilling

FAKTA: REGERINGEN VIL BLANDT ANDET:

Fra pressemeddelelse om regeringens “visioner for landbrugets grønne omstilling”:

  • Vise vejen til et samlet reduktionspotentiale på 7,1 mio. tons CO2e-reduktioner i landbrugs- og skovbrugssektoren i 2030 (1,6 mio. tons fra kendte løsninger, 0,5 mio. tons fra allerede besluttede tiltag og 5 mio. tons via nye udviklingsspor).
  • Udtage og sikre vådgøring eller braklægning af mindst 88.500 hektar lavbundsjorder og randarealer inden 2030. Inklusiv tidligere aftaler.
  • Afsætte over 700 mio. kr. til grøn forskning og udvikling på landbrugsområdet.
  • Forhøje arealstøtten for økologiske arealer som led i ambitionen om at fordoble det økologiske areal.
  • Udnytte EU’s landbrugsstøtte aktivt i den grønne omstilling.
  • Nedbringe kvælstofudledningen fra landbruget med 10.400 tons i 2027.
  • Hjælpe unge, nye landbrugere og mulige generationsskifter på vej.
  • Genbesøge den grønne omstilling af landbruget i 2023/24 for at sikre, at vi er på rette kurs.