DF om kamerakrav til fiskere: Man skyder gråspurve med kanoner

0
2744
Arkivfoto

Dansk Folkepartis fiskeriordfører Rene Christensen forstår frustrationen hos de hummerfiskere i Kattegat, som nu skal tvinges til at have kameraovervågning ombord. Kamera-kravet var fiskeriminister Mogens Jensens (S) betaling til EU for at få torskekvoter til bifangst i Kattegat

Det handler om fiskeri, men Dansk Folkepartis fiskeriordfører Rene Christensen bruger et billede fra fuglenes verden, når han skal sige, hvad han mener om nye regler, der tvinger jomfruhummerfiskerne i Kattegat til at installere kamera til videoovervågning ombord:

”Det er at skyde gråspurve med kanoner,” siger Rene Christensen.

Kamera-kravet er et kompromis, som fiskeriminister Mogens Jensen forhandlede sig frem til i EU i december. Det var hans betaling for at danske fiskere kunne få kvoter til bifangst af de torsk, som de ikke kan undgå at få i nettet, når de fanger jomfruhummere i Kattegat. Men det har vakt voldsom harme blandt fiskerne, som føler sig overvågede, og Rene Christensen forstår deres vrede.

”Jeg forstår godt at fiskerne er frustrerede. Det er en meget indgribende foranstaltning med et kamera ombord, og vi mener, at der kunne have været fundet en mindre indgribende løsning til kontrol af fiskeriet, f.eks. med elektroniske vægte,” siger Rene Christensen.

Kamerakrav var en overraskelse

For DFs og andre fiskeriordfører var det en overraskelse, at fiskeriministeren kom hjem fra Bruxelles med aftalen om kamera-overvågning. På det forudgående møde med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg var ministeren blevet udstyret ”med et meget skarpt mandat”, som Rene Christensen siger. Han skulle forhandle torskekvoter hjem og kunne som modydelse tilbyde ’elektroniske kontrolforordninger’, der skulle sikre, at kvoterne overholdes.

”Men at ministeren så ender med at sige ja til videoovervågning, den mest indgribende foranstaltning, det kom bag på mig. Det var bestemt ikke det, der stod først på listen. Desværre har ministeren ikke været til at hugge eller stikke i siden. Han har heller ikke været villig til at prøve at genforhandle det i EU-systemet,” siger Rene Christensen.

René Christensen, finansordfører for Dansk Folkeparti. Foto: Steen Brogaard

Fiskeriforening: Unødig kontrolinstans

Danmarks Fiskeriforening har reageret stærkt kritisk på beslutningen:

”Vores medlemmer ønsker ikke kameraovervågning, og vi har fra start sagt klart nej. Kameraovervågning er en unødig kontrolinstans og mistænkeliggørelse af de danske fiskere,” sagde fiskeriforeningens formand Svend-Erik Andersen i en pressemeddelelse i januar.

Set fra fiskerne side er der tale om en uforståelig dansk enegang, som gennemføres uden at der er lavet et bagvedliggende analysearbejde:

”Hvorfor skal danske fiskere ikke behandles på lige fod med de andre fiskere i EU? Der skal være fælles spilleregler for EU-fiskere. Det lader til, at man er villig til at eksperimentere med den danske fiskerisektor, som i forvejen står i en svær situation,” sagde Svend-Erik Andersen.

Mogens Jensen: Den rigtige vej til bæredygtig fiskeri

Det er Fiskeristyrelsen, der skal kontrollere, om fiskerne holder sig indenfor kvoterne. I følge et svar fra fiskeriminister Mogens Jensen til Folketinget ventes styrelsen at gøre brug af ca. 10 procent af fiskernes videooptagelser.

Fiskeriminister Mogens Jensen har forklaret video-overvågningen med, at den giver myndighederne langt bedre mulighed for at kontrollere både hvilke arter der bliver fanget, og den præcise størrelse på fiskene.

”Elektronisk monitorering af fiskeriet er den rigtige vej hen imod en mere moderne, mere grøn og mere bæredygtig fiskeriforvaltning,” sagde Mogens Jensen i december til ministeriets hjemmeside.